Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Sekmadienis, spalio 17, 21:02 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Karas Sirijoje: The Atlantic - apie viešosios nuomonės faktorius, prekeiviai - apie naftą

Karas Sirijoje: The Atlantic - apie viešosios nuomonės faktorius, prekeiviai - apie naftą

Obama susidūrė su rimta problema - dauguma amerikiečių nesutinka su jo sprendimu pulti Siriją. Kaip parodė Gallup socialinės apklausos rezultatai, karinę operaciją šiandien palaiko tik 36 procentai respondentų.

 

Tai pats žemiausias JAV dalyvavimo užsienio konfliktuose palaikymo lygis per paskutiniuosius dvidešimt metų. Pavyzdžiui, savo laiku JAV karinę intervenciją į Iraką palaikė 59 procentai amerikiečių. Dar daugiau, amerikiečiai nėra tylūs, daugelyje didžiųjų miestų - Niujorke, Vašingtone, Čikagoje, Bostone - vyko skaitlingos protesto akcijos prieš karą Sirijoje.

 

Eiti prieš savo rinkėjų valią Amerikos prezidentui visai nelengva, nes tai gali sukelti rimtų problemų jo partijai. Todėl žurnalas The Atlantic pabandė išnagrinėti pagrindinius veiksnius, kurie lemia amerikiečių sutikimą kariauti. Taigi, kas verčia paprastus amerikiečius priešintis kariniams veiksmams Sirijoje, ar gali ši situacija pasikeisti artimiausioje ateityje, nagrinėjo  internetinio portalo „Market Leader“ analitikai.


 

Kas JAV yra visuomeninės nuomonės „kalvis“?

 

Olga Chazan (Olga Khazan), anonsuoto straipsnio žurnale The Atlantic autorė, ėmėsi apibendrinti pagrindines keleto tyrimų mintis, skirtas amerikiečių požiūriui į šalies dalyvavimą tolimuose karuose.

 

1. Kongreso partinė sudėtis. Žinoma, kad Obama nusprendė pasitarti su parlamentu dėl karo Sirijoje, taip kad būtent dabar jis daugeliu atvejų lemia prezidento veiksmus. O štai čia yra problema. Respublikonai, kurie neturi ypatingų priežasčių imtis atsakomybės už karinės intervencijos į Siriją padarinius,  Atstovų rūmuose turi vietų daugumą. O ir balsavimas Senate, nepaisant aktyvaus prezidento administracijos paruošimo, gali pateikti nemalonų siurprizą. Autorė mano, kad agresyvi lobistinė Obamos kampanija, daugybė parlamento svarstymų, vis tik gali nulenkti svarstyklių lėkštelę  prezidento naudai.

 

2. Visuomenė linkusi paremti karinių veiksmų pradžią, jeigu politinis elitas šiuo klausimu vieningas. Chazan remiasi politologo Adamo Berinskio (Adam Berinsky) 2007 metų straipsniu, kuriame teigiama, kad „kai politinis elitas negali susitarti dėl karinės intervencijos, eilinių piliečių gretose taip pat vyksta pasidalijimas“. Tai amerikiečiams svarbiau, negu galimų nuostolių paskaičiavimai, intervencijos į karą išlaidos ir nauda. O būtent – norit, kad visuomenė pritartų karui, elitas turi turėti vieningą interpretaciją. Tuo tarpu spauda, ekspertai ir politikai JAV karinės intervencijos į Siriją klausimu yra pasidalinę į dvi stovyklas.

 

3. Paprasti žmonės įsiklauso į tokias tarptautines organizacijas, kaip JT ir NATO. Straipsnyje tvirtinama, kad amerikiečiai yra susirūpinę ne tik dėl savo Kongreso nuomonės, bet ir kitų šalių vertinimų, taip pat JT ir NATO. O štai tai jau naujiena, anksčiau - prieš Serbijos, Irako arba Libano bombardavimus - jie ne itin nerimavo, ką apie tai galvoja likęs pasaulis. Tiesa, toliau vis tik pateikiamas svarbus patikslinimas, kitų šalių nuomonė amerikiečiams, tai tam tikras „antras požiūris“, jis jiems leidžia spręsti, ar verta tikėti prezidento pareiškimais. Chazan mano, kad jei Sirijos invaziją palaikys Britanija ir Prancūzija, tai padės įtikinti vis dar abejojančius amerikiečius. Atkreipiame dėmesį, kad iki šiol jau daugiau kaip 25 šalys yra pasirengusios paremti JAV smūgio Sirijai klausimu. Šaunus yra ir NATO generalinis sekretorius Andersas Fogas Rasmusenas (Anders Fogh Rasmussen), kuris yra absoliučiai „įsitikinęs“, kad Asado režimas panaudojo cheminį ginklą. Tik štai JT generalinis sekretorius Pan Gi Munas (Ban Ki-moon) kažką drumsčia ir yra atsargus.

