Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Penktadienis, gegužės 14, 06:50 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Bedarbio pašalpa: parama veltėdžiams ar pagalba tiems, kuriems jos reikia?

Bedarbio pašalpa: parama veltėdžiams ar pagalba tiems, kuriems jos reikia?

Bedarbio pašalpa – tai nepataisomų tinginių finansavimas, įtikinėja, radikalūs neoliberalai - ji kenkia ekonomikai ir visuomenė turėtų atsisakyti šio socializmo agentų ant valstybinio biudžeto kaklo pakabinto akmens, nes valstybėje klojami neteisingumo pamatai - galima būti dykaduoniu ir egzistuoti kitų, dirbančių nuo ryto iki nakties, sąskaita.

Nedarbo socialinio draudimo išmoka - tai valstybės duoklė tiems, kurie negali susirasti darbo šioje šalyje, prieštarauja socialinių tarnybų pareigūnai, pridurdami, kad pagalba būtina nepasiturintiems ir pačiai visuomenei, kaip visumai, siekiant sušvelninti įtampą šalyje ir padėti tiems, kurie laikinai negali susirasti darbo.


Kuri šių dviejų pozicijų arčiau tiesos, nagrinėjo „Market Leader“ portalo analitikai.


Kokio dydžio bedarbio pašalpos mokamos įvairiose pasaulio šalyse?


Dabartiniame pasaulyje dominuoja antra pozicija: pirmaujančios valstybės savo piliečiams be abejo skiria skirtingas savo dydžiu, bet apytikriai vienodas pagal BVP vienam gyventojui lygį nedarbo socialinio draudimo išmokas:


- JAV bedarbio pašalpa svyruoja nuo 5 iki 750 JAV dolerių ribose;
- Prancūzijoje bedarbiams pašalpa mokama nuo 4 iki 60 mėnesių, 60 procentų buvusio darbo užmokesčio, kurį žmogus gaudavo prieš netekdamas darbo. Paskata ieškoti naujo darbo - kas 4 mėnesius pašalpa sumažinama apie 15%, žemiausia riba 480 eurų per mėnesį (apie 600 JAV dolerių);


- JK nedarbo išmokos mokamos tik pusę metų. Vyresni nei 25 metų gauna 71 eurą (apie 88 JAV dolerius) per savaitę, o jaunesni - 56 eurus (apie 70 JAV dolerių) per savaitę;
- Rusijoje bedarbio pašalpa yra nekintanti: nuo 850 iki 4900 rublių ( apie 26 -153 JAV dolerius);
- Ukrainoje bedarbio pašalpa priklauso nuo darbo stažo:
1) jei darbo stažas iki 2 metų, pašalpos dydis sudarys 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio už paskutinius 6 mėnesius;
2) jie nuo dviejų iki šešerių metų - 55 procentus vidutinio darbo užmokesčio;
3) jei nuo šešių iki dešimties metų - 60 procentų.
4) jei stažas daugiau nei dešimt metų - 70 procentų.
- Baltarusijoje bedarbio pašalpa sudaro 107 tūkst. rublių (apie12,5 JAV dolerio);
- maksimali bedarbio pašalpa Lietuvoje sudaro 650 litų. Ji gali būti mokama, priklausomai nuo amžiaus, nuo 6 (iki 25 m.) iki 9 mėnesių (virš 35 m.).

Bet kuriuo atveju nedarbo egzistavimas - tai rinkos disbalanso ženklas, interviu portalui "Market Leader" sakė Masterforex-V Akademijos ekspertai. Neigiami nedarbo padariniai neapsiriboja tik individo lygmeniu. Galima kalbėti apie ekonomikos augimo lėtėjimą, socialinio susiskaldymo didėjimą. O štai, pavyzdžiui, JAV ekspertai pripažįsta taip vadinamo „Oukeno dėsnio“ veikimą. Pagal jį kiekvienas nedarbo augimo procentas virš natūralaus lygio didina BVP atotrūkį (mažina realųjį BNP) 2%.


