Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Sekmadienis, spalio 17, 21:03 (GMT +02:00)
Forex rinka

Kapitalo valdymo galia

Kapitalo valdymo galia

Bendraujant su studentais dažnai tenka girdėti dvi nuomones apie kapitalo valdymą ir, beje, visiškai priešingas. Viena jų teigia, kad be tinkamo kapitalo valdymo mūsų prekyba pasmerkta nesėkmei ir todėl tai yra viena svarbiausių, jeigu ne pati svarbiausia, bet kokios prekybos sistemos dalis. Antroji paplitusi nuomonė - kapitalo valdymas tarnauja tik kaip tam tikras papildymas turimai prekybos sistemai ir yra tik antrinio pobūdžio.

 

Atrodytų, jog abi šios nuomonės yra priešingos, tačiau kad ir kaip bebūtų keista, manome, kad jos abi yra teisingos. Ir štai kodėl. Viskas priklauso nuo to kokiomis aplinkybėmis jos naudojamos. Tos aplinkybės gali būti: prekybos patirtis, laikas, kurį prekeivis praleido prekybos sistemos įsisavinimui ir jos praktiniam pritaikymui, rizikos lygiai, tikslai, kuriuos prekeivis nustato pats sau, taip pat startinis prekybos depozitas ir mėnesiniai pelningumo reikalavimai, efektyvios prekybos sistemos buvimas, galiausiai psichologiniai prekybos aspektai.

 

Pagrindinis dalykas čia yra tai, kad kapitalo valdymo svarba, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, kiekvienam prekeiviui individuali. Tačiau, norint suprasti, ką būtent jums asmeniškai reiškia kapitalo valdymas, reiktų išnagrinėti keletą tvirtinimų:

 

- Kapitalo valdymas apima optimalų rizikos/atlygio santykį ir tuo pagrindu suteikia galimybę per ilgą laiko tarpą gauti maksimalias pajamas.

 

- Teisingas kapitalo valdymas leidžia pusėtiną prekybos sistemą (PS) paversti gera.

 

- Neteisingas kapitalo valdymas gerą PS paverčia vidutiniška arba netgi nuostolinga.

 

- Jei prekybos sistema iš pradžių yra nuostolinga, tuomet apskritai joks kapitalo valdymas negalės paversti jos pelninga.

 

- Adaptyvūs rizikų pokyčiai nuostolingose ir pelningose PS srityse galėtų pagerinti sistemos rodiklius.

 

Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta aukščiau, galime daryti išvadą, kad visgi pelninga prekybos sistema (turinti teigiamą matematinę tikimybę) yra pirminis dalykas, o tai, kaip mes valdome savo kapitalą - antrinis. Tačiau jau nuo pirmųjų sandorių reikia skirti dėmesį ir įsisavinti kapitalo valdymo metodus. Klaidinga manyti, kad tų metodų prireiks tik tada, kai jūs kažkada ateityje jau galėsite uždirbti pakankamą kapitalą. Tokia klaidinga nuomonė gali kainuoti pelną. Vienoje Rajano Džonso (Ryan Jones) knygoje apie kapitalo valdymo metodus pateikiamas pavyzdys, kai toks požiūris vienam prekeiviui kainavo 600 000 JAV dolerių negauto pelno už vienus prekybos metus.

 

Taigi, dabar panagrinėkime kapitalo valdymo metodų klasifikavimą. Tam pateiksime juos schemų pavidalu (1 pav.).

1 pav. Kapitalo valdymo metodų klasifikavimas

 

Apskritai, visi kapitalo valdymo metodai gali būti suskirstyti į dvi grupes:

 

1. Martingeilo metodai;

 

2. Anti-martingeilo metodai.

 

Pirmoji grupė pasižymi tuo, kad didėjant nuostoliams pozicijos dydis prekyboje taip pat didėja. Savo ruožtu, martingeilas (angl.k. martingale - pastatytos sumos padvigubinimas pralošus) būna paprastas ir sudėtingas. Esant paprastam martingeilui po kiekvieno nuostolingo sandorio jo dydis dvigubinamas. Esant sudėtingam martingeilui, pozicijos dydis didėja su kai kuriais skirtingais koeficientais.

