Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Trečiadienis, liepos 26, 17:31 (GMT +02:00)
MT-ECN.Tarpbankiniai spredai nuo 0 punktų, maža komisija. ECN prekyba žinomame terminale!

Aktualijos investuotojams

Pasaulis sustingo: valdžios pasikeitimas Kinijoje

Pasaulis sustingo: valdžios pasikeitimas Kinijoje

Pastarosiomis dienomis buvo sprendžiamas valdžios perdavimo klausimas dviejose šiandienos pasaulio supervalstybėse  - JAV ir Kinijos Liaudies Respublikoje (KLR). Bet rinkimų skirtumas šiose valstybėse, kurie ten vyko tik 2 dienų skirtumu, toks pat didelis, kaip ir skirtumas tarp pačių minėtų valstybių.

Jei JAV naujojo prezidento rinkimai - tai aštri daugelio mėnesių, jei ne metų, politinė kova su realybės šou elementais, tai patriarchalinėje senovės Kinijoje viskas kaip Rytuose - kruopščiai ir tolygiai. Jei visas pasaulis susidomėjęs stebėjo demokratų ir respublikonų partijų kandidatų kovą, laukdamas, kuris taps kitu Ovaliojo kabineto Baltuosiuose rūmuose šeimininku, tai apie naujojo Kinijos komunistų partijos (KKP) pirmininko rinkimus sužinoma tik paties įvykio išvakarėse.

Akivaizdu, Pekinas, kuris pretenduoja tapti pasaulio ekonomikos centru, ketina ir toliau vykdyti uždarą politiką (ir nenuostabu, kai nėra spaudos laisvės), nuolat siūlydamas pasauliui naujus „juodus arkliukus“. Tačiau, nuolat augančios vidaus gyvenimo kapitalizacijos sąlygomis, Kinijos Liaudies Respublikoje išlaikyti griežtos komunistinės drausmės regimybę kasmet bus vis sunkiau. Ne juokai: vien tik šalies sostinėje jau yra apie 170000 (!) dolerinių milijonierių. Todėl partijos viršūnėse vykstantys skandalai, kaip, pavyzdžiui, Bo Silajaus (Bo Xilai) atveju, ilgainiui gali tapti įprastu reiškiniu.

Tarp Konfucijaus ir Mao

Kaip prisakė didysis Denas. Kinijos ekonominio stebuklo tėvas, koncepcijos „komunistinės ideologijos rinkos ekonomika“ autorius Denas Siaopinas (Deng Xiaoping), kitados įvedė tradiciją perrinkti valdžią kiekvieną dešimtmetį. Tai, žinoma, ne demokratiniai rinkimai šiuolaikine to žodžio prasme, tačiau valdžios atnaujinimą garantuoja. Valdžia neturi galimybės, vadinasi ir pagundos, tapti diktatoriška, bet ir laiko valdyti suteikiama tikrai pakankamai.

Penkios vadovų kartos. KLR komunistų partijoje valdo kartos, o tai savaime gana išmintinga, nes neleidžia valdžiai atsilikti, sustingti, nusiristi į archajiškumą ir reakcionieriškumą. KKP įstatai ir KLR Konstitucija numato buvimą partijos ir šalies aukščiausiuose postuose ne daugiau kaip dvi penkerių metų kadencijas, sako Masterforex-V Akademijos ekspertai.

1. Didysis vadovas Mao Dzedunas (Mao Zedong (Tse-tung) ir jo bendražygiai Kinijoje vadinami „pirmąja karta“.
2. Denas Siaopinas ir jo komanda buvo „antrosios kartos“ vadovai.
3. Dzian Zeminis (Jiang Zemin) vadovavo „trečiajai“ politinio elito „kartai“.
4. Paskutinysis KKP pirmininkas Hu Dzintao (Hu Jintao) ir jo bendražygiai įasmenina „ketvirtąją kartą“.
5. Ir štai 2012 metų gruodžio mėnesį prie didžiausią gyventojų skaičių turinčios pasaulio šalies vairo stos „penktoji karta“.

