Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Penktadienis, sausio 19, 06:45 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Kas slypi Bžezinskio idėjoje suvienyti Vakarus ir... Rusiją?

Kas slypi Bžezinskio idėjoje suvienyti Vakarus ir... Rusiją?

Šiais laikais mus kažkuo nustebinti yra labai sunku, o gal net tiesiog neįmanoma. Tačiau vienam iš buvusių pagrindinių JAV užsienio politikos ideologų ir senam Rusijos „draugui“ Zbignevui Bžezinskiui (Zbigniew Brzezinski) tai ir dar kaip pavyko.

Atrodytų,  dar nenudžiūvo  rašalas jo garsiausioje knygoje „Didžioji šachmatų lenta“, kurioje jis visiškai sukritikavo Rusiją. Priminsime ryškiausius jo pasisakymus šioje knygoje. „Rusiją būtina padalinti į dalis“, „bet kokia Rusijos integracija į išplėstinę Vakarų pasaulio tvarką neįmanoma“, „Rusija - nugalėtas geopolitinis konkurentas, (jai) atsakytas nors kiek gerbiamo geopolitinio žaidėjo vaidmuo“ ir taip toliau, ir panašiai.

Nuo to laiko praėjo daugiau nei 15 metų, menkniekis ne tik pagal istorines, bet ir pagal žmogiškąsias normas. Tačiau kokios permainos Bžezinskio pažiūrose! Savo naujoje knygoje „Strateginės vizijos“ (Strategic Vision, 2012) autorius dalijasi mintimis... apie Vakarų ir Rusijos suvienijimą, be to, įrodo šio suartėjimo neišvengiamumą. Cituojame: „Jeigu Vakarams nepavyks sudaryti ilgalaikės strateginės sąjungos su Rusija, tai jiems gali virsti pasauline izoliacija“. Ir dar. „Vakarai vis dar gali išvengti pasaulinės izoliacijos ir tarptautinio nustūmimo į antraeilius vaidmenis.“

Bet tam jiems reikia įkvėpti naujų, gaivinančių jėgų ir parengti naują strategiją bei veiksmų planą. Vakarams ši nauja strategija- tai sugebėjimas integruoti Rusiją ir Turkiją į tarptautinę Vakarų sistemą“. Štai kaip! Išgirsti tai iš tikro šaltojo karo relikto, sovietologo, rusofobo ir tiesiog iš lenko lūpų – labai vertinga. Tai labai rimtas nukrypimas nuo visų ankstesnių jo schemų. Kokios gi tokio staigaus Bžezinskio meilės protrūkio Rusijai priežastys? Ar čia nėra kokios nors klastos? Pamenate, kaip sakė poetas? „Netikiu žaidėjo garbe ir lenko meile Rusijai“ („Не верю чести игрока, Любви к России поляка.“ А. Пушкин.), nes, kaip žinia, buvusių lenkų nebūna. Šiuos ir kitus klausimus nagrinėjo investuotojų portalo „Market Leader“ analitikai.

Netikiu žaidėjo garbe, Bžezinskio meile Rusijai

Taigi, kodėl staiga Bžezinskis yra pasirengęs priimti Rusiją į euroatlantinę bendriją?
Jei manote, kad senukas savo gyvenimo pabaigoje staiga pajuto meilę dosniai Rusijos sielai, ploniems beržams ir bekraštėms Rusijos platybėms, tai jūs labai klystate. Bžezinskį pakeis tik "grabo lenta". Nepaisant jo garbaus amžiaus, jis vis dar strategas ir analitikas, galintis už kasdieninių įvykių ir reiškinių pabirų pamatyti dėsningą procesą ir galutinį jo rezultatą.

Kuo gi Bžezinskis grindžia savo naują „strateginę viziją“, - kartu su Rusija? Jis rašo, kad Vakarai susiduria su naujais iššūkiais, o kai kurie jų gali būti labai pavojingi:

- Europa išgyvena sunkius laikus. Tiesą sakant, pridursime, kad tai jokie sunkumai, o plataus masto sisteminė krizė - ne tik finansinės, bet ir visos valstybinės sistemos apskritai. Kitaip tariant, ES ne atviras lūžis, o uždaras. Ir jei jau juokaujant, tai į klausimą, kas atsitiko Kiprui, galime atsakyti - jis nuskendo. Jis nuskendo, bet paskui save dar nutemps daugelį,

