Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Ketvirtadienis, birželio 30, 23:50 (GMT +02:00)
Atsakomybė

Tinklapio informacija ir atsakomybės apribojimas
Profi-forex.lt administracija nuolat atnaujina bei tikslina šio tinklapio informaciją, tačiau nėra niekaip įsipareigojusi to daryti. Bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo Profi-forex.lt administracija gali koreguoti tinklapio turinį, taip pat pašalinti visą ar dalį jame publikuojamos informacijos.


Visa tinklapyje pateikiama medžiaga turi būti naudojama tik informaciniais tikslais. Profi-forex.lt administracija negarantuoja pateiktos informacijos teisingumo ir neatsako už joje pasitaikančias klaidas, netikslumus ar nepilną turinį.

 

Nuorodos į kitus tinklapius ir iš jų
Jei nuspręsite sekti šiomis nuorodomis, išeisite iš šio tinklapio savo atsakomybe. Profi-forex.lt administracija neturi galimybių kontroliuoti trečiųjų šalių tinklapių. Profi-forex.lt administracija neprisiima atsakomybės už tokių tinklapių informacinį turinį. Profi-forex.lt administracija taip pat neprisiima atsakomybės už veiksmus ar rezultatus, kurie buvo pasiekti, naudojantis trečiųjų šalių tinklapiuose publikuojama informacija. Trečiųjų šalių tinklapiuose publikuojamos informacijos naudojimą reglamentuoja tų tinklapių savininkų numatytos normos.
 
Informacijos naudojimo sąlygos
Jokia šiame tinklapyje pateikiama informacija negali būti traktuojama, kaip tiesioginis pasiūlymas pirkti  vienos ar kitos rūšies investicinius vienetus. Investuotojai sprendimus turi priimti patys, nepriklausomai nuo pateiktų patarimų ar vertinimų. Profi-forex.lt administracija atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės dėl patirtų finansinių ar moralinių tinklapio dalyvių nuostolių, patirtų naudojantis šio tinklapio turiniu.
Profi-forex.lt administracija turi teisę bet kuriuo metu be įspėjimo atnaujinti ar keisti aukščiau nurodytas sąlygas. Patariame reguliariai lankytis puslapyje bei sekti atnaujinamą informaciją.

Autorinės teisės
Visos Profi-forex.lt puslapyje esančios iliustracijos, garsas, tekstas, nuotraukos, paveiksliukai bei vaizdo įrašai bei jų išdėstymas yra saugomi šalių įstatymais, tarptautinėmis sutartimis bei kitais teisiniais aktais. Šio tinklapio turinys negali būti kopijuojamas, perdirbamas, redaguojamas ar teikiamas trečiosioms šalims komerciniais tikslais. 
Visos autorinės teisės priklauso Profi-forex.lt, jei nenurodyta kitaip. Draudžiama be Profi-forex.lt administracijos raštiško leidimo atgaminti interneto svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją bet kokia forma ar būdu, išleisti, viešai skelbti, versti, dauginti, adaptuoti ar kitaip perdirbti informaciją, platinti originalą ar kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Profi-forex.lt kaip šaltinį. Profi-forex.lt administracija neatsako už vartotojų atsiliepimų bei komentarų turinį.