Nauja karta „auga“ partijos viduje, ji formuojasi ir įgyja patirties. Įpėdiniai tikrai neatsiranda „nežinia iš kur“, nauja karta neatstovauja draugijai ar, neduok Dieve, verslo grupei. Jie net ne draugai, bet tikrai bendraminčiai. Be bendros vertybių sistemos vieną kartą, ir tai suprantama, turi vienyti ir grynai amžiaus faktorius. Kinijos politinį olimpą pasiekia 60-mečiai - ir nei jaunesni, nei vyresni. Ir, atitinkamai, palieka jį būdami 70 metų. Beje, paskutiniajam prezidentui Hu Dzintao gruodžio mėnesį sueis lygiai 70 metų.

Sudėtinga rinkimo procedūra. Kinijos komunistinių „ceremonijų“ gudrybėse nesusipainios tik tas, kuris dar nespėjo pamiršti nepamirštamų TSKP suvažiavimų.
- 80-milijoninė KK partija suvažiavimo delegatus renka keliais etapais: pradžioje iškeliami kandidatai, po to jie turi praeiti kompleksinį patikimumo, tai yra aukštų pareigų atitikimo, patikrinimą, tuomet apie kandidatus informuojama visuomenė, sudaromas visas sąrašas ir galiausiai balsuojama.
- KKP suvažiavimas yra aukščiausia įstatymų leidžiamosios valdžios forma Respublikoje. Jis sušaukiamas kartą per penkerius metus ir paprastai trunka savaitę.

Per savo darbo laiką suvažiavimas turi apsvarstyti daugelį svarbių šalies klausimų:
- partijos centrinio komiteto (CK) ataskaitą;
- KKP Centrinės komisijos drausmės patikrinimo ataskaitą (joje pranešama apie didžiausią rezonansą sukėlusius reikalus, pirmiausia korupcinius);
- penkerių darbo metų rezultatus;
- nustatyti šalies vystymosi kelius ateinantiems penkeriems metams;
- peržiūrėti KKP įstatus;
- išrinkti Centrinį komitetą (204 narius ir 167 kandidatus į CK narius) ir Centrinę KKP drausmės patikrinimo komisiją (127 narius).

Naujai išrinktas CK surengia plenumą, kuriame išrenkamas:
- CK Politinis biuras ir jo Nuolatinis komitetas;
- Centrinio komiteto sekretoriatas;
- KKP CK Karinės tarybos vadovybė;
- būsimas KLR pirmininkas, CK generalinis sekretorius.

2013 metų kovo mėnesį šalies aukščiausiosios įstatymų leidžiamosios institucijos (VKLAS - Visuotinio Kinijos liaudies atstovų susirinkimo) sesijoje KKP generalinis sekretorius oficialiai taps KLR pirmininku.

Ko tikimasi iš XVIII partijos suvažiavimo?

Iš esmės, ypatingos intrigos nepastebima. Net keletą dienų iki suvažiavimo pradžios pagrindinės „naujienos“ jau daugiau ar mažiau buvo žinomos:
1. Politinio biuro sudėtis bus sumažinta nuo devynių iki septynių žmonių.
2. Aukščiausios valstybės pareigos teks šiandieniniams pavaduotojams.
3. Naujuoju valstybės vadovu, kaip ir buvo numatyta, tapo 59 metų Si Dzinpinas (Xi Jinping). Iki šiol jis buvo pirmininko Hu Dzintao pavaduotojas .
4. Tikėtina, kad vyriausybės vadovu taps 57 metų Li Kečiangas (Li Keqiang), kuris šiandien užima ministro pirmininko Ven Dziabao (Wen Jiabao) pavaduotojo postą.

Tačiau būsimąjį susirinkimą, iš jo tikėdamiesi labai daug, jau vadina istoriniu. Suvažiavimas jau dabar žada būti gana pažangus.
- Pradėsime nuo to, kad 72% visų delegatų (2270 žmonių) įstojo į KKP po 1976 metų lapkričio, o tai reiškia po liūdnai pagarsėjusios pirmininko Mao kultūrinės revoliucijos.
- Dabartinis suvažiavimas maloniai stebina gana jaunu delegatų amžiumi. Vidutinis dalyvių amžius yra 52 metai.

