Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Ketvirtadienis, gegužės 19, 04:22 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

JAV krachas: ar yra grėsmė pasauliui ir JAV doleriui

JAV krachas: ar yra grėsmė pasauliui ir JAV doleriui

Amerikos ekspertai mėgsta „pranašauti“ apie visokias bėdas užsienyje. Savo laiku ten egzistavo specialios struktūros, kurių darbuotojai užsiiminėjo būsimo SSSR subyrėjimo „moksliniu pagrindimu“. Sovietų Sąjunga tikrai subyrėjo - tačiau priežastiniai tyrimo ryšiai šiuo atveju gali būti iškreipti. Tuo istorija nesibaigė: šiandien Amerikos specialistai išsamiai paaiškina, kodėl neišvengiamas Rusijos arba Europos Sąjungos subyrėjimas.

 

Tačiau ar pati JAV apsidraudusi nuo tokių scenarijų ir kuo gresia tokia amerikietiška „antiutopija“ visam pasauliui? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo portalo „Market Leader“ analitikai.

 

Už balos gerai ar blogai? „Amerikos kracho“ perspektyvos

 

Devyniasdešimtųjų XX amžiaus metų pabaigoje, kai dar visai buvo šviežia SSSR žlugimo atmintis, buvę JAV sovietologai „persikvalifikavo“ į Rusijos tematiką. Mėgstamiausia tema, žinoma, buvo Rusijos Federacijos subyrėjimas: Čečėnijos karas, iracionalus Rusijos federalinio centro elgesys jame, suteikė panašioms apokaliptinėms prognozėms tam tikrą tikroviškumą. Buvo naudojami įvairiausi „istoriniai“ ir „geografiniai“ argumentai; prisiminta apie etnoreliginius skirtumus tarp federacijos subjektų ir jos centro (pirmiausia linksint į Šiaurės Kaukazą, Baškiriją ir Tatarstaną), naudojamasi Sibiro „meilės laisvei“ tradicijas, rodoma į išorės grėsmes, kaip antai ekspansionistinis Kinijos aktyvumas.

 

Savotišku atsaku į panašias „prognozes“ tapo pusiau parodinis, sensacingas profesoriaus I. Panarino, kuris pareiškė, kad 2010 subyrės... pačios JAV, žemėlapis. Ir prie žemėlapio ir pareiškimo pateikė pakankamai išsamų pagrindimą, pagal tuos pačius punktus, kurie buvo naudojami prieš Rusiją. Netikėtai idėja tapo gana populiari ne tik Rusijoje, bet ir užsienyje - netgi pačiose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai, kaip giliai į širdį žlugimo idėją priėmė daugelis Amerikos žurnalistų ir ekspertų, parodė, kad net juokingos prognozės toli gražu ne visada yra nepagrįstos.

 

Žinoma, „subyrėjimo rezultatų“ variantai gali būti skirtingi. Taigi, Panarinas prognozavo skilimą - į rytų valstijas su Europos politinėmis tradicijomis, pietų - slystančių į ispaniškakalbį „meksikietiškumą“, šiaurės-centrinės, atsižvelgiant į atsilikimą galėtų prisijungti net prie Kanados ir keletą „pakraščių“: Kaliforniją, kontroliuojamą Kinijos, rusiškąją Aliaską, japonų Havajus.

 

Kita vertus, jei prognozę apvalytume nuo atviro pasityčiojimo ir perdėtų „priklausomybių“ (išskyrus, nebent, Aliaskos ir Havajų), tada gautume pakankamai aiškias skilimo linijas tarp Rytų, didelio Centro ir Vakarų, visai nebūtinai kažkieno kontroliuojamų, bet kartu gyventi nenorinčių.

 

Yra ir kitų, smulkesnių variantų; arba, atvirkščiai, skilimas pagal „senas geras“ sienas tarp Šiaurės ir Pietų. Žinoma, panašios prognozės vis dar atrodo šiek tiek juokingos: pirma, išėjimo galimybės Amerikos valstijos neturi (o ko jūs norėjote?), tai jums ne „totalitarinė“ Tarybų Sąjunga, čia pas mus demokratija, todėl atsiskyrimas yra lygus valstybės išdavystei – tačiau tai, beje, netrukdo Teksasui nuolat kelti referendumo dėl atsiskyrimo nuo JAV klausimą); antra, skilimo idėja negaus pilietinės paramos; trečia, Amerikos valdžios institucijos, nepaisant visų peripetijų ir savito prezidento, vis dar yra pakankamai stiprios, kad užgniaužtų tokių idėjų užuomazgas. Tačiau reikėtų pažymėti, kad: pakaktų mažo status kvo (lot. status quo – padėtis, kuri yra) pokyčio (pvz., valdžios susilpnėjimo) - ir visi kiti „sulaikantys“ punktai pasiduotų vidinių prieštaravimų spaudimui. Kokie gi tai prieštaravimai?

