Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Ketvirtadienis, liepos 27, 10:03 (GMT +02:00)
MT-ECN.Tarpbankiniai spredai nuo 0 punktų, maža komisija. ECN prekyba žinomame terminale!

Aktualijos investuotojams

Karas Sirijoje: The Atlantic - apie viešosios nuomonės faktorius, prekeiviai - apie naftą

Karas Sirijoje: The Atlantic - apie viešosios nuomonės faktorius, prekeiviai - apie naftą

Obama susidūrė su rimta problema - dauguma amerikiečių nesutinka su jo sprendimu pulti Siriją. Kaip parodė Gallup socialinės apklausos rezultatai, karinę operaciją šiandien palaiko tik 36 procentai respondentų.

 

Tai pats žemiausias JAV dalyvavimo užsienio konfliktuose palaikymo lygis per paskutiniuosius dvidešimt metų. Pavyzdžiui, savo laiku JAV karinę intervenciją į Iraką palaikė 59 procentai amerikiečių. Dar daugiau, amerikiečiai nėra tylūs, daugelyje didžiųjų miestų - Niujorke, Vašingtone, Čikagoje, Bostone - vyko skaitlingos protesto akcijos prieš karą Sirijoje.

 

Eiti prieš savo rinkėjų valią Amerikos prezidentui visai nelengva, nes tai gali sukelti rimtų problemų jo partijai. Todėl žurnalas The Atlantic pabandė išnagrinėti pagrindinius veiksnius, kurie lemia amerikiečių sutikimą kariauti. Taigi, kas verčia paprastus amerikiečius priešintis kariniams veiksmams Sirijoje, ar gali ši situacija pasikeisti artimiausioje ateityje, nagrinėjo  internetinio portalo „Market Leader“ analitikai.


 

Kas JAV yra visuomeninės nuomonės „kalvis“?

 

Olga Chazan (Olga Khazan), anonsuoto straipsnio žurnale The Atlantic autorė, ėmėsi apibendrinti pagrindines keleto tyrimų mintis, skirtas amerikiečių požiūriui į šalies dalyvavimą tolimuose karuose.

 

1. Kongreso partinė sudėtis. Žinoma, kad Obama nusprendė pasitarti su parlamentu dėl karo Sirijoje, taip kad būtent dabar jis daugeliu atvejų lemia prezidento veiksmus. O štai čia yra problema. Respublikonai, kurie neturi ypatingų priežasčių imtis atsakomybės už karinės intervencijos į Siriją padarinius,  Atstovų rūmuose turi vietų daugumą. O ir balsavimas Senate, nepaisant aktyvaus prezidento administracijos paruošimo, gali pateikti nemalonų siurprizą. Autorė mano, kad agresyvi lobistinė Obamos kampanija, daugybė parlamento svarstymų, vis tik gali nulenkti svarstyklių lėkštelę  prezidento naudai.

 

2. Visuomenė linkusi paremti karinių veiksmų pradžią, jeigu politinis elitas šiuo klausimu vieningas. Chazan remiasi politologo Adamo Berinskio (Adam Berinsky) 2007 metų straipsniu, kuriame teigiama, kad „kai politinis elitas negali susitarti dėl karinės intervencijos, eilinių piliečių gretose taip pat vyksta pasidalijimas“. Tai amerikiečiams svarbiau, negu galimų nuostolių paskaičiavimai, intervencijos į karą išlaidos ir nauda. O būtent – norit, kad visuomenė pritartų karui, elitas turi turėti vieningą interpretaciją. Tuo tarpu spauda, ekspertai ir politikai JAV karinės intervencijos į Siriją klausimu yra pasidalinę į dvi stovyklas.