Nenuostabu, kad iš artėjančio plenumo tikimasi tikrai istorinių sprendimų. Tuo labiau, kad iššūkiai galingai Azijos šaliai yra labai globalūs.

Iki šiol Kinijos juanis vis dar nėra laisvai konvertuojama valiuta, todėl jo keitimo kursas žemas ir suteikia privalumus vietiniams eksportuotojams. Dėlto jo virsmo tarptautine rezervine valiuta procesas yra keblus. Todėl Pekinas kuria regioninio ir atrankinio perėjimo prie eksporto ir importo operacijų, naudojant juanį, strategiją.

Dabartiniame etape oficialusis Pekinas skatina juanio panaudojimą operacijose su žaliavų produktais, kas ne tik suteikia paramą Kinijos gamintojams, gaminantiems produktus, turinčius  didelę pridėtinę vertę, bet ir duoda galimybę sustiprinti savo geoekonominę įtaką kai kuriose žaliavų zonose.

Pasaulio kreditų rinkos problemos (tame tarpe dėl euro zonos skolų problemų) lėmė stiprėjantį  KLR, kaip pasaulio donoro, vaidmenį. Kinijos finansinė parama ir investicijų srautai formuoja sparčios geoekonominės ir geopolitinės šios šalies įtakos sąlygas dvejų-penkerių metų perspektyvoje, kas, savo ruožtu, teikia pagrindą aktyviam juanio panaudojimui. Panaši tendencija pastebima ir Rusijoje, kuriai žūtbūt reikalingi finansiniai ištekliai investicijoms Tolimųjų Rytų regionuose ir Sibire. Jau šiandien Kinijos investicijos Primorės krašte tris kartus (!) viršija federalines Maskvos investicijas, teigia Masterforex-V Akademijos analitikai.

 

 

 

Su kuo teks susidurti naujajai Kinijos vadovybei?


Kinijos ekonominės problemos. Antroji pasaulyje pagal savo dydį Kinijos ekonomika ėmė mažinti augimo tempus. Jeigu iki krizės pradžios (tai yra iki 2008 metų) kasmetiniai augimo tempai būdavo labai dideli ir sudarė 10-11% per metus, tai šiandien šie rodikliai yra 7,7-8,1%, be to, stebima krintanti tendencija. Kinijos finansinė sistema šiandien yra globaliai  integruota į bendrą pasaulinę sistemą, todėl bet kokie neigiami įvykiai pasaulio ekonomikoje skausmingai atsilieps ir jai. O dabar, deja, pesimistinių nuotaikų artimiausio laikotarpio perspektyvų atžvilgiu yra daug daugiau, negu optimistinių.

Kinijos santykiai su JAV. Nuo dviejų pačių galingiausių pasaulio ekonomikų ryšių priklauso labai daug. O dabar Pekino ir Vašingtono santykiai išgyvena ne geriausią laikotarpį. Amerikiečiai kaltina savo Kinijos partnerius dirbtiniu juanio kurso mažinimu. O pastaruoju metu kaltinimai Kinijai pasipylė tiesiog vienas po kito (iki pramoninio šnipinėjimo ir „programišių“ atakų Pentagone). Kinijos URM net buvo priversta duoti griežtą atkirtį, patardama užjūrio partneriams nedaryti šaliai spaudimo.
Kova su Kinijos korupcija. Tiksliau, čia yra kalbama apie partinę drausmę. Pagrindinė naujos Kinijos vadovybės užduotis  - neleisti valdžiai suaugti (susivienyti) su verslu. Užsitęsęs Kinijos „NEP'as“ (naujoji ekonominė politika) grasina prieštaravimų tarp (liberalios) ekonomikos formos ir (totalitarinės) ideologijos paaštrėjimu. Turint galimybę užsidirbti milijonus, vis sunkiau likti ištikimu partijos sūnumi.