 

4. Veteranai daug rečiau linkę paremti karinę intervenciją, negu žmonės, kurie mūšiuose nedalyvavo. Oho, kas gi galėjo pagalvoti. Pasirodo, kuo daugiau karų - tuo daugiau ir veteranų – ir vis labiau taiką mylinti Amerikos politika. Aleliuja. Štai ir The Atlantic straipsnyje pažymima, kad vis daugėja veteranų vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios šakose, todėl tikimybė, kad JAV inicijuotų karinius konfliktus, sumažėjo beveik 90 procentų. Tiesa, iškart seka išlygos, pirmiausia, kad veteranai yra pasirengę paremti invaziją, jei iškyla tiesioginė grėsmė JAV nacionaliniam saugumui, tai yra suprantama. Tačiau taip pat yra ir „antra“. Kaip teigiama straipsnyje, jeigu karinis konfliktas vis tik prasidės, tai, kuo didesnis veteranų procentas vyriausybėje, tuo stipresnis bus JAV smūgis.

 

5. Jeigu viskas priklausytų nuo Kongreso, JAV, greičiausiai, daug rečiau įsitrauktų į užsienio konfliktus. Pasirodo ir Kongresą galima suvaldyti - viešąja nuomone ir partijų sprendimu. Nes skaitant straipsnį pasirodė, kad šioje šalyje sprendimus priima bet kas, tik ne žmonės. Bet neperdėkime šio veiksnio. Todėl, kaip toliau teigiama - visuomenės nuomonės apklausos, cituojame, „tam tikra prasme taip pat įtakoja Kongreso narių sprendimus“.

 

Taigi, vienas seniausių ir respektabiliausių JAV literatūros žurnalų, The Atlantic, paskyrė pakankamai daug vietos savo leidinyje autorei, kuri taip ir negalėjo paaiškinti, kodėl gi eiliniai amerikiečiai taip atkakliai nenori įsitraukti į Sirijos konfliktą. Klausimas gi buvo toks. Net kažkaip apmaudu dėl šio gerbiamo žurnalo. Pateisinimas nebent gali būti jo pakraipa - literatūrinė. Kaip žinia, literatūra, priešingai negu reali politika, remiasi autoriaus išmone ir vaizduote.

 

 

 

Faktai nenustoja egzistuoti dėlto, kad jų kažkas nepaiso

 

The Atlantic pripažįsta, kad vienpusis požiūris dėl invazijos į kitą šalį JAV daugiau nebeveikia, bet kodėl jis nebeveikia? Jis pripažįsta, kad amerikiečiai vis mažiau linkę įsitraukti į užsienio konfliktus, bet kodėl? Jokių rimtų atsakymų nėra.

 

Tie, kuriuos pateikia The Atlantic, parodo amerikiečius kvailais žmonėmis, neturinčiais savo pažiūrų ir supratimo apie tai, kas vyksta aplink juos ir aklai sekančius paskui savo politikus. Tuo tarpu amerikiečiai, nepaisant visų jų trūkumų (o kas jų neturi?),  yra gana praktiški žmonės, kurie sugeba matyti tai kas svarbu ir atsiriboti nuo antraeilių dalykų, jiems absoliučiai nėra svetimas sveikas protas ir pusiausvyros išlaikymas.Market Leader“ ekspertai pateikė savo požiūrį į pastarojo laiko paprastų amerikiečių atšalimą savo vadovybės karinėms avantiūroms.