 

3. Paprasti žmonės įsiklauso į tokias tarptautines organizacijas, kaip JT ir NATO. Straipsnyje tvirtinama, kad amerikiečiai yra susirūpinę ne tik dėl savo Kongreso nuomonės, bet ir kitų šalių vertinimų, taip pat JT ir NATO. O štai tai jau naujiena, anksčiau - prieš Serbijos, Irako arba Libano bombardavimus - jie ne itin nerimavo, ką apie tai galvoja likęs pasaulis. Tiesa, toliau vis tik pateikiamas svarbus patikslinimas, kitų šalių nuomonė amerikiečiams, tai tam tikras „antras požiūris“, jis jiems leidžia spręsti, ar verta tikėti prezidento pareiškimais. Chazan mano, kad jei Sirijos invaziją palaikys Britanija ir Prancūzija, tai padės įtikinti vis dar abejojančius amerikiečius. Atkreipiame dėmesį, kad iki šiol jau daugiau kaip 25 šalys yra pasirengusios paremti JAV smūgio Sirijai klausimu. Šaunus yra ir NATO generalinis sekretorius Andersas Fogas Rasmusenas (Anders Fogh Rasmussen), kuris yra absoliučiai „įsitikinęs“, kad Asado režimas panaudojo cheminį ginklą. Tik štai JT generalinis sekretorius Pan Gi Munas (Ban Ki-moon) kažką drumsčia ir yra atsargus.

 

4. Veteranai daug rečiau linkę paremti karinę intervenciją, negu žmonės, kurie mūšiuose nedalyvavo. Oho, kas gi galėjo pagalvoti. Pasirodo, kuo daugiau karų - tuo daugiau ir veteranų – ir vis labiau taiką mylinti Amerikos politika. Aleliuja. Štai ir The Atlantic straipsnyje pažymima, kad vis daugėja veteranų vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios šakose, todėl tikimybė, kad JAV inicijuotų karinius konfliktus, sumažėjo beveik 90 procentų. Tiesa, iškart seka išlygos, pirmiausia, kad veteranai yra pasirengę paremti invaziją, jei iškyla tiesioginė grėsmė JAV nacionaliniam saugumui, tai yra suprantama. Tačiau taip pat yra ir „antra“. Kaip teigiama straipsnyje, jeigu karinis konfliktas vis tik prasidės, tai, kuo didesnis veteranų procentas vyriausybėje, tuo stipresnis bus JAV smūgis.

 

5. Jeigu viskas priklausytų nuo Kongreso, JAV, greičiausiai, daug rečiau įsitrauktų į užsienio konfliktus. Pasirodo ir Kongresą galima suvaldyti - viešąja nuomone ir partijų sprendimu. Nes skaitant straipsnį pasirodė, kad šioje šalyje sprendimus priima bet kas, tik ne žmonės. Bet neperdėkime šio veiksnio. Todėl, kaip toliau teigiama - visuomenės nuomonės apklausos, cituojame, „tam tikra prasme taip pat įtakoja Kongreso narių sprendimus“.

 

Taigi, vienas seniausių ir respektabiliausių JAV literatūros žurnalų, The Atlantic, paskyrė pakankamai daug vietos savo leidinyje autorei, kuri taip ir negalėjo paaiškinti, kodėl gi eiliniai amerikiečiai taip atkakliai nenori įsitraukti į Sirijos konfliktą. Klausimas gi buvo toks. Net kažkaip apmaudu dėl šio gerbiamo žurnalo. Pateisinimas nebent gali būti jo pakraipa - literatūrinė. Kaip žinia, literatūra, priešingai negu reali politika, remiasi autoriaus išmone ir vaizduote.

 

 

 

Faktai nenustoja egzistuoti dėlto, kad jų kažkas nepaiso

 

The Atlantic pripažįsta, kad vienpusis požiūris dėl invazijos į kitą šalį JAV daugiau nebeveikia, bet kodėl jis nebeveikia? Jis pripažįsta, kad amerikiečiai vis mažiau linkę įsitraukti į užsienio konfliktus, bet kodėl? Jokių rimtų atsakymų nėra.

