Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Pirmadienis, birželio 27, 17:14 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Kas slypi Bžezinskio idėjoje suvienyti Vakarus ir... Rusiją?

Kas slypi Bžezinskio idėjoje suvienyti Vakarus ir... Rusiją?

Šiais laikais mus kažkuo nustebinti yra labai sunku, o gal net tiesiog neįmanoma. Tačiau vienam iš buvusių pagrindinių JAV užsienio politikos ideologų ir senam Rusijos „draugui“ Zbignevui Bžezinskiui (Zbigniew Brzezinski) tai ir dar kaip pavyko.

Atrodytų,  dar nenudžiūvo  rašalas jo garsiausioje knygoje „Didžioji šachmatų lenta“, kurioje jis visiškai sukritikavo Rusiją. Priminsime ryškiausius jo pasisakymus šioje knygoje. „Rusiją būtina padalinti į dalis“, „bet kokia Rusijos integracija į išplėstinę Vakarų pasaulio tvarką neįmanoma“, „Rusija - nugalėtas geopolitinis konkurentas, (jai) atsakytas nors kiek gerbiamo geopolitinio žaidėjo vaidmuo“ ir taip toliau, ir panašiai.

Nuo to laiko praėjo daugiau nei 15 metų, menkniekis ne tik pagal istorines, bet ir pagal žmogiškąsias normas. Tačiau kokios permainos Bžezinskio pažiūrose! Savo naujoje knygoje „Strateginės vizijos“ (Strategic Vision, 2012) autorius dalijasi mintimis... apie Vakarų ir Rusijos suvienijimą, be to, įrodo šio suartėjimo neišvengiamumą. Cituojame: „Jeigu Vakarams nepavyks sudaryti ilgalaikės strateginės sąjungos su Rusija, tai jiems gali virsti pasauline izoliacija“. Ir dar. „Vakarai vis dar gali išvengti pasaulinės izoliacijos ir tarptautinio nustūmimo į antraeilius vaidmenis.“

Bet tam jiems reikia įkvėpti naujų, gaivinančių jėgų ir parengti naują strategiją bei veiksmų planą. Vakarams ši nauja strategija- tai sugebėjimas integruoti Rusiją ir Turkiją į tarptautinę Vakarų sistemą“. Štai kaip! Išgirsti tai iš tikro šaltojo karo relikto, sovietologo, rusofobo ir tiesiog iš lenko lūpų – labai vertinga. Tai labai rimtas nukrypimas nuo visų ankstesnių jo schemų. Kokios gi tokio staigaus Bžezinskio meilės protrūkio Rusijai priežastys? Ar čia nėra kokios nors klastos? Pamenate, kaip sakė poetas? „Netikiu žaidėjo garbe ir lenko meile Rusijai“ („Не верю чести игрока, Любви к России поляка.“ А. Пушкин.), nes, kaip žinia, buvusių lenkų nebūna. Šiuos ir kitus klausimus nagrinėjo investuotojų portalo „Market Leader“ analitikai.

Netikiu žaidėjo garbe, Bžezinskio meile Rusijai

Taigi, kodėl staiga Bžezinskis yra pasirengęs priimti Rusiją į euroatlantinę bendriją?
Jei manote, kad senukas savo gyvenimo pabaigoje staiga pajuto meilę dosniai Rusijos sielai, ploniems beržams ir bekraštėms Rusijos platybėms, tai jūs labai klystate. Bžezinskį pakeis tik "grabo lenta". Nepaisant jo garbaus amžiaus, jis vis dar strategas ir analitikas, galintis už kasdieninių įvykių ir reiškinių pabirų pamatyti dėsningą procesą ir galutinį jo rezultatą.

Kuo gi Bžezinskis grindžia savo naują „strateginę viziją“, - kartu su Rusija? Jis rašo, kad Vakarai susiduria su naujais iššūkiais, o kai kurie jų gali būti labai pavojingi:

- Europa išgyvena sunkius laikus. Tiesą sakant, pridursime, kad tai jokie sunkumai, o plataus masto sisteminė krizė - ne tik finansinės, bet ir visos valstybinės sistemos apskritai. Kitaip tariant, ES ne atviras lūžis, o uždaras. Ir jei jau juokaujant, tai į klausimą, kas atsitiko Kiprui, galime atsakyti - jis nuskendo. Jis nuskendo, bet paskui save dar nutemps daugelį,

- stiprėja nacionalistinės tendencijos Rytų Azijoje,
- egzistuoja ideologinio karo tarp Kinijos ir JAV grėsmė,
- Amerika išgyvena ne geriausius laikus, jai tikrai reikia atokvėpio: Die Welt Apapie greitą naują pasaulio tvarką be... JAV...Kaip rašo Bžezinskis, vienos valstybės - JAV - dominavimas pasaulyje daugiau nebeįmanomas, į politinę areną išėjo naujos regioninės valstybės, tačiau globaliniai JAV interesai liko. Visa tai yra aišku ir akivaizdu.