- stiprėja nacionalistinės tendencijos Rytų Azijoje,
- egzistuoja ideologinio karo tarp Kinijos ir JAV grėsmė,
- Amerika išgyvena ne geriausius laikus, jai tikrai reikia atokvėpio: Die Welt Apapie greitą naują pasaulio tvarką be... JAV...Kaip rašo Bžezinskis, vienos valstybės - JAV - dominavimas pasaulyje daugiau nebeįmanomas, į politinę areną išėjo naujos regioninės valstybės, tačiau globaliniai JAV interesai liko. Visa tai yra aišku ir akivaizdu.

Bet kuo čia dėta Rusija? Bžezinskis paaiškina, kuo. O gi tuo, kad bet koks kokios nors ne Vakarų civilizacijos šalies sustiprėjimas JAV suvokiamas kaip aiški ir asmeninė grėsmė jai. Kitaip tariant, JAV labai neramina Kinija, o dar daugiau - jos suartėjimas su Rusija. Bžezinskis parengė Obamai taikos su Iranu ir Rusija planą. Kaip teisingai šiuo klausimu pasakė istorikas ir sociologas Andrejus Fursovas (Andrej Fursov), Amerika Bžezinskio lūpomis pasiūlė Rusijai „draugauti prieš“ Kiniją. Čia dar galima patikslinti. Iš tikrųjų siūloma ne draugauti su JAV, o susipykti su Kinija. Vakarai kategoriškai nenori leisti susiformuoti Rusijos ir Kinijos sąjungai. Štai, pasirodo, kur šuo pakastas.

Kaip sako Fursovas, JAV rimtai prisibijo Kinijos ir todėl bando paimti ją replėmis. Ir jei iš jūros ji galės susidoroti su šia užduotimi, tai iš sausumos prispausti ją be sąjungos su Rusija būtų neįmanoma. Taigi, siekiant išspręsti šią kritinę Amerikai problemą, mano Bžezinskis, ir būtina integruoti Rusiją į euroatlantinę bendriją. Ką gi galiausiai Vakarai gaus iš šios integracijos? Tai, kad:
- galės kontroliuoti Rusijos branduolinį ginklą, kas apribos jos manevrų laisvę,
- galės kontroliuoti Rusijos išteklius,
- sukiršinus Rusiją ir Kiniją - kartu bus susilpnintos iškart abi šalys ir t. t.

Kiek galima tikėti Bžezinskio pasiūlytos draugystės nuoširdumu? Atvirai kalbant, sudėtinga. Ir tai visai ne dėl šio pono praeities, juk mes visi gyvenimo kelyje esame keitę savo įsitikinimus ir požiūrius. Reikalas kaip tik dabartyje:

- Bžezinskio užsienio politikos formulės pastaruoju metu gana dažnai keičiasi. Vos prieš keletą metų jis siūlė... Kinijai bendrą pasaulio pasidalijimą. Esą, Kinija ir JAV - dvi pagrindinės pasaulio ekonomikos ir jos turi bendradarbiauti. Kitaip tariant, „prieš ką“ Bžezinskis panorės „draugauti“  rytoj - dar didelis klausimas;

- JAV, žinoma, reikia atsikvėpti, bet, kaip žinia, atokvėpis - tai tik trumpa poilsio pertrauka. O kas toliau - pailsėjus ir atstačius jėgas?

Pasirodo, Bžezinskio pasiūlymas Rusijai įsilieti į Vakarus yra ne kas kita, kaip jo JAV (atsiprašau, Vakarų) viešpatavimo idėjos tęsinys.

Prasmekite kiaurai be mūsų

Na, gerai, o kas iš viso to Rusijai? Pradžioje paminėsime visus įmanomus jos pozicionavimo variantus vis labiau besiglobalizuojančiame pasaulyje, kuriame vis sunkiau ir pavojingiau likti be kokios nors sąjungos. O Rusijos pasirinkimas, atvirai kalbant, nedidelis.
Pirmas variantas. Integruotis į euroatlantinę sąjungą. Tačiau, kaip ką tik įsitikinome, čia norima ne susivienyti, o pasinaudoti Rusija išimtinai savo tikslams. Faktiškai Rusijai siūloma tapti skydu, apsaugančiu Europą ir JAV nuo Pietryčių Azijos. Be to, įsivaizduoti tokią sąjungą gana sunku. Vis dėlto Rusijos gyventojų skaičius - tai beveik pusė euro zonos gyventojų, jau nekalbant apie jos stulbinančią teritoriją.