 

Antroji grupė (anti-martingeilas) pasižymi tuo, kad didėjant pelnui leidžiamos prekyboje rizikos dydis taip pat didėja.

Pagrindinė metodų grupė, naudojant anti-martingeilą - tai fiksuotos frakcijos metodai. Jie remiasi tuo, kad kiekviename sandoryje galime rizikuoti suma, kuri neviršija nustatyto einamosios sąskaitos balanso procento. Geriausiai žinomi šios grupės metodai yra:

 

- fiksuoto procento metodas;

 

- optimalios frakcijos (optimalios f) metodas;

 

- saugios frakcijos metodas.

 

Dar vienas anti-martingeilo variantas gali būti fiksuotos proporcijos metodas, kuriame prekybos pozicijos apimties didėjimas didėjant sąskaitai vyksta pagal sudėtingesnį dėsnį.

 

Ši klasifikacija nėra išsemta, yra sudėtingesnių kapitalo valdymo metodų, kurie remiasi kapitalo (angl. k. equity) būklės kreivės technine analize. Tačiau dėl jų sudėtingumo jų nagrinėjimą praleisime.

 

Išsamiau panagrinėsime šiuos metodus:

 

Martingeilas

Šis kapitalo valdymo tipas atėjo į finansų rinkas iš azartinių lošimų, ypač kazino. Pagal šį metodą, patyrus nuostolį kitos pozicijos dydis padidėja, paprastai vyksta loto padvigubinimas tam, kad vienu pelningu sandoriu būtų padengti anksčiau patirti nuostoliai. Metodas yra grindžiamas prielaida, kad anksčiau ar vėliau nuostolių serija baigsis ir padengs visus anksčiau patirtus nuostolius.

 

Norėdami geriau suprasti šį metodą, panagrinėsime tokį pavyzdį:

 

Tebūnie prekybos sistema poroje EUR/USD su pelno nusiėmimu (angl.k.take profit -TP) ir nuostolių ribojimu (angl. k. stopp-loss -SL) lygiu 50 punktų. Pradinis lotas 0,1.

 

2 paveikslo lentelėje galite matyti penkių sandorių serijos rezultatus, kurių keturi pirmieji buvo nuostolingi.

 

2 pav. Rezultatų lentelė

 

Kaip matome, yra žymus šio metodo trūkumas. Pralošus lotas padidėja dvigubai, o pajamos bus tik pradinio loto dydžio. Tačiau tai turbūt vienintelis metodas, leidžiantis grynai teoriškai sukurti nenuostolingą prekybos sistemą. Šiuo atveju jūs turite turėti neribotą depozitą, o tai, kaip suprantate, yra neįmanoma.

 

Todėl labai tikėtina, kad naudojant šį metodą ateis momentas, kai lėšų kitam sandoriui jau nebeturėsite.

 

Anti-martingeilas

Anti-martingeilas - tai, kaip rodo pavadinimas, yra martingeilo metodo priešingybė. Didinant sąskaitos dydį, leidžiamas prekyboje rizikos dydis taip pat didėja. Anti-martingeilo teorijos pagrindiniai principai yra grindžiami tuo, kad valdant pagal jį, pelnas laimėjimų periodo metu didėja geometrine progresija, o praradimo metu vyksta taip vadinamas „asimetriško sverto veikimo efektas.“ Tai rodo, kad dėl nuostolių, sumažėjus sąskaitos dydžiui, sumažės jos gebėjimas užtikrinti nuostolių kompensaciją. Pavyzdžiui, jei jūs praradote 20% visos sąskaitos sumos, tuomet atstatymui jums reikės gauti 25% pelno forma.