Ekspertai: bedarbio pašalpos JAV ir Europoje augo dėl konkurencijos su Sovietų Sąjunga

Kaip „šliaužiantis socializmas“ gelbėjo kapitalizmą. Tuo metu, kai kapitalistinėse valstybėse palaipsniui buvo pradėtos įvedinėti įvairios socialinės garantijos, įskaitant ir nedarbo socialinio draudimo išmokas, tai buvo paaiškinama ne tik socialinių poreikių aktyvacija. Žinoma, pirmiausia kapitalistinės šalys išsigando augančių savo piliečių simpatijų Sovietų Sąjungai. Nenuostabu, kad neokonservatyvizmo klasikai von Mizesas (von Mises) ir von Hayekas (von Hayek) tikėjo, kad socialinių valstybės funkcijų išplėtimas - tai „šliaužiantis socializmas“. Profesinių sąjungų aktyvumas ir agresyvumas taip pat prisidėjo prie socialinių garantijų įvedimo. Tačiau ir be to vyriausybių ekonominiai ir socialiniai analitikai padarė išvadą, kad įvedus bedarbio pašalpas pagerės ne tik socialinis klimatas, bet ir ekonomika taps stabilesnė. Pagrindinis klausimas - rasti pusiausvyrą. Pašalpa turėtų padėti darbo ieškantiems asmenims, bet neturėtų skatinti jų neveiklumo. Daugelis ekonomistų teigia, kad kapitalizmas negalėtų užkirsti kelio mirtiniems socialiniams sprogimams, jei nebūtų įvedęs daugelio „socialistinių“ skolinimų, tame tarpe ir bedarbio pašalpų.

Todėl šiandien daugelyje pasaulio šalių egzistuoja viena ar kita bedarbio pašalpų forma. Kaip taisyklė, tai reguliarios grynųjų pinigų išmokos, kurių sąlygos ir skyrimo terminai įvairiose šalyse skiriasi. Skiriasi ir ekspertų vertinimai dėl išmokų stimuliuojančio arba destimuliuojančio efekto.


Pasaulinė bedarbio pašalpų naudojimo patirtis

Vokietijoje yra dviejų tipų bedarbio pašalpos.
Taip vadinama „bazinė“ ALG2 pašalpa, kuri mokama darbo ieškančiam asmeniui, tol, kol jis jį suranda. Šios pašalpos tikslas - užtikrinti pragyvenimo minimumą; ji finansuojama iš mokesčių ir terminais neribojama. Taip pat yra ALG1 pašalpa, kuri mokama nuo šešių mėnesių iki dvejų metų ir sudaro nuo 60% iki 67% paskutinio atlyginimo. Kad ji būtų paskirta, turi būti išpildyta daug daugiau sąlygų nei skiriant ALG2 pašalpą ir ji žymia dalimi formuojama draudimo išmokų pagrindu. Vokietijoje griežtai kontroliuojama, kaip laikomasi nurodytų sąlygų; pašalpų gavėjai, pažeidę kokias nors sąlygas, yra baudžiami. Be to, vienu metu gali būti mokamos abi pašalpos.


Pasak specialistų, bedarbio išmokų dydis Vokietijoje (ypač jei atsižvelgsime į daugelį papildomų socialinių išmokų) yra ant destimuliacijos ribos. Šalyje daugiau nei 3 milijonai bedarbių ir vieningos nuomonės, kad toks lygis natūralus, nėra. „Market Leader“ portalo analitikai atkreipia dėmesį, kad pašalpų skyrimo procedūra yra gana sudėtinga ir sukčiauti šioje srityje gavėjams beveik neįmanoma.

JAV bedarbio pašalpa vertinama, kaip destimuliuojanti.
Nors pagrindo tokiems vertinimams lyg ir nėra:
- pirma, išmokos mokėjimo terminas - nuo 7 iki 8 mėnesių;
- antra, reikalaujamų (ir ne visada lengvai išpildomų) sąlygų išmokoms gauti yra daugiau nei toje pačioje Vokietijoje;
- trečia, pašalpos dydis neviršija 47% paskutinio atlyginimo.

