Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Antradienis, rugsėjo 21, 01:58 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Koks turėtų būti idealus treideris? II dalis „Pasitelkime į pagalbą charakterologijos mokslą“

Koks turėtų būti idealus treideris? II dalis „Pasitelkime į pagalbą charakterologijos mokslą“

(Tęsinys. I dalis „Psichologija- esminis pelningos prekybos rinkoje faktorius“)


… Elgesį valdyti galima ir būtina, tačiau ne vulgarių „zombinimo“ bandymų sąskaita, o žmogaus psichologinių galimybių, iš vienos pusės, ir jo gyvenamosios aplinkos, veiklos – iš kitos pusės, harmonizavimo dėka. 
Žmogaus kaip biologinės esybės tapimas asmenybe vyksta ne kaip papuolė, o atitinkamai objektyviai egzistuojantiems psichikos bruožams, turintiems lemiamą vaidmenį. Kuomet iškils būtinybė ir bus įmanoma, mes įvardinsime šiuos  bruožus – tačiau tik tam, kad geriau suprastume kaip jų įtakoje formuojasi žmogaus elgesys. Susitarkime sąvoką „charakteris“ suprasti kaip individualų elgesio socialinėje aplinkoje stilių, kuris formuojasi  selektyvaus įsisavinimo ir elgesio stereotipų realizavimo dėka. 
Tokiu būdu, charakteris – tai individo adaptacijos socialinėje aplinkoje būdas.
Pagrindinis charakterio formavimo principas yra bendras visam materialiam pasauliui – tai gyvybinės energijos eikvojimo minimizavimas. Žmogus iš visų elgsenos stereotipų geriausiai įsisavina tuos, kurie reikalauja mažiausiai pastangų ir atitinka jo vidinę būseną. Bandymas įvaldyti „svetimus“ stereotipus reikalauja labai daug energijos išeikvojimo ir dažniausiai baigiasi nesėkme.
Tačiau gilindamiesi į charakterologiją atkreipkite dėmesį, kad charakterio bruožų tyrimas, panašios prigimties bruožų grupavimas - tai ne klaida. Suradimas šiose grupėse esminių bruožų, lemiančių pagrindinę grupės paskirtį, kaip priemonės ir būdo adaptuotis socialinėje aplinkoje, o vėliau jų pagrindu kuriama charakterių tipologija – taip pat ne klaida. O štai bandymas konkretaus individo charakterio bruožus aprašyti kaip išskirtinai vieno ar kito tipo atstovo - klaida! Juk griežtos ribos tarp grupių nėra. Būtų labai gerai (o iš tiktųjų – visai negerai), jeigu žmogaus elgsena visiškai atitiktų vieną arba kitą tipą. Kaip būtų lengva atlikti psichologinę diagnostiką – jo charakterio tyrimą bei aprašymą!
Tačiau taip nebūna. Charakterio tipas – teorinis modelis, ne daugiau. Tai, kad egzistuoja homogeniniai (artimi pagal prigimtį)  ir tarpusavyje susiję charakterio bruožai – tai faktas. Tačiau tai, kad šiomis savybėmis  žmogaus charakterio apibūdinimas ir užsibaigia – tai „nėra faktas“. Tai, ką literatūroje įprasta vadinti charakterio tipu, iš tikrųjų yra elgsenos tendencija. Iš daugybės tendencijų formuojasi realus charakteris. Jis – tai įvairų elgesio stilių lemiančių tendencijų kokteilis, mišinys, mikstūra.
Tokios tendencijos analizuojamos kaip savarankiškos savybių grupės realaus charakterio struktūroje. Jos turi bendrą prigimtį, t.y. jų pagrindą sudaro vienodos vidinės sąlygos. Kitais žodžiais, tai savybės, kylančios „iš vienos šaknies“ , todėl ir vadinamos atitinkamai - radikalais (iš lotynų kl. radix – šaknis).