Bet kuo čia dėta Rusija? Bžezinskis paaiškina, kuo. O gi tuo, kad bet koks kokios nors ne Vakarų civilizacijos šalies sustiprėjimas JAV suvokiamas kaip aiški ir asmeninė grėsmė jai. Kitaip tariant, JAV labai neramina Kinija, o dar daugiau - jos suartėjimas su Rusija. Bžezinskis parengė Obamai taikos su Iranu ir Rusija planą. Kaip teisingai šiuo klausimu pasakė istorikas ir sociologas Andrejus Fursovas (Andrej Fursov), Amerika Bžezinskio lūpomis pasiūlė Rusijai „draugauti prieš“ Kiniją. Čia dar galima patikslinti. Iš tikrųjų siūloma ne draugauti su JAV, o susipykti su Kinija. Vakarai kategoriškai nenori leisti susiformuoti Rusijos ir Kinijos sąjungai. Štai, pasirodo, kur šuo pakastas.

Kaip sako Fursovas, JAV rimtai prisibijo Kinijos ir todėl bando paimti ją replėmis. Ir jei iš jūros ji galės susidoroti su šia užduotimi, tai iš sausumos prispausti ją be sąjungos su Rusija būtų neįmanoma. Taigi, siekiant išspręsti šią kritinę Amerikai problemą, mano Bžezinskis, ir būtina integruoti Rusiją į euroatlantinę bendriją. Ką gi galiausiai Vakarai gaus iš šios integracijos? Tai, kad:
- galės kontroliuoti Rusijos branduolinį ginklą, kas apribos jos manevrų laisvę,
- galės kontroliuoti Rusijos išteklius,
- sukiršinus Rusiją ir Kiniją - kartu bus susilpnintos iškart abi šalys ir t. t.

Kiek galima tikėti Bžezinskio pasiūlytos draugystės nuoširdumu? Atvirai kalbant, sudėtinga. Ir tai visai ne dėl šio pono praeities, juk mes visi gyvenimo kelyje esame keitę savo įsitikinimus ir požiūrius. Reikalas kaip tik dabartyje:

- Bžezinskio užsienio politikos formulės pastaruoju metu gana dažnai keičiasi. Vos prieš keletą metų jis siūlė... Kinijai bendrą pasaulio pasidalijimą. Esą, Kinija ir JAV - dvi pagrindinės pasaulio ekonomikos ir jos turi bendradarbiauti. Kitaip tariant, „prieš ką“ Bžezinskis panorės „draugauti“  rytoj - dar didelis klausimas;

- JAV, žinoma, reikia atsikvėpti, bet, kaip žinia, atokvėpis - tai tik trumpa poilsio pertrauka. O kas toliau - pailsėjus ir atstačius jėgas?

Pasirodo, Bžezinskio pasiūlymas Rusijai įsilieti į Vakarus yra ne kas kita, kaip jo JAV (atsiprašau, Vakarų) viešpatavimo idėjos tęsinys.

Prasmekite kiaurai be mūsų

Na, gerai, o kas iš viso to Rusijai? Pradžioje paminėsime visus įmanomus jos pozicionavimo variantus vis labiau besiglobalizuojančiame pasaulyje, kuriame vis sunkiau ir pavojingiau likti be kokios nors sąjungos. O Rusijos pasirinkimas, atvirai kalbant, nedidelis.
Pirmas variantas. Integruotis į euroatlantinę sąjungą. Tačiau, kaip ką tik įsitikinome, čia norima ne susivienyti, o pasinaudoti Rusija išimtinai savo tikslams. Faktiškai Rusijai siūloma tapti skydu, apsaugančiu Europą ir JAV nuo Pietryčių Azijos. Be to, įsivaizduoti tokią sąjungą gana sunku. Vis dėlto Rusijos gyventojų skaičius - tai beveik pusė euro zonos gyventojų, jau nekalbant apie jos stulbinančią teritoriją.