 

1. Amerikiečiai nemato Sirijos pilietiniame kare pavojaus sau ir savo šaliai. Siekiant gauti žmonių palaikymą, Baltuosiuose rūmuose iš visų jėgų stengiamasi bent šiek tiek pririšti Sirijos konfliktą prie JAV nacionalinio saugumo. Iš čia ir „baubai“, tokie kaip - jeigu JAV nenubaus Asado, tai atriš rankas diktatoriniams režimams ir teroristinėms grupuotėms, paspartins masinio naikinimo ginklų kūrimą ir panaudojimą Irane, Sirijoje ir jų sąjungininkių šalyse ir t. t. Bet amerikiečiams kažkodėl nebaisu. Priešingai, jiems jau gerokai nusibodo būti „pasauliniu žandaru“, kištis į labai nutolusių nuo jų šalių reikalus, užkariant savo gyvenimo būdą kitiems, nepaprašius tam leidimo.

 

2. Prarado tikėjimą savo politikais. Pastaruoju metu pernelyg dažnai juos apgaudinėdavo, prisidengdami kova su masiniais žmogaus teisių pažeidimais ir humanitarinių vertybių gynyba, kišosi į kitų šalių reikalus, tokiu būdu kurstydami pilietinio karo liepsną. Neatsitiktinai vienas  žinomiausių protesto prieš karą Sirijoje mitingo, įvykusio Niujorke, šūkiu buvo žodžiai: „Ne dar vienam melu grįstam karui!“. Amerikiečiai gerai žino, kad šalyse, pergyvenusiose „arabų pavasarį“, valdžią užgrobė visai ne liberalios demokratinės jėgos, jie žino ir  tai, kad šios šalys greitai radikalizuojasi, įklimpo į politines krizes, perversmus ir konfrontacijas. Apskritai, norėjo kaip geriau, bet gavosi kaip visada.

 

3. Pavargo nuo nuolatinių ir nesėkmingų karų tolimame Afganistane, Irake, Libijoje, ir nebenori naujo konflikto. Nenori net „taškinių atakų iš oro“ pavidalu . Tik pagalvokite, kad JAV jau šiame šimtmetyje dalyvavo 8 karuose ir ginkluotuose konfliktuose, apskritai, kiekvienais metais - po karą. Tik Afganistane  atgulė daugiau negu 2 tūkstančiai jų kareivių, Irake dar daugiau - beveik 4,5 tūkstančio. Artimieji Rytai paprastiems amerikiečiams vis tik yra labai toli, kad būtų mokama tokia didelė kaina.

 

4. Bijosi islamo radikalizmo sustiprėjimo. Pasirodo, kad jeigu kas, Sirijos kare narsūs Amerikos kariai kovos vienoje barikadų pusėje su „Al-Qaeda“ (turimas galvoje „An-Nusra frontas“), su organizacija, kurią dar neseniai Vašingtone vadino savo pagrindiniu priešu kare prieš terorizmą. Paprastiems amerikiečiams sunku suprasti, kodėl reikia padėti ekstremistams, kurie  jiems yra daug pavojingesni, negu Asadas.

 

Taigi, jeigu dauguma amerikiečių prieš karą Sirijoje, o Obama ir toliau to primygtinai reikalauja, atrodo, kad Amerikos demokratija neveikia? Elitas negirdi savo žmonių ir su jais nesiskaito? Dar ne vakaras. Artimiausiomis dienomis Obama ne atsitiktinai suplanavo visą eilę pareiškimų, brifingų ir pasisakymų per televiziją, viso to tikslas yra vienas - pakeisti visuomenės nuomonę ir sulaukti savo Sirijos planų palaikymo kongrese. Pasirodo, kad su viešąja nuomone nesiskaitoma, ją apskaičiuoja ir keičia.

 

 

Nafta ir Sirija: ko tikisi investuotojai?

 

Marketingo specialistai komentuoja, kad daugelio užsienio ekspertų vertinimais, karas ir Sirijos bombardavimas padidins naftos kainą mažiausiai iki 150 JAV dolerių už barelį.  Naftos kainos auga dėl investuotojų lūkesčių.

 

Kol yra pritraukiami kariai ir karinės pajėgos, niekas nežino invazijos masto, o kartu ir tokio kišimosi padarinių. Investuotojai paprastai galvoja apie patį blogiausią. Todėl galima pravesti visų ginkluotų pastarojo meto konfliktų paralelę, o būtent – pradžioje naftos kaina didėja, o po to pradeda kristi, sako brokerių kompanijos NordFX analitikai.

 

 

 

 

Paskelbimo data: 2013-09-25 03:43 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55