 

 

 Truputis juokų: ekspertų nuomonės apie Amerikos stabilumą


Pirmiausia, ekspertai pažymi istorines, JAV skaldančias, problemas. Žinoma, pagrindinis istorinis skilimas - tai skilimas tarp Šiaurės ir Pietų. Pusantro šimtmečio senumo pilietinis karas tarp šiaurinių ir pietinių valstijų vis dar aidi daugelio amerikiečių sąmonėje. Pietinių valstijų gyventojai ir šiandien negali pakęsti šiauriečių, jausdamiesi istorinio neteisingumo aukomis. Jie iš dalies yra teisūs: ideologinis pilietinio karo rezultatų apipavidalinimas pavertė nugalėtojus-šiauriečius tokiais aukštos moralės ir neklystančiais elfais, kai tuo tarpu pietiečiai dėsningai gavo pralaimėjusiųjų orkų-vergvaldžių vaidmenį. Tiesą sakant, vergija pasinaudojo Linkolnas (Lincoln) pateisinti abejotino, JAV įstatymų požiūriu, federalinių pajėgų panaudojimo pietinių valstijų teritorijoje.

 

Esmė ta, kad tuo metu valstijos nebuvo apribotos savo pasitraukime iš JAV sudėties. Kadangi Šiaurė atvirai ribojo ekonomines pietinių valstijų galimybes, blokavo jų tiesioginę prekybą su Europa, pietiečius tai labai piktino. Šiuo atveju pagrindinis kabliukas buvo buvusios pusiausvyros tarp šiaurės ir pietų valstybių praradimas - dėl to, kad naujosios valstijos buvo priimamos ne pariteto pagrindais (vienas vergvaldiškas, vienas - ne), o „kaip pačios panorės“. Be to, pati vergija šiauriečių buvo atakuojama visai ne dėl moralinių priežasčių (kokios gi moralinės priežastys, jei ir šiaurinės ir pietinės valstijos naudojo tą pačią Jakobo Bibliją?), o dėl politinių. Pietiečiai naudojosi savo vergų „balsų“ pateikimo teise, taip įgydami politinį pranašumą. Atitinkamai, šiauriečiai provokavo juodaodžių nepasitenkinimą, siekdami, kad pietiečiai prarastų to „elektorato“ pranašumą.

 

Tačiau vergija karo pradžioje visai nebuvo neteisėta pietinėse valstijose, o segregacija šiaurėje buvo daug griežtesnė. Atostogų vietų, laukimo salių baltiesiems ir spalvotiesiems atskyrimas, draudimas rodytis tam tikrose „baltųjų“ vietose, kai kuriose šiaurinėse valstijose buvo neginčytinas - kai tuo tarpu pietinėse valstijose tamsiaodžiai vergai galėjo būti bet kur. Tiesa, kartu su šeimininkais. Apskritai, vergovės panaikinimo paskelbimas (beje, susijęs tik su pietinėms valstijoms: tose keturiose vergvaldiškose valstijose, kurios kovojo Linkolno pusėje, tas panaikinimas negaliojo) buvo skirtas specialiai išoriniam pasauliui. Tačiau jis pakeitė Europos ir Rusijos, kurios palaikė Linkolno kovą su pietiečiais, požiūrį į šiaurines valstijas. Ši ideologinė veidmainystė iki šiol neduoda ramybės pietinių valstijų gyventojams, kurie mano, kad nugalėtojai yra paprasčiausi nusikaltėliai. Šiauriečiai gi nelieka skolingi, vadindami pietinių ir centrinių valstijų gyventojus raudonkakliais (rednekais; angl. k. rednecks), pabrėždami tradicinį šių valstijų agrarinį atsilikimą. Girdi, įdegę kaimiečiai.