Santykiai su kaimynais. Šis klausimas Kinijai visada buvo skausmingas. Dabar KLR – tai šalis, turinti daugiausia kaimynų. O, kaip nekartą buvo rašyta, daugeliui kaimyninių šalių Kinija turi labai konkrečių teritorinių pretenzijų. Labai sudėtingi santykiai su Japonija ir Taivanu, nelengvi su Indija, yra sunkumų ir su Vietnamu, KLDR ir net Afganistanu. Yra uigūrų separatizmo šiaurės-rytų ir Tibeto separatizmo pietrytinėse provincijose problema. Be to, lyderystės regione pretenzija reikalauja, kad Pekinas pasiūlytų kokią nors koncepciją. Dar daugiau, daugelis valstybių, įskaitant ir tokias dideles kaip Rusija (jau nekalbant apie Uzbekistaną), nori „išrikiuoti“ savo užsienio politiką Kinijos farvateryje.  Bet čia amžinai stovėti nuošalyje, stebint tigrų kovą, turbūt jau nebepavyks. Nes tokia pozicija gali būti suvokiama ne tik kaip neatsakinga, bet ir kaip silpnumo apraiška, ko kasdien stiprėjanti KLR niekaip negali sau leisti.

Paskelbimo data: 2012-11-12 16:42
Įterpti į BLOG'ą

Trampo politika atima iš JAV pagrindinį vaidmenį vakarų pasaulyje

Ekspertų tarpe dabartinio JAV prezidento Donaldo Trampo politika kelia susirūpinimą. Daugelio apžvalgininkų nuomone, dėl valstybės vadovo politikos JAV gali prarasti savo, kaip Vakarų pasaulio lyderės, pozicijas.

 

CNN televizijos kanalo vedantysis, politologas, ekspertas tarptautinių santykių srityje Faridas Zakarija (Fareed Zakaria) savo „The Washington Post“ publikacijoje rašė, kad pastarieji Donaldo Trampo žingsniai suvienijo Europą taip, kaip to nesugebėjo padaryti net Rusijos prezidentas Putinas. Visiškai tikėtina, kad Vakarų pasaulio dabartinis JAV prezidentas nesužlugdys, tačiau Vašingtonas rizikuoja prarasti savo vadovaujantį vaidmenį.

Paskelbimo data: 2017-07-26 18:42

„Goldman Sachs“ pataria investuotojams vengti rublio

Investicinis bankas „Goldman Sachs“ pataria investuotojams nutraukti procentinių palūkanų (carry trade) žaidimą Rusijos rubliais ir pereiti prie kitų besivystančių šalių valiutų.

 

„Goldman Sachs“ strategų rekomendacijos buvo viešai paskelbtos liepos 18 dienos apžvalgoje. Jie paskelbė apie rublio ir dar kelių besivystančių šalių valiutų augimo potencialo išsekimą.

Paskelbimo data: 2017-07-25 17:26

Kiek kainuoja nuskristi į Marsą?

Verslininkas, SpaceX ir Tesla kūrėjas Ilonas Maskas (Elon Musk) mano, kad yra būtina įsisavinti naujas technologijas, kad būtų galima ženkliai sumažinti žmogaus skrydžio į Marsą išlaidas. Dabar vieno asmens nusiuntimas į „Raudonąją planetą“ kainuotų 10 mlrd. dolerių - tai yra labai didelė suma, bet yra visai įmanoma ją sumažinti iki 200 tūkstančių. Esant tokiai kainai į Marsą būtų galima siųsti dideles žmonių grupes.


Paskelbimo data: 2017-07-14 08:10

Kaip Kinija investicijomis pavergė pusę Afrikos

Dešimtis milijardų eurų Kinijos vyriausybė skiria Pekinui strategiškai svarbioms šalims. Strategiškai svarbių valstybių sąrašas apima nemažai Afrikos kontinento šalių.