 

Tie, kuriuos pateikia The Atlantic, parodo amerikiečius kvailais žmonėmis, neturinčiais savo pažiūrų ir supratimo apie tai, kas vyksta aplink juos ir aklai sekančius paskui savo politikus. Tuo tarpu amerikiečiai, nepaisant visų jų trūkumų (o kas jų neturi?),  yra gana praktiški žmonės, kurie sugeba matyti tai kas svarbu ir atsiriboti nuo antraeilių dalykų, jiems absoliučiai nėra svetimas sveikas protas ir pusiausvyros išlaikymas.Market Leader“ ekspertai pateikė savo požiūrį į pastarojo laiko paprastų amerikiečių atšalimą savo vadovybės karinėms avantiūroms.

 

1. Amerikiečiai nemato Sirijos pilietiniame kare pavojaus sau ir savo šaliai. Siekiant gauti žmonių palaikymą, Baltuosiuose rūmuose iš visų jėgų stengiamasi bent šiek tiek pririšti Sirijos konfliktą prie JAV nacionalinio saugumo. Iš čia ir „baubai“, tokie kaip - jeigu JAV nenubaus Asado, tai atriš rankas diktatoriniams režimams ir teroristinėms grupuotėms, paspartins masinio naikinimo ginklų kūrimą ir panaudojimą Irane, Sirijoje ir jų sąjungininkių šalyse ir t. t. Bet amerikiečiams kažkodėl nebaisu. Priešingai, jiems jau gerokai nusibodo būti „pasauliniu žandaru“, kištis į labai nutolusių nuo jų šalių reikalus, užkariant savo gyvenimo būdą kitiems, nepaprašius tam leidimo.

 

2. Prarado tikėjimą savo politikais. Pastaruoju metu pernelyg dažnai juos apgaudinėdavo, prisidengdami kova su masiniais žmogaus teisių pažeidimais ir humanitarinių vertybių gynyba, kišosi į kitų šalių reikalus, tokiu būdu kurstydami pilietinio karo liepsną. Neatsitiktinai vienas  žinomiausių protesto prieš karą Sirijoje mitingo, įvykusio Niujorke, šūkiu buvo žodžiai: „Ne dar vienam melu grįstam karui!“. Amerikiečiai gerai žino, kad šalyse, pergyvenusiose „arabų pavasarį“, valdžią užgrobė visai ne liberalios demokratinės jėgos, jie žino ir  tai, kad šios šalys greitai radikalizuojasi, įklimpo į politines krizes, perversmus ir konfrontacijas. Apskritai, norėjo kaip geriau, bet gavosi kaip visada.

 

3. Pavargo nuo nuolatinių ir nesėkmingų karų tolimame Afganistane, Irake, Libijoje, ir nebenori naujo konflikto. Nenori net „taškinių atakų iš oro“ pavidalu . Tik pagalvokite, kad JAV jau šiame šimtmetyje dalyvavo 8 karuose ir ginkluotuose konfliktuose, apskritai, kiekvienais metais - po karą. Tik Afganistane  atgulė daugiau negu 2 tūkstančiai jų kareivių, Irake dar daugiau - beveik 4,5 tūkstančio. Artimieji Rytai paprastiems amerikiečiams vis tik yra labai toli, kad būtų mokama tokia didelė kaina.

 

4. Bijosi islamo radikalizmo sustiprėjimo. Pasirodo, kad jeigu kas, Sirijos kare narsūs Amerikos kariai kovos vienoje barikadų pusėje su „Al-Qaeda“ (turimas galvoje „An-Nusra frontas“), su organizacija, kurią dar neseniai Vašingtone vadino savo pagrindiniu priešu kare prieš terorizmą. Paprastiems amerikiečiams sunku suprasti, kodėl reikia padėti ekstremistams, kurie  jiems yra daug pavojingesni, negu Asadas.