Įdomu tai, kad šiandien 27 ES šalių bankų sektoriaus aktyvai viršija bendrą jų ekonomikų apimtį maždaug 3,6 karto. Tuo būdu, Kipre dabartinis rodiklis (viršija beveik aštuonis kartus) turėtų sumažėti per ateinančius penkerius metus daugiau nei dvigubai.

Antras variantas. Prisijungti prie Azijos-Kinijos sąjungos. Tokia sąjunga ateityje galėtų duoti Rusijai neblogus geopolitinius dividendus. Ne atsitiktinai gi po neseniai įvykusio Kinijos lyderio vizito į Rusiją taip sunerimo visi Vakarų lyderiai. Bet ar to reikia Rusijai? Kita civilizacija, o be to, Kinijos problemų jai tik ir trūksta. Pakaks ir daugiašalės partnerystės.

Trečias variantas. Išvis nesiintegruoti ir laukti, kas bus, o tai, „kas bus“, greitai parodys Ukraina.

Ketvirtas variantas. Sukurti savo - Eurazijos sąjungą. Tam Rusija turi beveik viską - šeštoji stambiausia pasaulio ekonomika, o iki 2020 metų prognozuojama, kad ji taps ketvirtąja, stipriausia armija regione, naudingų iškasenų turtai, bendras istorinis paveldas ir giminingi buvusių sovietinių respublikų ryšiai – visa tai sudaro geras tokios sąjungos galimybes.

Bet Bžezinskis mano, kad Rusija negali sukurti savarankiško centro. JAV Financial Times sunerimęs dėl slepiamo SSRS sukūrimo. Autorius teisingai pastebi, kad post-sovietinių respublikų elitas pernelyg priprato prie suvereniteto idėjos, jam patinka saviasmenio savo valstybės valdymo faktas. Kas įeis į Eurazijos sąjungą?

Cituojame Bžezinskį. "Kazachstanas su Nazarbajevu priešakyje? Labai abejotina. Jis ir taip jau labai gerai manevruoja tarp Rusijos ir Kinijos bei viso likusio pasaulio. Karimovas ir Uzbekistanas? Dar mažiau šansų - Uzbekistanas yra labai tvirtas valstybės nepriklausomybės klausimais. O kaip Janukovičius? Janukovičius ir jo finansiniai rėmėjai labiau suinteresuoti nustatyti savo teritoriją beveik taip pat, kaip gauja. Ir jie nenori, kad kita gauja užimtų jų teritoriją (paliksim šito mokslo vyro sąžinei vagių žargoną nepriklausomos valstybės vadovo atžvilgiu)... Lukašenka maždaug panašioje padėtyje, nors jis yra labiau pažeidžiamas". Gruzijai, pasak autoriaus, sąjunga su Rusija gali atsieiti draugystę su JAV. Įsidėmėtina, kad daugelis šių šalių aistringai trokšta tapti Europos dalimi (t.y. - prarasti ekonominę nepriklausomybę, viską atiduoti Europos biurokratijos malonei), o kai tik kalbama apie Muitų sąjungą, tai tuoj pat – „niekas nenori tapti viršnacionalinės biurokratijos nariu“.

Nesukūrusi Eurazijos sąjungos, rašo Brzezinskis, Rusija atsidurs keblioje situacijoje, kai „Vakarai sustiprins savo jėgas“, o „Kinija toliau intensyviai vystysis“ būdama abiejų periferijoje. Apskritai, Bžezinskio manymu, Rusijos klestėjimui ir sėkmei būtinas suartėjimas su Vakarais, kitaip ji viską praloš Kinijai. Nuo šių prognozių gelbsti tik viena. Jau kelis dešimtmečius Bžezinskis nenuilstamai ištraukia į paviršių savo „horoskopus“, tačiau tik nedaugelis jų per tą laiką išsipildė. Šį kartą jam ir tiems, kurie stovi už jo, tikrai norisi su Rusijos pagalba išspręsti savo geopolitines užduotis Pietryčių Azijoje. Tik štai ar Rusija norės traukti Vakarams kaštonus iš ugnies? Iš tiesų nelauk, kada tau pasakys tiesą, lauk, kada prasitars. Teisingumas juk dar nėra tiesa.