Tokiu būdu, efektyviausias požiūris į individo charakterio diagnostiką yra: а) jį sudarančių radikalų nustatymas; b) charakterio visumos aprašymas, kaip radikalų tarpusavio ryšio ir sąveikos rezultatas.
Toks principas. O technologija sekanti: tam, kad degustatorius galėtų nustatyti tam tikro ingrediento buvimą ir jo procentinę dalį kokteilyje, jis privalo gerai žinoti šio ingrediento savybes (visų pirma – jo skonį) grynam pavidale. Lygiai taip pat yra ir su radikalais. Prieš analizuojant realų charakterį, būtina išnagrinėti tipiškus „grynuosius“ radikalus.
Taip, būtent tipiškus. Vienodi radikalai aptinkami pas įvairius žmones, o žinomų psichologams radikalų kiekis nėra toks jau didelis. Daugumoje atvejų gana tiksliam bet kurio žmogaus, kaip psichodiagnostikos objekto,  charakterio aprašymui pakanka septynių pagrindinių radikalų  žinojimo (nors tai ir yra tik įžanga žymiai gilesnei detaliai psichodiagnostikai).
Septyni pagrindiniai radikalai – tai isteroidinis (demonstratyvusis), epileptoidinis (greitai susijaudinantis), paranojinis (užstringančio afekto), emotinis (labilus), šizoidinis (intravertiškas), hipertiminis (ekstravertiškas) ir neramusis (baimingas, sensityvusis).
Trumpai apibūdinkime jų esminius bruožus.
Isteroidinis tipas. Būdinga silpna nervų sistema – ji nepajėgi ilgą laiką išbūti aktyvioje (sujaudintoje) būsenoje. Tai reiškia nutrūkstantį, nestabilų darbingumą, didesnį energetinio potencialo eikvojimą, nuolatinį poreikį pailsėti, atgauti dvasines ir fizines jėgas. Iš to seka pastovus lengvų kelių ieškojimas visur ir visada. Nepajėgumas ir nenoras gilintis į problemas, kovoti su sunkumais, siekti rezultatų. Tai yra, isteroidinė elgsena – tai tingumas, paviršutiniškumas, įtempto ir sunkaus darbo vengimas. Tuo pačiu isteroidas labai vertina save kaip asmenybę, priskirdamas sau svarbų socialinį vaidmenį, laiko save neeiliniu ir talentingu individu. Todėl jis aktyviai ieško socialinės aplinkos, kuri besąlygiškai priimtų jį tokį, koks jis nori atrodyti – ryškus, svarbus, sėkmingas. Tam jis ir skiria savo psichologinį potencialą – iliuzinės gerovės sukūrimui. Isteroido tikslas – savęs prezentacija. Bet kokiai savo veiklai jis pasistengs pritraukti maksimumą visuomeninio dėmesio, susidūręs su pirmomis realiomis kliūtimis aiškiai praras susidomėjimą veikla ir galų gale mes ją, o pareikalavus ataskaitos apie gautus rezultatus, ekspromtu nupaišys begalę tikėtinų ir netikėtų pasiekimų (kone iliuzinių).
Epileptoidinis tipas. Nervinė sistema susilpninta organinių pakitimų. Ką tai reiškia? Trumpai kalbant, visiems žinoma, kad nervų sistema yra sudaryta iš neuronų, turinčių ypatingai sudėtingą vidinę struktūrą. Neuronai labai jautrūs išoriniam poveikiui ir nepalankiomis sąlygomis, esant maisto medžiagų, deguonies trūkumui arba intoksikacijai, jie iš esmės keičiasi. Pakitę neuronai, jeigu nežūsta, jau neatsistato. Jeigu neuronų irimas nesąlygoja ligos, tai bet kokiu atveju blogina informacijos apdorojimo greitį, atmintį suvokimą ir pan., dėl ko psichinėje veikloje atsiranda silpna vieta. Vaizdžiai kalbant, pažeistuose smegenų žievės plotuose kaupiasi, užsistovi susijaudinimas – tarsi automobilių kamštis kelyje. Pamažu susijaudinimas perauga į irzlumą, kuris, savo ruožtu, pasiekęs piką gali peraugti į agresiją. Reikia pabrėžti, kad ši seka susijaudinimas – irzlumas – agresiją