Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Penktadienis, liepos 1, 01:09 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Mitinės FRS prognozės ir realybė

Mitinės FRS prognozės ir realybė

Kiekvieną ketvirtį FRS vertina JAV ekonomikos būklę, pateikdama ekonomines prognozes artimiausiems 3 metams. O kol Bernankė ir toliau seka pasakas, finansų rinkoms kelia nerimą du pagrindiniai klausimai: ar FRS toliau didins pinigų masę iždo obligacijų išpirkimui ir ar toliau dirbtinai stengsis išlaikyti palūkanų normas ties nuline žyma?

Štai ką matome neseniai įvykusiame Federalinio atvirosios rinkos operacijų komiteto (angl.k. Federal Open Market Committee (FOMC) posėdžio protokole:

„Siekdama palaikyti ekonomikos atsigavimą ir įsitikinti, kad infliacija  galiausiai bus tokiame lygyje, kuris derintųsi su jos dvigubu mandatu, Federalinis atvirosios rinkos operacijų komitetas nusprendė tęsti papildomų vertybinių popierių, garantuotų įkaitiniais raštais, 40 milijardų JAV dolerių per mėnesį lygyje, o tai pat ir ilgalaikių iždo obligacijų, 45 milijardų JAV dolerių per mėnesį, išpirkimą ...
Šios priemonės turėtų mažinti ilgalaikes palūkanų normas, palaikydamos hipotekines rinkas ir didindamos finansinių sąlygų lankstumą ...“


Žodžiuose viskas sklandu, bet istorija rodo, kad tokių priemonių įgyvendinimas yra neefektyvus ir neduoda norimų rezultatų. Hipotekos palūkanų normos išaugo, darydamos spaudimą hipotekų refinansavimui ir namų pirkimui, smarkiai išaugant kainoms.

Svarbu suprasti ir prisiminti, kad žmonės perka „įmokas“, o ne namus. Kadangi šiuo metu JAV būsto rinkos judėjimą lemia spekuliatyvi paklausa, kuri daugiausia kyla iš pagrindinių investicinių ir apribotos rizikos (angl.k. hedge) fondų, spartus kainų augimas lenkia nuomos mokesčio normas, o istorija rodo, kad tai gali baigtis liūdnai.

Be to, tęsdamas savo žemų palūkanų politiką, Komitetas pareiškė:

„Siekiant išlaikyti kainų stabilumą ir tolesnę pažangą darbo rinkoje, užtikrinant užimtumo augimą iki maksimalių lygių, Komitetas tikisi, kad akomodacinė monetarinė FRS politika bus aktuali dar ilgą laiką po to, kai aktyvų išpirkimo programa bus baigta ir ekonomikos atsigavimas įgaus pagreitį. Taigi, Komitetas nusprendė išlaikyti tikslinį federalinių fondų palūkanų normų diapazoną intervale nuo 0 iki 1/4 ir dabar mano, kad tokios priemonės pasiteisins, bent jau tol, kol nedarbo lygis išliks aukštesnis nei 6-6,5%. Tikimasi, kad infliacijos lygis per ateinančius dvejus metus, neviršys nei pusės procentinio punkto Komiteto nustatyto ilgalaikio tikslinio 2% lygio. Tolimesnėje perspektyvoje Komitetas taip pat nesitiki nors kiek rimtesnio infliacijos augimo“.

Tuo pat metu nulinių palūkanų normų politika, kurią praktikuoja FRS, nė kiek neprisideda prie to, kad būtų pasiekti du užsibrėžti kainų stabilumo ir aukšto užimtumo tikslai. Problema ta, kad veiksmai, kurių ėmėsi FRS, duoda priešingą rezultatą. Žvelgiant į 1 pav. akivaizdu, kad ir ekonomikos augimas, ir santaupos, ir pajamos ... viskas ėmė mažėti nuo to momento, kai FRS pradėjo mažinti palūkanų normas. Nepaisant visų pareiškimų, mažos palūkanų normos neprisideda prie ekonomikos klestėjimo. Istorija rodo, kad gamybinių investicijų, kurios skatina ekonomikos augimą, palaikymui būtinas aukštesnis gyventojų asmeninių santaupų lygis.1 pav. Kaip FRS veiksmai įtakoja palūkanų normas
 


Nors nedarbo „lygis“ ir mažėja (fiktyviai), tai yra labai prastas ekonomikos sveikatos būklės rodiklis. Nedarbo lygio kritimas susijęs su laikinu darbuotojų įdarbinimu, dalyvavimo darbo rinkoje koeficiento mažėjimu ir kai kuriais kitais veiksniais. Kaip parodyta 2 pav., tikras visiškas užimtumas, pateiktas procentais nuo bendro darbingų gyventojų skaičiaus, parodė tik nedidelį teigiamą pokytį nuo pasaulinės finansų krizės pradžios. Paraiškų nedarbo išmokoms gauti lygio sumažėjimas dar nereiškia užimtumo augimo.


 
2 pav. Visiško užimtumo ir paraiškų nedarbo išmokoms gauti skaičius
 


Federalinis atvirosios rinkos komitetas gyvena savo fantazijų pasaulyje. Ekonomika materialiniu požiūriu nerodo pagerėjimo, kai tuo tarpu defliacinis spaudimas didėja ir didžioji pasaulio dalis yra recesijoje arba dar blogesnėje ekonominėje padėtyje.

