Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Sekmadienis, spalio 17, 21:11 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Pasaulis sustingo: valdžios pasikeitimas Kinijoje

Pasaulis sustingo: valdžios pasikeitimas Kinijoje

Pastarosiomis dienomis buvo sprendžiamas valdžios perdavimo klausimas dviejose šiandienos pasaulio supervalstybėse  - JAV ir Kinijos Liaudies Respublikoje (KLR). Bet rinkimų skirtumas šiose valstybėse, kurie ten vyko tik 2 dienų skirtumu, toks pat didelis, kaip ir skirtumas tarp pačių minėtų valstybių.

Jei JAV naujojo prezidento rinkimai - tai aštri daugelio mėnesių, jei ne metų, politinė kova su realybės šou elementais, tai patriarchalinėje senovės Kinijoje viskas kaip Rytuose - kruopščiai ir tolygiai. Jei visas pasaulis susidomėjęs stebėjo demokratų ir respublikonų partijų kandidatų kovą, laukdamas, kuris taps kitu Ovaliojo kabineto Baltuosiuose rūmuose šeimininku, tai apie naujojo Kinijos komunistų partijos (KKP) pirmininko rinkimus sužinoma tik paties įvykio išvakarėse.

Akivaizdu, Pekinas, kuris pretenduoja tapti pasaulio ekonomikos centru, ketina ir toliau vykdyti uždarą politiką (ir nenuostabu, kai nėra spaudos laisvės), nuolat siūlydamas pasauliui naujus „juodus arkliukus“. Tačiau, nuolat augančios vidaus gyvenimo kapitalizacijos sąlygomis, Kinijos Liaudies Respublikoje išlaikyti griežtos komunistinės drausmės regimybę kasmet bus vis sunkiau. Ne juokai: vien tik šalies sostinėje jau yra apie 170000 (!) dolerinių milijonierių. Todėl partijos viršūnėse vykstantys skandalai, kaip, pavyzdžiui, Bo Silajaus (Bo Xilai) atveju, ilgainiui gali tapti įprastu reiškiniu.

Tarp Konfucijaus ir Mao

Kaip prisakė didysis Denas. Kinijos ekonominio stebuklo tėvas, koncepcijos „komunistinės ideologijos rinkos ekonomika“ autorius Denas Siaopinas (Deng Xiaoping), kitados įvedė tradiciją perrinkti valdžią kiekvieną dešimtmetį. Tai, žinoma, ne demokratiniai rinkimai šiuolaikine to žodžio prasme, tačiau valdžios atnaujinimą garantuoja. Valdžia neturi galimybės, vadinasi ir pagundos, tapti diktatoriška, bet ir laiko valdyti suteikiama tikrai pakankamai.

Penkios vadovų kartos. KLR komunistų partijoje valdo kartos, o tai savaime gana išmintinga, nes neleidžia valdžiai atsilikti, sustingti, nusiristi į archajiškumą ir reakcionieriškumą. KKP įstatai ir KLR Konstitucija numato buvimą partijos ir šalies aukščiausiuose postuose ne daugiau kaip dvi penkerių metų kadencijas, sako Masterforex-V Akademijos ekspertai.

1. Didysis vadovas Mao Dzedunas (Mao Zedong (Tse-tung) ir jo bendražygiai Kinijoje vadinami „pirmąja karta“.
2. Denas Siaopinas ir jo komanda buvo „antrosios kartos“ vadovai.
3. Dzian Zeminis (Jiang Zemin) vadovavo „trečiajai“ politinio elito „kartai“.
4. Paskutinysis KKP pirmininkas Hu Dzintao (Hu Jintao) ir jo bendražygiai įasmenina „ketvirtąją kartą“.
5. Ir štai 2012 metų gruodžio mėnesį prie didžiausią gyventojų skaičių turinčios pasaulio šalies vairo stos „penktoji karta“.

Nauja karta „auga“ partijos viduje, ji formuojasi ir įgyja patirties. Įpėdiniai tikrai neatsiranda „nežinia iš kur“, nauja karta neatstovauja draugijai ar, neduok Dieve, verslo grupei. Jie net ne draugai, bet tikrai bendraminčiai. Be bendros vertybių sistemos vieną kartą, ir tai suprantama, turi vienyti ir grynai amžiaus faktorius. Kinijos politinį olimpą pasiekia 60-mečiai - ir nei jaunesni, nei vyresni. Ir, atitinkamai, palieka jį būdami 70 metų. Beje, paskutiniajam prezidentui Hu Dzintao gruodžio mėnesį sueis lygiai 70 metų.