 

Taigi, jeigu dauguma amerikiečių prieš karą Sirijoje, o Obama ir toliau to primygtinai reikalauja, atrodo, kad Amerikos demokratija neveikia? Elitas negirdi savo žmonių ir su jais nesiskaito? Dar ne vakaras. Artimiausiomis dienomis Obama ne atsitiktinai suplanavo visą eilę pareiškimų, brifingų ir pasisakymų per televiziją, viso to tikslas yra vienas - pakeisti visuomenės nuomonę ir sulaukti savo Sirijos planų palaikymo kongrese. Pasirodo, kad su viešąja nuomone nesiskaitoma, ją apskaičiuoja ir keičia.

 

 

Nafta ir Sirija: ko tikisi investuotojai?

 

Marketingo specialistai komentuoja, kad daugelio užsienio ekspertų vertinimais, karas ir Sirijos bombardavimas padidins naftos kainą mažiausiai iki 150 JAV dolerių už barelį.  Naftos kainos auga dėl investuotojų lūkesčių.

 

Kol yra pritraukiami kariai ir karinės pajėgos, niekas nežino invazijos masto, o kartu ir tokio kišimosi padarinių. Investuotojai paprastai galvoja apie patį blogiausią. Todėl galima pravesti visų ginkluotų pastarojo meto konfliktų paralelę, o būtent – pradžioje naftos kaina didėja, o po to pradeda kristi, sako brokerių kompanijos NordFX analitikai.

 

 

 

 

Paskelbimo data: 2013-09-25 03:43 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Trampo politika atima iš JAV pagrindinį vaidmenį vakarų pasaulyje

Ekspertų tarpe dabartinio JAV prezidento Donaldo Trampo politika kelia susirūpinimą. Daugelio apžvalgininkų nuomone, dėl valstybės vadovo politikos JAV gali prarasti savo, kaip Vakarų pasaulio lyderės, pozicijas.

 

CNN televizijos kanalo vedantysis, politologas, ekspertas tarptautinių santykių srityje Faridas Zakarija (Fareed Zakaria) savo „The Washington Post“ publikacijoje rašė, kad pastarieji Donaldo Trampo žingsniai suvienijo Europą taip, kaip to nesugebėjo padaryti net Rusijos prezidentas Putinas. Visiškai tikėtina, kad Vakarų pasaulio dabartinis JAV prezidentas nesužlugdys, tačiau Vašingtonas rizikuoja prarasti savo vadovaujantį vaidmenį.

Paskelbimo data: 2017-07-26 18:42

„Goldman Sachs“ pataria investuotojams vengti rublio

Investicinis bankas „Goldman Sachs“ pataria investuotojams nutraukti procentinių palūkanų (carry trade) žaidimą Rusijos rubliais ir pereiti prie kitų besivystančių šalių valiutų.

 

„Goldman Sachs“ strategų rekomendacijos buvo viešai paskelbtos liepos 18 dienos apžvalgoje. Jie paskelbė apie rublio ir dar kelių besivystančių šalių valiutų augimo potencialo išsekimą.

Paskelbimo data: 2017-07-25 17:26

Kiek kainuoja nuskristi į Marsą?

Verslininkas, SpaceX ir Tesla kūrėjas Ilonas Maskas (Elon Musk) mano, kad yra būtina įsisavinti naujas technologijas, kad būtų galima ženkliai sumažinti žmogaus skrydžio į Marsą išlaidas. Dabar vieno asmens nusiuntimas į „Raudonąją planetą“ kainuotų 10 mlrd. dolerių - tai yra labai didelė suma, bet yra visai įmanoma ją sumažinti iki 200 tūkstančių. Esant tokiai kainai į Marsą būtų galima siųsti dideles žmonių grupes.


Paskelbimo data: 2017-07-14 08:10

Kaip Kinija investicijomis pavergė pusę Afrikos

Dešimtis milijardų eurų Kinijos vyriausybė skiria Pekinui strategiškai svarbioms šalims. Strategiškai svarbių valstybių sąrašas apima nemažai Afrikos kontinento šalių.