Problema ta, kad dabartinė FRS politika yra ne kas kita, kaip pageidautinų dalykų priėmimas faktiniais, realiais.  Monetarinė politika nepajėgi sumažinti tikrojo nedarbo, tačiau jai gerai sekasi pūsti muilo burbulus įvairiose rinkose ir jie yra ypač pavojingi, kai susikaupia rizikingų aktyvų - nuo akcijų iki šiukšlinių obligacijų - rinkose.

Tačiau jei norite pamatyti FRS veiksmų efektyvumą praktikoje, atkreipkite dėmesį į jų pačių prognozes tikslių duomenų paieškoje.

Ekonomika

Kai kalbama apie ekonomiką, FRS nuolat išpučia ekonomikos augimo tempus.

Pažvelkite į 3 paveikslą. 2011 metų sausį FRS prognozavo JAV BVP augimą 2012 metams 3,95% lygyje. Bet iš tikrųjų realusis BVP (su pataisa infliacijai) buvo tik 2,2% (o tai 44% mažiau nei prognozuotas rodiklis). Tuo metu išankstinis BVP vertinimas 2013 metams sudarė net 4%, nors dabartinis vertinimas sumažėjo net iki 2,3%.3 pav. JAV BVP - Federalinio atvirosios rinkos komiteto ir faktinė prognozė
 


Pastaruosius 2 metus nuolat tvirtinama, kad ekonomika auga lėtais tempais dėl degiringo (santykio tarp nuosavo ir skolinto kapitalo pakeitimo procesas; angl. k. degearing), deficito ir nuolatinių fiskalinių ir monetarinių priemonių, kurios stabdo JAV ekonomikos augimo tempus. Tiesiog, esmė ta, kad kai ekonomikai reikia 5 dolerių skolos, tam, kad būtų užtikrintas ekonomikos augimas 1 doleriu, tai reiškia, kad ekonominės gerovės variklis sugedęs.

Pastarajame FRS posėdyje ekonominė prognozė 2013 ir 2014 metams buvo sumažinta iki 2,9% ir 3,05%, atitinkamai, atsižvelgiant į žemus ekonominio augimo tempus. Tačiau dabartinė BVP tendencija rodo, kad augimo lygis bus dar mažesnis, nei nurodyta peržiūrėtoje prognozėje.

Jau praėjo 48 ekonominės plėtros mėnesiai ir šis periodas viršija istorinį vidutinį rodiklį. Ekonominiai duomenys ir toliau rodo silpnumo ženklus ir pasaulinės ekonomikos būklė yra vidaus prekių eksporto kliūtis.

Jei atsižvelgtume į mokesčių didinimą, valstybės išlaidų mažinimą ir būsimus debatus dėl valstybinės skolos lubų padidinimo, fiskalinė našta ant JAV ekonomikos kaklo gali pasirodyti daug sunkesnė nei tikėtasi. Svarbu ilgesnės trukmės Amerikos ekonomikos, kuri yra 2,5% lygyje, prognozė. To tikrai nepakanka užtikrinti pakankamą pajamų augimo bazę ir užimtumo lygį iki lygių, kurie buvo stebimi prieškriziniais dešimtmečiais.
 
Užimtumas

Naujas FRS tikslas, kuris susijęs su tam tikro lygio užimtumo ryšiu su monetarine politika, FRS gali padaryti meškos paslaugą. Šiuo metu FRS prognozuoja, kad 5,5% (4 pav.) lygis - tai yra tas, kuris turi galvoje "visišką" užimtumą. Nors šios prognozės yra toli nuo realybės.
 


4 pav. Nedarbo lygis JAV - Federalinio atvirosios rinkos komiteto ir faktinė prognozė
 


Šiandien paprasti amerikiečiai pradeda abejoti JAV darbo statistikos biuro (angl.k.U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) pateiktų ataskaitų apie užimtumą patikimumu. Neseniai netgi Kongresas susidomėjo duomenų rinkimo ir analizės metodais, kuriais remdamasis Biuras formuoja savo ataskaitas.

Nuo pastarosios recesijos momento užimtumo lygis padidėjo nežymiai. Tačiau pagrindinis veiksnys buvo ne darbuotojų skaičiaus padidėjimas, o darbo jėgos rezervo sumažinimas.

Infliacija

Kai reikalas susijęs su infliaciją ir FRS prognozėmis, debatai vyksta vienu klausimu: Apie kokio tipo infliaciją kalbama? 5 paveikslas rodo esamus ir tikėtinus infliacijos lygius.
 


5 pav. Infliacijos lygis JAV - Federalinio atvirosios rinkos komiteto ir faktinė prognozė
 


FRS labai stipriai neįvertino oficialių 2011 metų duomenų. Tačiau 2012 metais jų prognozės šiek tiek priartėjo prie tikrovės. Deja, 2013 metais skirtumas tarp lūkesčių ir realybės vėl padidėjo tiek, kiek išaugo defliaciniai spaudimai.

Defliacija yra pagrindinė FRS baimė. Dabartinis metinių infliacijos lygių kritimas ir toliau darys spaudimą, versdamas ją tęsti savo akomodacinę politiką ilgesnį laiko tarpą, nei anksčiau tikėtasi.

Realybė ta, kad FRS, tikriausiai, pasiekė savo efektyvumo ribą, nes pajamų augimas lėtėja, ekonominiai rodikliai vis blogesni ir blogesni, o realaus nedarbo lygis vis toks pat aukštas.

Aišku viena: FRS laukia sunkus mūšis ...

 

Paskelbimo data: 2013-07-16 14:39 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55