Paskelbimo data: 2013-04-15 11:29 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Ekspertų skepticizmas: draudikai investuoja į vėjo jėgaines

Pasaulinės ekonominės krizės sąlygomis ir esant nenuspėjamam naftos ir aukso ateities sandorių (fjučersų) fondų indeksų elgesiui, stambios tarptautinės finansinės institucijos (bankai, draudimo kompanijos, investiciniai fondai, pajiniai investiciniai fondai (PIF‘ai) ir t.t.) bando rasti „atsarginį uostą“, investuodami savo kapitalus į investicinius projektus, kurie jų paskaičiavimais artimiausiais metais gali duoti pastovų ir stabilų pelną.

Tokio akivaizdžiai neprofilinio lėšų investavimo apologetu yra stambios draudimo kompanijos Munich Re  (būstinė Miunchene, Vokietijoje) sprendimas investuoti 3 milijardus JAV dolerių į  3-jų vėjo jėgainių pirkimą Didžiojoje Britanijoje.

Paskelbimo data: 2012-08-22 12:52

Ekspertai įvardijo Voreno Bafeto Intel akcijų pardavimo priežastis

Viena didžiausių JAV holdingo kompanijų Berkshire Hathaway Inc. po pranešimo apie pelno sumažėjimą antrąjį ketvirtį paskelbė parduodanti  visas Intel akcijas,  rašo Huffington Post. Investuotojas Vorenas Bafetas (Warren Buffett) pardavė 7,7 milijono akcijų, o tai sudaro 0,14% viso kompanijos kapitalo. Grynasis kompanijos pelnas sumažėjo 9%.
Kas sąlygojo tokį sprendimą ir kokį poveikį jis turės bendram Berkshire Hathaway vystymuisi?

Paskelbimo data: 2012-08-20 13:40

Baimė neleidžia prekiautojui pamatyti palankių galimybių, o godumas neleidžia atpažinti pavojų


 

Autorė Dženis Dorn

Baimė tai vienas prietarų šaltinių ir viena pagrindinių priežasčių žiaurumui pasireikšti. Baimės  sutramdymas - kelio į išmintį pradžia... Bertranas Raselas (Bertrand Russell).


Baimė – tai neteisingai aiškinamas jausmas, mūsų dienomis gana aršiai kritikuojamas. Nors būtent jai turime būti dėkingi už savo išlikimą fiziniame lygmenyje, kaip gyvybės rūšiai jau šimtus tūkstančių metų. Bet kaip su ta daugybe baimių, temdančių kasdieninę prekeivio egzistenciją? Nuostolio baimė, pelno mažėjimai, klaidos ir nesėkmės, per ankstyvas sandorio uždarymas... Galima dar ilgai ir daug vardyti.


Tikriausiai daugiau apimantis klausimas bus: jeigu prekiautojas turi tiek daug baimių, tai kodėl prekiaujančių kiekis skaičiuojamas milijonais? Atsakymas slypi baimės įsisąmoninimo mechanizme.

Paskelbimo data: 2012-08-17 09:22

PR: kas ir kodėl nugali Pepsi ir Coca-Cola kovoje

Yra dvi karo rūšys, kurios šiame pasaulyje niekada nesibaigia: informacija ir konkurencija. Šis amžinas ginčas apie tai, kas geriau – Canon ar Nikon, Visa ar MasterCard, BMW ar Mercedes, Samsung ar Apple, na ir, žinoma, klasika - Pepsi ar Coca-Cola. Jau daugiau nei šimtmetį tarp Coca-Cola ir Pepsi vyksta žūtbūtinė kova už paties populiariausio bealkoholinio gėrimo pasaulyje pavadinimą ir jų tarpusavio santykius sunku priskirti tokiai banaliai kategorijai kaip konkurencija - tai nuožmus mūšis už ... rinkos dalies ir dividendų padidinimą. Kaip tarp SSRS ir JAV – kai nuo 1945 iki 1991 metų po daugelio „taktinių „šaltojo karo“ mūšių“ viena imperija žlugo, o antroji liko, užgrobusi sau „vietą po saule“ ir pasaulinį monopolį savo pagrindiniam produktui (JAV doleriui) ir jį lydinčioms „gyvenimo vertybėms“.