 

Pagrindinis kapitalo valdymo pagal anti-martingeilo metodą momentas yra tas, kad jis leidžia jūsų depozitui augti geometrine progresija. Dauguma egzistuojančių kapitalo valdymo metodų, būtent fiksuotos frakcijos (optimalaus f, saugaus f fiksuotas procentas) ir fiksuotos proporcijos metodai yra pagrįsti būtent ati-martingeilo metodu.

 

Fiksuotos frakcijos metodas

Šio metodo pradininkas yra Laris Viljamsas (Larry Williams). Jis pagrįstas tuo, kad kiekvieno sandorio rizika neturi viršyti iš anksto nustatyto esamo depozito balanso procento. Taigi, jei jūsų depozite yra 10 000 JAV dolerių ir jūs dirbate pagal fiksuotos frakcijos metodą su 2% rizika sandoryje, tuomet rizikuosite nedaugiau, kaip 200 JAV dolerių (10 000 JAV dolerių x 0,02 = 200 JAV dolerių) . Augant sąskaitai vyksta proporcingas prekiaujamos pozicijos dydžio augimas.

 

Atsižvelgiant į prekybos sistemų Forex rinkoje išdėstymą, rizikos procento dydį būtina sieti ne tik su prekiaujamo loto dydžiu, bet taip pat ir su naudojamo peties reikšme, nuostolių ribojimo (stop-loss), nustatyto sistemoje lygiu, taip pat su prekiaujamu instrumentu. Kitaip tariant, būtina atsižvelgti į potencialiai prarandamų sandoryje punktų kiekį ir jų vertę šiame instrumente.

 

Pavyzdžiui, jei jūsų sąskaitoje yra 1000 JAV dolerių, jūs prekiaujate EUR/USD pora su 1:100 pečiu dviem minimaliais lotais (lotas 0,2) ir nuostolių ribojimo (stop-loss) dydis yra 50 punktų, tuomet jūsų rizika viename esamame sandoryje sudaro 100 JAV dolerių arba 10% depozito.

 

Prie fiksuoto frakcinio metodo privalumų galima priskirti santykinį paprastumą ir skaidrumą, nes pozicijos apimtis apskaičiuojama proporcingai jūsų depozito dydžiui, rizika išlieka pastovi visos prekybos metu, o gautas pelnas automatiškai reinvestuojamas išskaičiuojant vėlesnių sandorių lotų dydžius.  

 

Prie fiksuoto frakcinio metodo trūkumų priskiriamas "asimetriško sverto" efektas. Šio efekto esmė yra ta, kad norėdami kompensuoti sandorio metu gautus nuostolius jūs turite priprekiauti daugiau punktų nei praradote. Šis disbalansas pasireiškia tuo stipriau, kuo agresyvesnė prekyba, kuo didesnis rizikos procentas kiekviename sandoryje. Tai vyksta todėl, kad atsilošti reiks mažesniu lotu, kurį jums leis likęs po nuostolio depozitas. Asimetriško sverto efektas gali būti paaiškinamas 3 paveiksle pateikta lentele.

 

3 pav. Asimetriško sverto efektas

 

Kaip matome, esant mažoms rizikoms (5... 10%), tam, kad padengtume nuostolius, turime uždirbti beveik tiek pat (5,3 ... 11,1%). Esant 50% rizikai, jie norime pasiekti ankstesnį lygį, būtina uždirbti jau 2 kartus daugiau (100%).

 