Be to, pagal statistinius duomenis, ketvirtis bedarbių, gaudami tokią pašalpą, peržengia skurdo ribą ir apskritai , ketvirtis visų bedarbių kasmet iš viso negauna pašalpos, net jei išpildo visas sąlygas. Prie viso to dar pridėjus draudimo sektoriaus painumus gaunamas labai kritiškas vaizdas. Nenuostabu, kad tokioje situacijoje kandidatas į prezidentus Romnis (Romney) ypatingą dėmesį skiria darbo vietų kūrimui. Kitas klausimas, ar priešrinkiminiai planai bus įgyvendinti. Iš tiesų, šiandien nedarbas JAV didėja dėl išsilavinusios darbo jėgos trūkumo – o švietimui Romnis politiškai abejingas. Ekspertai taip pat primena, kad rugsėjo pradžioje FRS vadovas Benas Bernankė (Ben Bernanke) pranešė apie „struktūrinės žalos JAV ekonomikai“, grėsmę, kurią gali sukelti ilgalaikiai didelio nedarbo periodai. Jo žodžiai apie FED pasiryžimą skatinti JAV ekonomikos augimą turėjo įtakos tiek JAV fondų indeksų augimui, tiek ir JAV dolerio kursui.


Kovos su bedarbyste metodų paieška gali atvesti... prie sovietų patirties


Koks bebūtų bedarbio pašalpų efektas, stimuliuojantis arba destimuliuojantis, galima ginčytis tik dėl konkrečių tokios pašalpos parametrų, bet ne dėl jos būtinybės - ji akivaizdi. Šiandien neoliberalizmo pozicija „dykinėtojų ir veltėdžių“ atžvilgiu daugelyje pasaulio šalių yra nepriimtina, net ir atsižvelgiant į galimą destimuliuojantį išmokų efektą. Ekspertai taip pat primena, kad nedarbas yra neišnaikinamas rinkos palydovas.

ES, maksimalus nedarbo lygis fiksuojamas jau daugiau nei penkiolika metų. Ir prognozės labai pesimistinės. Didėja nedarbas jaunimo tarpe, ilgėja nedarbo trukmė, situacija įgauna visiškai naujas savybes. Akivaizdu, kad būtinos struktūrinės ekonomikos reformos, bet ar padės šiuolaikinio kapitalizmo problemas išspręsti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) siūloma mažmeninės rinkos ir profesionalių paslaugų prekybos liberalizacija? Galbūt prasminga ieškoti visiškai naujų atsakymų į laiko iššūkius?

Nedarbas Sovietų Sąjungoje buvo likviduotas 1936 metais, pažymi „Market Leader“ portalo analitikai, nors oficialiai apie tai Sovietų Sąjunga paskelbė dar 1931 metais. Sėkmę lėmė tai, kad gamybos struktūra buvo pagrįsta principu „iš kiekvieno pagal sugebėjimus“. Ūkis buvo organizuotas taip, kad kiekvienam darbingam žmogui buvo suteikta darbo vieta. Žinoma, tai varžo laisvos darbo jėgos rinkos egzistavimą. Tačiau neigiami socialiniai ir ekonominiai tos nekontroliuojamos rinkos laisvės efektai yra tiek reikšmingi, kad net užsienio (pavyzdžiui, prancūziškuose) istorijos vadovėliuose Sovietų patirtis yra vertinama kaip teigiama – su visomis pastabomis apie paslėptą bedarbystę ir ilgalaikius neigiamus padarinius.

Fašistinėje Vokietijoje 1936 metais nedarbas buvo beveik visiškai likviduotas dėl griežtos valstybės kontrolės veltėdžių atžvilgiu, taip pat dėl masinio viešųjų darbų įvedimo (automagistralių statybos (kurių daugelis veikia ir dabar); gyvenamojo būsto objektų statybos, teritorijų valymo, socialinio būsto statybos, sezoninių žemės ūkio darbų (sėja, derliaus nuėmimas) ir t.t.). Tiems, kurie nenorėjo eiti savanoriškai dirbti, vyriausybė taikė žiaurias bausmes iki koncentracijos stovyklų.

Paskelbimo data: 2012-09-10 16:32
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55