Ar a
plenks Pepsi Coca-Cola kompaniją, ar ... nugrims į užmarštį? Dviems meškoms, kaip žinia, ne vieta viename  urve. Kokios yra stipriosios ir silpnosios kiekvieno iš šių gigantų pusės ir ko trūksta kiekvienam iš jų, kad nugalėtų savo varžovą?

Paskelbimo data: 2012-08-15 17:31

Ekspertai papasakojo iki kokio lygio gali kristi Facebook akcijos

Vienas didžiausių socialinių tinklų Facebook populiarus ne tik tarp interneto vartotojų (juo naudojasi 955 milijonai žmonių), bet ir investuotojų tarpe. Kol pirmieji su malonumu gyvena internete virtualų gyvenimą, socialinis tinklas pasiekia naujus antirekordus, taip prarasdamas investuotojų susidomėjimą. Facebook finansinės veiklos ataskaitos už antrąjį 2012  metų ketvirtį duomenimis kompanija prarado 157 milijonus dolerių. Pasak ekspertų, nepaisant to, kad tai buvo pirmasis socialinio tinklo nuostolis per pastaruosius 2,5 metų, vargu ar tai bus galutinis taškas kompanijos nesėkmių sąraše.

Paskelbimo data: 2012-08-14 09:20

Luiza Hei: „Galios centras visada yra dabartyje“

Autorė Dženis Dorn

 

Ką darome, kad gyventume visavertį gyvenimą? Kaip pasiekti taip trokštamą mūsų būsenos išbaigtumo ir apibrėžtumo, finansinio stabilumo ir santykių tvirtumo pusiausvyrą? Kaip pasiekti reikiamų rezultatų bet kurioje mūsų gyvenimo srityje? Ir kada gi tai atsitiks?

Šioje srityje yra tūkstančiai, taip vadinamų, ekspertų. Jie imasi teigti, kad geriau už mus žino, kas mums naudingiau. Jie užverčia mus neišsemiamos informacijos srautu, siekdami pažadinti mūsų sąmonėje stimulus, pagerinsiančius mūsų sveikatą, banko sąskaitą, išvaizdą - faktiškai kiekvieną mūsų gyvenimo aspektą. Pažeidžiami ir vargstantys asmenys trokšta gauti jų patarimus. „Gyvenimo be trūkumų“ guru parduoda tai, ko mums norisi: rezultato viltį. Ir mes perkame, švaistydami tam milijardus dolerių per metus.

Ką gi mes gauname? Ir ar iš viso gauname? Ar mes klimpstame mūsų viltyje ir toliau niekur  nebejudame? Panašu, kad daugelis mūsų ne tik nepasiekia kokių nors rezultatų, bet dar blogiau išklysta iš kelio.

Paskelbimo data: 2012-08-10 13:26

Yra ar ne JAV FRS saugyklose aukso atsargos?

Žinia apie tai, kad aršus FRS (Federalinių rezervų sistemos) priešininkas, kongresmenas-respublikonas Ronas Polas (Ron Paul), iš pradžių viešai suabejojo, o po to išsikovojo JAV kongreso leidimą  pirmą kartą per keletą dešimtmečių (!) patikrinti FRS aukso ir užsienio valiutos rezervus, tapo kulminacija visame pasaulyje.  

Yra JAV Federalinio rezervų sistemos saugyklose ar ne septyni tūkstančiai tonų aukso luitų? Ar JAV dolerio ir visos pasaulio finansų sistemos didybė – blefas ir „muilo burbulas“, sukurtas tuščioje vietoje, neparemtas jokiomis aukso atsargomis? Kokią įtaką pasaulio fondų, valiutų ir prekių rinkoms gali padaryti išreklamuotas auditas? Ko galima tikėtis iš JAV dolerio kurso artimiausioje ateityje? Bandysime rasti atsakymus į šiuos ir kitus klausimus.

Ronas Polas apie Federalinių rezervų sistemos aukso saugyklos patikrinimo priežastis: „tai, ką sužinosime, gali šokiruoti visus“

Paskelbimo data: 2012-08-08 10:35

Investuotojams: Opel AG ties bankroto riba?