Fiksuotos proporcijos metodas

Šio metodo autorius yra Rajanas Džonsas (Ryan Jones). Šis metodas yra anti-martingeilo variacija, kuris reiškia, kad, jei didėja depozitas, sandorio apimtis taip pat turi turėti augimo tendenciją. Šis metodas pagrįstas tvirtinimu, kad santykis tarp prekiaujamų lotų skaičiaus ir pelno sumos, kuri yra būtina siekiant padidinti lotų skaičių vienam vienetui, turi būti pastovus dydis. Jei, pavyzdžiui, kapitalo valdymas numato 10 000 JAV dolerių pelno perėjimui nuo prekybos vienu lotu prie prekybos dviem lotais, tuomet prekiaujamų lotų padidinimui iki trijų reikia gauti 20 000 dolerių pelno ir ta proporcija išlaikoma visą prekybos laiką. Kitaip tariant, tam, kad prie jau turimų lotų skaičiaus pridėtume dar vieną, kiekvienas jau turimas turi „uždirbti“ tam tikrą skaičių pelno punktų. Tas fiksuotas pelno kiekis vienam prekiaujamam lotui vadinamas „delta“ ir sudaro metodo pagrindą, nes nustato rizikos laipsnį ir yra vienintelis varijuojantis kintamasis dydis. Kuo mažesnė delta, tuo mažiau reikia uždirbti siekiant padidinti lotą ir tuo agresyvesnė prekyba.

 

Siekiant geriau suprasti fiksuotai-proporcingo metodo esmę, panagrinėsime jo palyginimo su fiksuotos frakcijos metodu lentelę 4 paveiksle.

 

4 pav. Kapitalo valdymo metodų palyginimas

 

Ši lentelė rodo, kad prekybos pradžioje geometrinis pelno augimas, naudojant fiksuotai-proporcingą metodą, vyksta daug greičiau, nei tai gali leisti fiksuotai- frakcinis metodas.

 

Taip pat nemažiau svarbus fiksuotos proporcijos aspektas yra „mažinimo normos“ supratimas. Mažinimo norma suteikia galimybę sumažinti riziką greičiau, nei ji išauga ir tuo būdu leidžia apsaugoti gautus pelnus nuostolių periodu. Prekybos taktika, naudojanti mažinimo normą, reiškia prekiaujamo loto mažinimą ne tuose lygiuose, kur vyko jų didinimas, bet daug greičiau. Autorinėje metodikoje mažinimo norma pateikiama kaip procentas nuo deltos, naudojamos kito loto apskaičiavimui depozito augimo procese, tačiau niekas nedraudžia nurodyti ją kaip nepriklausomą deltą – „mažinimo deltą“. Pavyzdžiui, jei mažinimo delta du kartus mažesnė, nei augimo delta, tai prekiaujamo loto mažėjimas kritimo metu vyks du kartus greičiau, nei jo augimas kilimo metu.

 

Taip pat reikėtų pažymėti, kad mažinimo norma turi esminį trūkumą. Ji stiprina neigiamą asimetriško sverto veikimo efektą. Nuostolių kompensavimo galimybė mažėja proporcingai rizikos mažėjimo greičiui.

 

O dabar, geresniam klausimo esmės supratimui, sudarysime nedidelį modelį ir palyginsime skirtingų MM strategijų pelningumus.

Tebūnie tam tikras Modelis:

 

- Pradinis depozitas visais trimis atvejais - 1000 JAV dolerių.

Panagrinėsime tris MM strategijas:

 

1. Pastovus lotas (nėra MM);

 

2. Rajano Džonso strategija (delta 1000);

 

3. Lario Viljamso strategija (rizika - 25%);

 

Siekdami supaprastinti šį eksperimentą sakysime, kad kiekvienas sandoris yra pelningas. Modelį sudarys 25 vienas po kito vykstantys sandoriai. Užduotis - palyginti, kaip visais trim atvejais auga depozitas. Rezultatai pateikiami 5 paveikslo lentelėje.

 

5 pav. Kapitalo valdymo strategijų rezultatai

 

Dabar pažvelkime į balansų augimo grafiką. Pradžioje palyginkime Rajano Džonso metodo ir  pastovaus loto metodo  rezultatus, kuriuos matome  6 paveiksle.