 

Tačiau, žinoma, tas skilimas nevienintelis. Siekiant išvesti jį iš „buitinio“ į politinį lygį, jums reikia kažko daugiau, nei istorinės diskusijos. Pavyzdžiui, skilimo tradicionalistų ir liberalų tarpe. Amerikos liberalai - tai vietinė socialistų atmaina, nes būtent liberaliai nusiteikę Demokratinės partijos šalininkai pasisako už socialinių garantijų plėtrą. Rezultatas yra piliečių, priklausančių kategorijai „gyvenantys iš socialinių pašalpų‘, skaičiaus didėjimas. Jie nedirba, naudojasi socialinėmis lengvatomis, nemokamu medicininiu draudimu ir stebėtojai jaučia, kad visa dabartinė JAV administracijos politika yra nukreipta būtent į šiuos veltėdžius. Ekonominio nuosmukio sąlygomis su reguliariomis krizių atakomis tokie pojūčiai kelia tikrai ne taikias išvadas. O čia dar ir politinis korektiškumas su visomis tomis mažumų teisėmis ir juvenaline (lot. juvenalis – jaunuoliškas) justicija: patys suprantate, tradicionalistams, kurie aria ūkiuose, moka mokesčius, visa tai labai nepatinka. Jų gerovė pamažu virsta legenda, o už jų mokesčius valdžia, draudžianti „negrą“, vadinti „negru“, o „homiką“ – „homiku“, dar ir maitina visą tą dykaduonių gaują. 

 

 

Ko reikia, kad JAV subyrėtų – ir kodėl šis subyrėjimas nereikalingas pasauliui?


Galbūt šie skirtumai ir skilimai būtų mažiau reikšmingi, jei JAV būtų unitarinė valstybė. Tačiau teisės aktų skirtumai valstijų lygiu žymiai sumažina tų „priežasčių“ skaičių, kurios užtikrina valstybės vienybę. Kol kas valstybiniai daugumos amerikiečių jausmai stiprinami išorinių priešų - Kinijos, Rusijos, teroristų - vaizdavimu. Tačiau ar ilgam užteks tokio stiprinimo? Pasak ekspertų, daug kas priklauso nuo to, ar pavyks nemylimai centrinėse ir pietinėse valstijose Obamos administracijai išlaikyti ekonomiką bent jau dabartiniame lygyje. Tuomet nemeilė neperaugs į neapykantą. Bet štai, jei peraugs, visi skilimai padvigubins savo reikšmę. Ir tada, silpnos valdžios situacijoje, iširimo prognozės nebebus juokingos.

 

Nepaisant šiandieninio jų neįtikinamumo, jos ir šiandien nekelia ypatingo juoko. Žinoma, antiglobalistų ir Europos bei Rusijos nacionalinių patriotų tarpe, tokios pranašystės aptarinėjamos išskirtinai teigiama prasme. Tačiau savo laiku Sovietų Sąjungos žlugimas, kurio taip laukė amerikiečiai, tapo katastrofa ir jiems - o kartu ir viena Amerikos ekonomikos smukimo prielaida. Lygiai taip pat JAV subyrėjimas (būtent subyrėjimas: vienos ar dviejų valstijų išėjimas mažai ką pakeistų) taptų katastrofa visam pasauliui.

 

Juk neveltui BRICS šalys, kurios šiandien gali lengvai nusmukdyti dolerį, to nedaro. Bet kokie staigūs pasauliniai pokyčiai lemtų ilgalaikę pasaulinės politikos destabilizaciją - daug aštresnę, nei mūsų šiandieninės „krizės“. Todėl, nepriklausomai nuo požiūrio į JAV, belieka tik džiaugtis, kad šiandien pasauliui negresia vienos pirmaujančių pasaulio valstybių žlugimas.

 

Tuo tarpu, JAV doleris 2014 metų sausio 12 dieną, smarkiai smuko kitų pasaulio valiutų atžvilgiu, sumažindamas iki nulio visą savaitės augimą po oficialios ataskaitos apie darbo rinką paskelbimo, parodžiusios netikėtą naujų darbo vietų, sukurtų JAV gruodį, skaičiaus smukimą iki trijų metų minimumo. Svaras nukrito po silpnos ataskaitos apie pramoninę gamybą Didžiojoje Britanijoje pasirodymo, bet paskui visą tą sumažėjimą vėl atsilošė.

 

 

 

Paskelbimo data: 2014-02-06 05:19 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55