Įdomu tai, kad šiandien 27 ES šalių bankų sektoriaus aktyvai viršija bendrą jų ekonomikų apimtį maždaug 3,6 karto. Tuo būdu, Kipre dabartinis rodiklis (viršija beveik aštuonis kartus) turėtų sumažėti per ateinančius penkerius metus daugiau nei dvigubai.

Antras variantas. Prisijungti prie Azijos-Kinijos sąjungos. Tokia sąjunga ateityje galėtų duoti Rusijai neblogus geopolitinius dividendus. Ne atsitiktinai gi po neseniai įvykusio Kinijos lyderio vizito į Rusiją taip sunerimo visi Vakarų lyderiai. Bet ar to reikia Rusijai? Kita civilizacija, o be to, Kinijos problemų jai tik ir trūksta. Pakaks ir daugiašalės partnerystės.

Trečias variantas. Išvis nesiintegruoti ir laukti, kas bus, o tai, „kas bus“, greitai parodys Ukraina.

Ketvirtas variantas. Sukurti savo - Eurazijos sąjungą. Tam Rusija turi beveik viską - šeštoji stambiausia pasaulio ekonomika, o iki 2020 metų prognozuojama, kad ji taps ketvirtąja, stipriausia armija regione, naudingų iškasenų turtai, bendras istorinis paveldas ir giminingi buvusių sovietinių respublikų ryšiai – visa tai sudaro geras tokios sąjungos galimybes.

Bet Bžezinskis mano, kad Rusija negali sukurti savarankiško centro. JAV Financial Times sunerimęs dėl slepiamo SSRS sukūrimo. Autorius teisingai pastebi, kad post-sovietinių respublikų elitas pernelyg priprato prie suvereniteto idėjos, jam patinka saviasmenio savo valstybės valdymo faktas. Kas įeis į Eurazijos sąjungą?

Cituojame Bžezinskį. "Kazachstanas su Nazarbajevu priešakyje? Labai abejotina. Jis ir taip jau labai gerai manevruoja tarp Rusijos ir Kinijos bei viso likusio pasaulio. Karimovas ir Uzbekistanas? Dar mažiau šansų - Uzbekistanas yra labai tvirtas valstybės nepriklausomybės klausimais. O kaip Janukovičius? Janukovičius ir jo finansiniai rėmėjai labiau suinteresuoti nustatyti savo teritoriją beveik taip pat, kaip gauja. Ir jie nenori, kad kita gauja užimtų jų teritoriją (paliksim šito mokslo vyro sąžinei vagių žargoną nepriklausomos valstybės vadovo atžvilgiu)... Lukašenka maždaug panašioje padėtyje, nors jis yra labiau pažeidžiamas". Gruzijai, pasak autoriaus, sąjunga su Rusija gali atsieiti draugystę su JAV. Įsidėmėtina, kad daugelis šių šalių aistringai trokšta tapti Europos dalimi (t.y. - prarasti ekonominę nepriklausomybę, viską atiduoti Europos biurokratijos malonei), o kai tik kalbama apie Muitų sąjungą, tai tuoj pat – „niekas nenori tapti viršnacionalinės biurokratijos nariu“.

Nesukūrusi Eurazijos sąjungos, rašo Brzezinskis, Rusija atsidurs keblioje situacijoje, kai „Vakarai sustiprins savo jėgas“, o „Kinija toliau intensyviai vystysis“ būdama abiejų periferijoje. Apskritai, Bžezinskio manymu, Rusijos klestėjimui ir sėkmei būtinas suartėjimas su Vakarais, kitaip ji viską praloš Kinijai. Nuo šių prognozių gelbsti tik viena. Jau kelis dešimtmečius Bžezinskis nenuilstamai ištraukia į paviršių savo „horoskopus“, tačiau tik nedaugelis jų per tą laiką išsipildė. Šį kartą jam ir tiems, kurie stovi už jo, tikrai norisi su Rusijos pagalba išspręsti savo geopolitines užduotis Pietryčių Azijoje. Tik štai ar Rusija norės traukti Vakarams kaštonus iš ugnies? Iš tiesų nelauk, kada tau pasakys tiesą, lauk, kada prasitars. Teisingumas juk dar nėra tiesa.

Paskelbimo data: 2013-04-15 11:29 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55