Sudėtinga rinkimo procedūra. Kinijos komunistinių „ceremonijų“ gudrybėse nesusipainios tik tas, kuris dar nespėjo pamiršti nepamirštamų TSKP suvažiavimų.
- 80-milijoninė KK partija suvažiavimo delegatus renka keliais etapais: pradžioje iškeliami kandidatai, po to jie turi praeiti kompleksinį patikimumo, tai yra aukštų pareigų atitikimo, patikrinimą, tuomet apie kandidatus informuojama visuomenė, sudaromas visas sąrašas ir galiausiai balsuojama.
- KKP suvažiavimas yra aukščiausia įstatymų leidžiamosios valdžios forma Respublikoje. Jis sušaukiamas kartą per penkerius metus ir paprastai trunka savaitę.

Per savo darbo laiką suvažiavimas turi apsvarstyti daugelį svarbių šalies klausimų:
- partijos centrinio komiteto (CK) ataskaitą;
- KKP Centrinės komisijos drausmės patikrinimo ataskaitą (joje pranešama apie didžiausią rezonansą sukėlusius reikalus, pirmiausia korupcinius);
- penkerių darbo metų rezultatus;
- nustatyti šalies vystymosi kelius ateinantiems penkeriems metams;
- peržiūrėti KKP įstatus;
- išrinkti Centrinį komitetą (204 narius ir 167 kandidatus į CK narius) ir Centrinę KKP drausmės patikrinimo komisiją (127 narius).

Naujai išrinktas CK surengia plenumą, kuriame išrenkamas:
- CK Politinis biuras ir jo Nuolatinis komitetas;
- Centrinio komiteto sekretoriatas;
- KKP CK Karinės tarybos vadovybė;
- būsimas KLR pirmininkas, CK generalinis sekretorius.

2013 metų kovo mėnesį šalies aukščiausiosios įstatymų leidžiamosios institucijos (VKLAS - Visuotinio Kinijos liaudies atstovų susirinkimo) sesijoje KKP generalinis sekretorius oficialiai taps KLR pirmininku.

Ko tikimasi iš XVIII partijos suvažiavimo?

Iš esmės, ypatingos intrigos nepastebima. Net keletą dienų iki suvažiavimo pradžios pagrindinės „naujienos“ jau daugiau ar mažiau buvo žinomos:
1. Politinio biuro sudėtis bus sumažinta nuo devynių iki septynių žmonių.
2. Aukščiausios valstybės pareigos teks šiandieniniams pavaduotojams.
3. Naujuoju valstybės vadovu, kaip ir buvo numatyta, tapo 59 metų Si Dzinpinas (Xi Jinping). Iki šiol jis buvo pirmininko Hu Dzintao pavaduotojas .
4. Tikėtina, kad vyriausybės vadovu taps 57 metų Li Kečiangas (Li Keqiang), kuris šiandien užima ministro pirmininko Ven Dziabao (Wen Jiabao) pavaduotojo postą.

Tačiau būsimąjį susirinkimą, iš jo tikėdamiesi labai daug, jau vadina istoriniu. Suvažiavimas jau dabar žada būti gana pažangus.
- Pradėsime nuo to, kad 72% visų delegatų (2270 žmonių) įstojo į KKP po 1976 metų lapkričio, o tai reiškia po liūdnai pagarsėjusios pirmininko Mao kultūrinės revoliucijos.
- Dabartinis suvažiavimas maloniai stebina gana jaunu delegatų amžiumi. Vidutinis dalyvių amžius yra 52 metai.

Nenuostabu, kad iš artėjančio plenumo tikimasi tikrai istorinių sprendimų. Tuo labiau, kad iššūkiai galingai Azijos šaliai yra labai globalūs.

Iki šiol Kinijos juanis vis dar nėra laisvai konvertuojama valiuta, todėl jo keitimo kursas žemas ir suteikia privalumus vietiniams eksportuotojams. Dėlto jo virsmo tarptautine rezervine valiuta procesas yra keblus. Todėl Pekinas kuria regioninio ir atrankinio perėjimo prie eksporto ir importo operacijų, naudojant juanį, strategiją.