 

6 pav. Rajano Džonso metodas ir pastovus lotas

 

Kaip matome, nuolatinio loto atveju depozitas auga tiesiškai, o Rajano Džonso metodo atveju depozitas auga daug greičiau (pastaba - ne eksponentiškai). Tai natūralu, nes pastovaus loto atveju nėra MM ir mes paprasčiausiai nedidiname loto, todėl kiekvienas sandoris mums duoda vieną ir tą pačią pelno sumą. O Rajano Džonso atveju lotas didėja etapais, iš čia ir atitinkami lūžiai balanso linijoje - su kiekvienu loto padidėjimu kreivė tampa statesnė. Jūs taip pat galite pastebėti, kad augant depozitui lūžiai tampa vis retesni - šis reiškinys sutaria su Rajano Džonso koncepcija apie loto didėjimo dažnumo kritimą.

 

Dabar palyginkite visus tris metodus viename grafike, 7 paveikslas:

 

7 pav. Lario Viljamso, Rajano Džonso metodai ir pastovus lotas

 

Iškart krinta į akis, kad Lario Viljamso metodas jau po 10-ojo sandorio stipriai lenkia kitus du metodus! Taip yra todėl, kad Lario Viljamso metodo atveju depozitas auga eksponentiškai! Jūs manėte, kad anksčiau pavaizduotas Rajano Džonso metodas yra kietas (pasvirimo prasme), bet kaip rodo rezultatas jis yra niekingai mažas, lyginant su Lario Viljamso metodu. Štai akivaizdus pavyzdys, kiek eksponentė yra stipresnė už daugianarius.

 

Tuo pat metu turime nepamiršti, kad didelis lotas reiškia didelę riziką ir nors iš depozito augimo pusės Lario Viljamso metodas ir atrodo labai patrauklus, už tai rizikos požiūriu reikia mokėti milžinišką kainą.

Pasirinkimas Jūsų.

 

Paskelbimo data: 2014-03-17 04:25 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.07.08

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.07.08

Paskelbimo data: 2017-07-10 15:50

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.24

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.24

Paskelbimo data: 2017-06-26 22:23

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.17

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.17

Paskelbimo data: 2017-06-19 07:50

Kaip įėjimo į rinką taškus randa Forex prekeiviai?

Bet kuris profesionalus prekeivis pasakys, kad „teisingai rasti įėjimo į Forex rinką tašką yra tik pusė sėkmės“. Vargu ar atsiras prekeivis, kuriam patiktų 20 ar 100 punktų nuosmukis po to, kai jis atidarė sandorį.

 

Kaip gi Masterdorex-V prekeiviai randa išėjimo į rinką taškus? Akademijoje yra daugiau nei 20 skirtingų būdų. Vienas jų yra kainų judėjimo signalų palyginimas su apimties signalais.

Paskelbimo data: 2017-06-16 17:32

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.27

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.27

Paskelbimo data: 2017-05-30 08:45

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.13

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.13

 

Paskelbimo data: 2017-05-15 07:48

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.06

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.06

Paskelbimo data: 2017-05-07 07:50

Forex: rinka, kurioje nebūna krizių

Kas yra ekonominė krizė, daugelis mūsų jau galėjome pajusti savo kailiu. Ir, tikriausia, daugelis žmonių sunkiu metu svajojo užsiimti verslu, duodančiu pajamas net ir po pačių stipriausių nuosmukių. Ar tai įmanoma? Pasirodo, taip! Tiesiog reikėjo ištarti stebuklingą žodį „Forex“. 

 
Paskelbimo data: 2017-05-03 08:35

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22

Paskelbimo data: 2017-04-23 17:05

Dotoption - novatoriška binarinių opcionų paslauga

Prekyba rinkoje yra susijusi su rizika ir tai niekam ne paslaptis. Prekeivis gali atlikti keletą pelningų sandorių, o po to dėl įvairių priežasčių kitos operacijos metu patirti nuostolius. Beje, tokius, kurie nubrauks visų ankstesnių sandorių pajamas. O tam yra daugybė priežasčių: netikėta korekcija rinkoje, ne laiku suveikę indikatoriai, paties prekeivio klaida, nepasiteisinęs „persisėdėjimas“ tendencijoje ir t.t.

Paskelbimo data: 2017-04-10 07:43