Automobilių naujienos, Opel. Kaip žinoma, jubiliejai būna įvairūs. Pamenate, kaip tame anekdote: „Padavėjau, kokį vyną galit pasiūlyti mūsų 25 vedybinio gyvenimo metų paminėjimui? – Gal pirma patikslinkime: norite švęsti, ar užsimiršti?“ Būtent ties tokiu pasirinkimu per savo 150-ties metų jubiliejų atsidūrė legendinė Adam Opel AG. Šiandien kompanija yra nuostolingiausia, galima sakyti, chroniškai nuostolingas amerikiečių koncerno General Motors  padalinys. Beje, vokiečiai turi tokį posakį: yra geri automobiliai, yra blogi ir yra Opel.


Daugelis ekspertų prognozuoja vokiečių korporacijai Adam Opel AG galimą krachą ir negarbingą ilgos istorijos pabaigą, interviu „Market Leader“ sakė
Masterforex-V Akademijos prekiautojai ir investuotojai. Juk realybė ta, kad įmonė:
- nuo 1999 metų išgyvena užsitęsusią krizę, patiria nuostolius po nuostolių. Per pastaruosius 13 metų Opel „nuskurdino“ GM 15,6 milijardo JAV dolerių;
- ruošiasi uždaryti gamyklas ir sumažinti personalą;
- žiniasklaidoje periodiškai pasirodo pranešimai apie GM ketinimus atsikratyti savo vokiškos „dukrelės“ ir t. t.

Paskelbimo data: 2012-08-07 09:35

Trys brangiausi ir magiškiausi prekiautojų ir investuotojų žodžiai

Kai žmogus į nors rodo pirštu, jis turi prisiminti, kad likę keturi jo rankos pirštai rodo į jį patį...“ Luisas Naizeris (Louis Nizer)


Ir prekyboje, ir kasdieniame gyvenime paprasčiausias būdas išspręsti problemą yra priimti aukos įvaizdį.


Vaidinti aukos vaidmenį pakankamai paprasta todėl, kad gyvename pasaulyje, kur dauguma žmonių ieško trumpiausios ir greičiausios išeities iš padėties. Momentinio atlygio visuomenėje, kur norime visko, čia ir dabar,auka“ tai, taip sakant, „numatytoji parinktis“. Žmonės, kurie drąsiai nešioja ženklelį su užrašuauka“, visuomet sulaukia daug dėmesio - taip sakant, antrinė nauda.

Finansų rinkose tai atsitinka kiekvieną dieną. Jeigu kokio nors sandorio metu prarandate pinigus, tai visuomet yra kaltas kas nors kitas: apribotas rizikos fondas (angl.k., hedge fund), skalperiai, finansų žiniasklaida, investicijų patarėjas, prekiautojai trumpajame periode (intraday), rinkų manipuliatoriai... Sąrašą galima tęsti be galo.

Kodėl viso to reikia? Kodėl auka - tai numatytoji būsena?

Paskelbimo data: 2012-08-06 15:01

Ekspertai: euro krachas gali tapti „pasaulio pabaigos“ lokomotyvu

Investuotojų pasaulinės panikos aplink euro zoną fone, kaitinamą žiniasklaidos „baisiomis“ istorijomis apie  neišvengiamą „pasaulio pabaigą“ ir visišką pasaulinės finansų sistemos krachą, kyla pagrįstas klausimas - kas iš tikrųjų vyksta, ar iš tiesų tokios baisios tos prielaidos ir hipotezes, kurios mirga laikraščių ir bulvarinių leidinių antraštėse, kuo tikėti ir kaip arti yra įprastos pasaulinės finansų struktūros pabaiga?

 


Euro išsaugojimas – visos ES uždavinys  „numeris 1“


Per pastarąjį mėnesį buvo pateikta daug ES ekonominės krizės ir jos poveikio pasaulio ekonomikai idėjų ir scenarijų. Valiutų rinkų gelbėjimo injekcija“ tapo ECB prezidento Mario Dragi (Mario Draghi) kalba, kurioje jis pareiškė, kad ES visais būdais gins valiutinės sąjungos vientisumą net iki daugiamilijardinių infuzijų ir intervencijų  į rinkas.

Tačiau daugelio analitikų nuomonės išsiskyrė diametraliai priešingai“, teigia Masterforex-V Akademijos ekspertai. Daugelis ES krizėje mato  finansinės apokalipsės pradžią:

Paskelbimo data: 2012-08-04 10:08