 

Savo publikacijoje Prancūzijos leidiniui „Le Monde“ apžvalgininkas Sebastijanas Le Belzik (Sebastien Le Belzic) rašo, kad nuo 2000 metų Kinijos bankai ir įmonės skyrė 77 mlrd. eurų padėti šalims, turinčioms strateginę reikšmę Kinijai. Neseniai Kinijos televizijos žiūrovams buvo rodomas naujas dokumentinis filmas, pavadinimu „Mano traukinys, mano istorija“, kuris yra odė Pekino investicijoms į Afrikos šalis.

Paskelbimo data: 2017-07-13 08:58

Kuo dabartinės mobiliųjų prietaisų baterijos skiriasi nuo ankstesnių kartų baterijų

Šiuolaikiniai išmanieji telefonai nuo Nokia 3310 tipo mobiliųjų telefonų skiriasi ne tik techninėmis specifikacijomis, bet ir baterijų tipais, tačiau daugelis įmantrių mobiliųjų prietaisų savininkų iki šiol juos pakraudami vadovaujasi žinomos „plytos“ epochai aktualiais patarimais. Daugiau informacijos apie tai, kuo šiuolaikinių išmaniųjų telefonų baterijos skiriasi nuo ankstesnių kartų baterijų, pateikia portalo „Market Leader“ žurnalistai.

Paskelbimo data: 2017-07-12 18:31

Vokietijoje išleista 0 eurų nominalo kupiūra

Kaip pažymima portale „Market Leader“, Vokietijoje pasirodžiusi nauja neįprasta eurų nominalo kupiūra nėra atsiskaitymo priemonė, tačiau ji yra tikra. Jos išleidimui pritarė Europos Centrinis bankas ir atspausdintas banknotas visiškai atitinka technologijas: popieriaus, vandens ženklų, kitų apsaugos ženklų - viskas, kaip ir kitų nominalų kupiūrose.

 

Paskelbimo data: 2017-07-07 08:27

Tendencijos analizė FOREX indikatorių pagalba

Indikatoriai yra puiki tendencijos analizės priemonė, sako ekspertai. Jie iki minimumo sumažina pačią susidariusios padėties vertinimo procedūrą ir sumažina klaidingo sprendimo priėmimo tikimybę. Todėl prekeivis gali tikėtis gauti daugiau finansinės naudos, esant toms pačioms prekybos sąlygoms. Tačiau, nusprendus nustatyti indikatorių savo terminale, kiekvienas mūsų susiduria su sudėtingu pasirinkimu, juk jų yra daug daugiau, nei galime įsivaizduoti.

Paskelbimo data: 2017-07-06 07:33

Deividas Rokfeleris - Žmogus, kuris bandė suvienyti pasaulį

Prieš kelias savaites savo 102-ąjį gimtadienį būtų šventęs Deividas Rokfeleris (David Rockefeller) - visame pasaulyje žinomas milijardierius, įgijęs daugelio žmonių pripažinimą ir meilę dėl savo labdaringos veiklos. Tačiau šių metų kovo mėnesį visus sukrėtė liūdna žinia - Deividas Rokfeleris mirė miegodamas savo dvare Pokantiko-Hils, Niujorko priemiestyje. Jis buvo vyriausias Džono Rokfelerio (John Rockefeller) - pirmojo istorijoje dolerinio milijardieriaus, naftos magnato, anūkas.

Paskelbimo data: 2017-06-30 09:33

Paskelbtas pačių populiariausių pasaulio automobilių reitingas

Konsultacinė firma focus2move paskelbė 1-ojo 2017 metų ketvirčio automobilių pardavimo visame pasaulyje statistinius duomenis.

Paskelbimo data: 2017-06-27 07:50

Ar moderniam biurui reikalingas ping-pongo stalas, hamakai, sauna?

Naujų IT kompanijų tarpe populiarėja idėjos derinti darbą ir laisvalaikį - biuruose statomi ping-pongo stalai, hamakai ir net įrengiamos saunos.Išsamiau apie tai, ar galima suderinti darbą ir laisvalaikį bandė išsiaiškinti portalo „Market Leader“ žurnalistai.

Paskelbimo data: 2017-06-23 09:14