nepriklauso nuo žmogaus valios ir noro bei nuo išorinių aplinkybių, nes yra sąlygota tik nervų sistemos ypatumų, tai yra „vidinių sąlygų“. Išoriniai signalai – tai tik pretekstas, o juos skleidžiantys  žmonės – taikinys. Nuolat epileptoido galvoje tvyrojanti įtampa pagimdo nerimą. Nerimas – tai tykojančio pavojaus išgyvenimas. Epileptoidas bijo visko, kas kelia bereikalingą informacinį krūvį, visų pirma – nekontroliuojamo  aplinkinių elgesio. Nuo nerimo jis ginasi agresija, o agresija – tai siekimas sunaikinti priešą, užpulti jį pirmiau, atimti iš jo galimybę priešintis, užvaldyti ir tokiu būdu perimti situacijos kontrolę. Epelptoidas – mizantropas, dažnai neapkenčiantis žmonių. Dėl mažai aktyvios nervų sistemos (t.y. sąlyginai lėtai persijungiančios nuo vienos užduoties prie kitos) jis nesusitvarko su greitu ir didelės apimties informacijos srautu. Informaciniai srautai ir jų keliamas stresas verčia jį kentėti. Tačiau yra išeitis – kad atsikratytų šiuo galvos skausmu, epileptoidui būtina perimti kontrolę, sureguliuoti ir sutvarkyti žmones ir daiktus jo gyvenamoje aplinkoje. Tai ir tampa socialinės adaptacijos vinimi epileptoidiniam tipui.
Epileptoidas intuityviai (o neretai - sąmoningai), visuomenėje elgiasi kaip gyvūnas bandoje. Naujoje jam socialinėje aplinkoje jis turi išbandyti kiekvieną, išsiaiškindamas, kokią vietą hierarchijoje šis užima, klasifikuoja į stipriuosius ir silpnuosius. Epileptoidai labai dėmesingi detalėms, smulkmenoms. Jie gerai susidoroja su rutininiu, neskubiu darbu, reikalaujančiu kruopštumo ir tikslumo, dėmesio smulkioms detalėms.
Paranojinis tipas. Būdinga stipri nervų sistema bei lengvi pakaitimai galvos smegenyse. Pagalvokime, kada gimsta, kyla noras sukurti ką nors nerealaus, iš tikrųjų reikšmingo, svarbaus? Tuomet, kai žmogus turi tam jėgų, energijos, kuri tiesiog „drasko“ jį, neleidžia jam nusėdėti vietoje, sudėjus rankas. Tai pirma sąlyga.O antra – kuomet jis aiškiai mato tikslą, tai yra numatomą savo veiklos rezultatą. Kuomet jis yra įsitikinęs, kad nieko, išskyrus šį tikslą, jam nereikia, kad  vienintelis būdas elgtis teisingai – tai siekti šio tikslo, jam alternatyvų nėra.  Pereinant nuo elgsenos lygmens prie neurofiziologinio lygmens, tokio elgesio stiliaus, kuris yra nukreiptas konkretaus rezultato siekimui, vidinės sąlygos būtent ir yra stipri nervinė sistema su lengvais organiniais galvos smegenų pakitimais.
Natūralu, kad tam reikalinga stipri nervinė sistema. Bet kodėl ir kam reikalingi tie lengvi organiniai pakitimai? Jie susilpnina tam tikrą užsistovėjimą neuronų sistemoje, ko pasakoje susiformuoja ilgalaikė susijaudinimo koncentracija, užtikrinanti šios veiklos (jokiu būdu- ne kitos!) realizavimą, užduoties įvykdymą. Kitaip tariant, jei nebūtų susijaudinimo užsistovėjimo, nebūtų ir orientacijos į tikslą. Energija tiesiog išsisklaidyt, būtų išeikvota daugelio skirtingų veiksmų atlikimui.
Paranojiniam tipui sunku persijungti nuo vienos užduoties prie kitos, jam būdingas tam tikras „užsiciklinimas“, užstrigimas. Tačiau kitaip nei epileptoidui, paranojikui pakanka jėgų užstrigti ne paviršutiniškoje, formalioje, o svarbioje gyvenimiškoje veikloje. Turėdamas didelį energijos užtaisą, paranojikas kelia sau užduotis, gerokai viršijančias individo galimybes. Tuo pačiu jis jaučia asmeninį įsipareigojimą įvykdyti jas. Tas labai svarbu. Nes iš vienos pusės jis negali atsisakyti savo užmačių, o iš kitos – nepajėgus jas įvykdyti vienas. Štai čia ir gimsta tikroji lyderystė. Paranojikas – pats tikriausias lyderis. Jis tvirtai žino, ko nori, jis aktyvus ir pilnas energijos. Aplinkinius jis vertina kaip pagalbą jo tikslų įgyvendinimui. Visi, kas šalia jo, yra šalininkai, visi kiti – oponentai.