 

Savo publikacijoje Prancūzijos leidiniui „Le Monde“ apžvalgininkas Sebastijanas Le Belzik (Sebastien Le Belzic) rašo, kad nuo 2000 metų Kinijos bankai ir įmonės skyrė 77 mlrd. eurų padėti šalims, turinčioms strateginę reikšmę Kinijai. Neseniai Kinijos televizijos žiūrovams buvo rodomas naujas dokumentinis filmas, pavadinimu „Mano traukinys, mano istorija“, kuris yra odė Pekino investicijoms į Afrikos šalis.

Paskelbimo data: 2017-07-13 08:58

Kuo dabartinės mobiliųjų prietaisų baterijos skiriasi nuo ankstesnių kartų baterijų

Šiuolaikiniai išmanieji telefonai nuo Nokia 3310 tipo mobiliųjų telefonų skiriasi ne tik techninėmis specifikacijomis, bet ir baterijų tipais, tačiau daugelis įmantrių mobiliųjų prietaisų savininkų iki šiol juos pakraudami vadovaujasi žinomos „plytos“ epochai aktualiais patarimais. Daugiau informacijos apie tai, kuo šiuolaikinių išmaniųjų telefonų baterijos skiriasi nuo ankstesnių kartų baterijų, pateikia portalo „Market Leader“ žurnalistai.

Paskelbimo data: 2017-07-12 18:31

Vokietijoje išleista 0 eurų nominalo kupiūra

Kaip pažymima portale „Market Leader“, Vokietijoje pasirodžiusi nauja neįprasta eurų nominalo kupiūra nėra atsiskaitymo priemonė, tačiau ji yra tikra. Jos išleidimui pritarė Europos Centrinis bankas ir atspausdintas banknotas visiškai atitinka technologijas: popieriaus, vandens ženklų, kitų apsaugos ženklų - viskas, kaip ir kitų nominalų kupiūrose.

 

Paskelbimo data: 2017-07-07 08:27

Tendencijos analizė FOREX indikatorių pagalba

Indikatoriai yra puiki tendencijos analizės priemonė, sako ekspertai. Jie iki minimumo sumažina pačią susidariusios padėties vertinimo procedūrą ir sumažina klaidingo sprendimo priėmimo tikimybę. Todėl prekeivis gali tikėtis gauti daugiau finansinės naudos, esant toms pačioms prekybos sąlygoms. Tačiau, nusprendus nustatyti indikatorių savo terminale, kiekvienas mūsų susiduria su sudėtingu pasirinkimu, juk jų yra daug daugiau, nei galime įsivaizduoti.

Paskelbimo data: 2017-07-06 07:33

Deividas Rokfeleris - Žmogus, kuris bandė suvienyti pasaulį

Prieš kelias savaites savo 102-ąjį gimtadienį būtų šventęs Deividas Rokfeleris (David Rockefeller) - visame pasaulyje žinomas milijardierius, įgijęs daugelio žmonių pripažinimą ir meilę dėl savo labdaringos veiklos. Tačiau šių metų kovo mėnesį visus sukrėtė liūdna žinia - Deividas Rokfeleris mirė miegodamas savo dvare Pokantiko-Hils, Niujorko priemiestyje. Jis buvo vyriausias Džono Rokfelerio (John Rockefeller) - pirmojo istorijoje dolerinio milijardieriaus, naftos magnato, anūkas.

Paskelbimo data: 2017-06-30 09:33

Paskelbtas pačių populiariausių pasaulio automobilių reitingas

Konsultacinė firma focus2move paskelbė 1-ojo 2017 metų ketvirčio automobilių pardavimo visame pasaulyje statistinius duomenis.

Paskelbimo data: 2017-06-27 07:50

Ar moderniam biurui reikalingas ping-pongo stalas, hamakai, sauna?

Naujų IT kompanijų tarpe populiarėja idėjos derinti darbą ir laisvalaikį - biuruose statomi ping-pongo stalai, hamakai ir net įrengiamos saunos.Išsamiau apie tai, ar galima suderinti darbą ir laisvalaikį bandė išsiaiškinti portalo „Market Leader“ žurnalistai.

Paskelbimo data: 2017-06-23 09:14