Dabartiniame etape oficialusis Pekinas skatina juanio panaudojimą operacijose su žaliavų produktais, kas ne tik suteikia paramą Kinijos gamintojams, gaminantiems produktus, turinčius  didelę pridėtinę vertę, bet ir duoda galimybę sustiprinti savo geoekonominę įtaką kai kuriose žaliavų zonose.

Pasaulio kreditų rinkos problemos (tame tarpe dėl euro zonos skolų problemų) lėmė stiprėjantį  KLR, kaip pasaulio donoro, vaidmenį. Kinijos finansinė parama ir investicijų srautai formuoja sparčios geoekonominės ir geopolitinės šios šalies įtakos sąlygas dvejų-penkerių metų perspektyvoje, kas, savo ruožtu, teikia pagrindą aktyviam juanio panaudojimui. Panaši tendencija pastebima ir Rusijoje, kuriai žūtbūt reikalingi finansiniai ištekliai investicijoms Tolimųjų Rytų regionuose ir Sibire. Jau šiandien Kinijos investicijos Primorės krašte tris kartus (!) viršija federalines Maskvos investicijas, teigia Masterforex-V Akademijos analitikai.

 

 

 

Su kuo teks susidurti naujajai Kinijos vadovybei?


Kinijos ekonominės problemos. Antroji pasaulyje pagal savo dydį Kinijos ekonomika ėmė mažinti augimo tempus. Jeigu iki krizės pradžios (tai yra iki 2008 metų) kasmetiniai augimo tempai būdavo labai dideli ir sudarė 10-11% per metus, tai šiandien šie rodikliai yra 7,7-8,1%, be to, stebima krintanti tendencija. Kinijos finansinė sistema šiandien yra globaliai  integruota į bendrą pasaulinę sistemą, todėl bet kokie neigiami įvykiai pasaulio ekonomikoje skausmingai atsilieps ir jai. O dabar, deja, pesimistinių nuotaikų artimiausio laikotarpio perspektyvų atžvilgiu yra daug daugiau, negu optimistinių.

Kinijos santykiai su JAV. Nuo dviejų pačių galingiausių pasaulio ekonomikų ryšių priklauso labai daug. O dabar Pekino ir Vašingtono santykiai išgyvena ne geriausią laikotarpį. Amerikiečiai kaltina savo Kinijos partnerius dirbtiniu juanio kurso mažinimu. O pastaruoju metu kaltinimai Kinijai pasipylė tiesiog vienas po kito (iki pramoninio šnipinėjimo ir „programišių“ atakų Pentagone). Kinijos URM net buvo priversta duoti griežtą atkirtį, patardama užjūrio partneriams nedaryti šaliai spaudimo.
Kova su Kinijos korupcija. Tiksliau, čia yra kalbama apie partinę drausmę. Pagrindinė naujos Kinijos vadovybės užduotis  - neleisti valdžiai suaugti (susivienyti) su verslu. Užsitęsęs Kinijos „NEP'as“ (naujoji ekonominė politika) grasina prieštaravimų tarp (liberalios) ekonomikos formos ir (totalitarinės) ideologijos paaštrėjimu. Turint galimybę užsidirbti milijonus, vis sunkiau likti ištikimu partijos sūnumi.

Santykiai su kaimynais. Šis klausimas Kinijai visada buvo skausmingas. Dabar KLR – tai šalis, turinti daugiausia kaimynų. O, kaip nekartą buvo rašyta, daugeliui kaimyninių šalių Kinija turi labai konkrečių teritorinių pretenzijų. Labai sudėtingi santykiai su Japonija ir Taivanu, nelengvi su Indija, yra sunkumų ir su Vietnamu, KLDR ir net Afganistanu. Yra uigūrų separatizmo šiaurės-rytų ir Tibeto separatizmo pietrytinėse provincijose problema. Be to, lyderystės regione pretenzija reikalauja, kad Pekinas pasiūlytų kokią nors koncepciją. Dar daugiau, daugelis valstybių, įskaitant ir tokias dideles kaip Rusija (jau nekalbant apie Uzbekistaną), nori „išrikiuoti“ savo užsienio politiką Kinijos farvateryje.  Bet čia amžinai stovėti nuošalyje, stebint tigrų kovą, turbūt jau nebepavyks. Nes tokia pozicija gali būti suvokiama ne tik kaip neatsakinga, bet ir kaip silpnumo apraiška, ko kasdien stiprėjanti KLR niekaip negali sau leisti.

Paskelbimo data: 2012-11-12 16:42
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55