Lyginant isteroidą, epiletpoidą ir paranojiką lyderystės prasme – visi jie siekia būti lyderiais. Tačiau kokie skirtumai? Isteroidui lyderystė yra ne daugiau kaip iliuzija, imitacija, kaip ir viskas, ką jis daro. Koks galingas ir pompastiškas viršininkas jis atrodo, sėdėdamas soste savo kabinete! Tačiau svarbiausio iš jo nesulauksite – realaus darbo. Viskas kaip prasidės, taip ir baigsis „uodegos išpūtimu“.   Epileptoidas tuo tarpu irgi nori būti gaujos vadu – griežtu, autoritariniu. Bet ko jis gali išreikalauti iš kitų? Geriausiu atveju, priversti atlikti rutininius darbus konservatyviomis, stabiliomis sąlygomis egzistuojančioje organizacijoje. Jis kaip niekas kitas gerai vykdo griežtą kontrolę, tačiau tai nereiškia pilnavertės lyderystės.
Paranojikas yra darboholikas, įsimylėjęs savo darbą. Dirba visur, kur beatsidurtų. Kadangi paranojikas mano, kad tik jis vienas žino, kuria kryptimi reikia eiti, jis su malonumu rodo šią kryptį visiems norintiems. Paranojinė tendencija charakteryje – tikslo siekimas, atkaklumas, pasitikėjimas savimi, darbštumas, brovimasis per kliūtis, lyderystė, objektyvus pagalbininkų poreikis, kurį sąlygoja stambaus masto planai.Ar tai reiškia, kad paranojinis radikalas būtinai bus naudingas visuomenei? Ne. Įsivaizduokite paranojiką, neapdovanotą aukštu intelektu. Kokių tikslų jis sieks, nesiskaitydamas su energijos ir visuomenės ištekliais? Tai bus ne žmogus, o naikinimo mašina – beprasmiška ir negailestinga. Eikime toliau – dažnai paranojiškas atkaklumas virsta užsispyrimu, nenoru ir nepajėgumu išgirsti savo oponentą, priimti kitokią, galbūt racionalesnę, nuomonę. Svetimos paranojikui ir kitos asmenybės problemos, jis jas vertina kaip menkavertį inkštimą. Paranojikas trokšta esminių pokyčių visur, ko tik jis imasi. Jis kapsto giliai. Daugeliu atvejų tai yra gerai, nes be to pasaulis sustingtų vietoje. Tačiau .. prie to pridėkime paranojikų nelankstumą, jų polinkį visose situacijose eiti tuo pačiu, kartą ir visiems laikams pasirinktu keliu...
Bet kokią užduotį, skirtą konkretaus rezultato siekimui, galima patikėti paranojikui. Tik reikia žinoti, kad jis pasistengs padidinti užduoties mastą, padarys ją neeiline. Pvz., paskirkite jam įkurti juridinį skyrių statybų kompanijoje, ir jis padarys solidžią advokatų kontorą, kurioje bus įkurtas nedidelis (pagalbinis) statybų srities sektorius. Nebus paranojikas geras gydytojas ar socialinis darbuotojas, nes jam svetimos individo problemos. Taip pat ne koks bus iš jo derybininkas, dėl jo nelankstumo ir siekimo sužlugdyti oponentą. Nereikia stengtis jo perkalbėti, pakeisti nuomonę – tai neįmanoma. Tačiau tuo pačiu šis tipas yra atlaidus buvusiems oponentams, pakeitusiems nuomonę ir apgailestaujantiems. Tą paranojikas priima kaip savaime suprantamą dalyką.

Atpažįstate save? Jeigu ne – apie kitus charakterologinius tipus skaitykite sekančioje straipsnio dalyje.

Laukite tęsinio...

 

Paskelbimo data: 2013-01-24 13:37 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55