Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Ketvirtadienis, liepos 27, 07:55 (GMT +02:00)
MT-ECN.Tarpbankiniai spredai nuo 0 punktų, maža komisija. ECN prekyba žinomame terminale!

Aktualijos investuotojams

Bedarbio pašalpa: parama veltėdžiams ar pagalba tiems, kuriems jos reikia?

Bedarbio pašalpa: parama veltėdžiams ar pagalba tiems, kuriems jos reikia?

Bedarbio pašalpa – tai nepataisomų tinginių finansavimas, įtikinėja, radikalūs neoliberalai - ji kenkia ekonomikai ir visuomenė turėtų atsisakyti šio socializmo agentų ant valstybinio biudžeto kaklo pakabinto akmens, nes valstybėje klojami neteisingumo pamatai - galima būti dykaduoniu ir egzistuoti kitų, dirbančių nuo ryto iki nakties, sąskaita.

Nedarbo socialinio draudimo išmoka - tai valstybės duoklė tiems, kurie negali susirasti darbo šioje šalyje, prieštarauja socialinių tarnybų pareigūnai, pridurdami, kad pagalba būtina nepasiturintiems ir pačiai visuomenei, kaip visumai, siekiant sušvelninti įtampą šalyje ir padėti tiems, kurie laikinai negali susirasti darbo.


Kuri šių dviejų pozicijų arčiau tiesos, nagrinėjo „Market Leader“ portalo analitikai.


Kokio dydžio bedarbio pašalpos mokamos įvairiose pasaulio šalyse?


Dabartiniame pasaulyje dominuoja antra pozicija: pirmaujančios valstybės savo piliečiams be abejo skiria skirtingas savo dydžiu, bet apytikriai vienodas pagal BVP vienam gyventojui lygį nedarbo socialinio draudimo išmokas:


- JAV bedarbio pašalpa svyruoja nuo 5 iki 750 JAV dolerių ribose;
- Prancūzijoje bedarbiams pašalpa mokama nuo 4 iki 60 mėnesių, 60 procentų buvusio darbo užmokesčio, kurį žmogus gaudavo prieš netekdamas darbo. Paskata ieškoti naujo darbo - kas 4 mėnesius pašalpa sumažinama apie 15%, žemiausia riba 480 eurų per mėnesį (apie 600 JAV dolerių);


- JK nedarbo išmokos mokamos tik pusę metų. Vyresni nei 25 metų gauna 71 eurą (apie 88 JAV dolerius) per savaitę, o jaunesni - 56 eurus (apie 70 JAV dolerių) per savaitę;
- Rusijoje bedarbio pašalpa yra nekintanti: nuo 850 iki 4900 rublių ( apie 26 -153 JAV dolerius);
- Ukrainoje bedarbio pašalpa priklauso nuo darbo stažo:
1) jei darbo stažas iki 2 metų, pašalpos dydis sudarys 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio už paskutinius 6 mėnesius;
2) jie nuo dviejų iki šešerių metų - 55 procentus vidutinio darbo užmokesčio;
3) jei nuo šešių iki dešimties metų - 60 procentų.
4) jei stažas daugiau nei dešimt metų - 70 procentų.
- Baltarusijoje bedarbio pašalpa sudaro 107 tūkst. rublių (apie12,5 JAV dolerio);
- maksimali bedarbio pašalpa Lietuvoje sudaro 650 litų. Ji gali būti mokama, priklausomai nuo amžiaus, nuo 6 (iki 25 m.) iki 9 mėnesių (virš 35 m.).

Bet kuriuo atveju nedarbo egzistavimas - tai rinkos disbalanso ženklas, interviu portalui "Market Leader" sakė Masterforex-V Akademijos ekspertai. Neigiami nedarbo padariniai neapsiriboja tik individo lygmeniu. Galima kalbėti apie ekonomikos augimo lėtėjimą, socialinio susiskaldymo didėjimą. O štai, pavyzdžiui, JAV ekspertai pripažįsta taip vadinamo „Oukeno dėsnio“ veikimą. Pagal jį kiekvienas nedarbo augimo procentas virš natūralaus lygio didina BVP atotrūkį (mažina realųjį BNP) 2%.


Ekspertai: bedarbio pašalpos JAV ir Europoje augo dėl konkurencijos su Sovietų Sąjunga

Kaip „šliaužiantis socializmas“ gelbėjo kapitalizmą. Tuo metu, kai kapitalistinėse valstybėse palaipsniui buvo pradėtos įvedinėti įvairios socialinės garantijos, įskaitant ir nedarbo socialinio draudimo išmokas, tai buvo paaiškinama ne tik socialinių poreikių aktyvacija. Žinoma, pirmiausia kapitalistinės šalys išsigando augančių savo piliečių simpatijų Sovietų Sąjungai. Nenuostabu, kad neokonservatyvizmo klasikai von Mizesas (von Mises) ir von Hayekas (von Hayek) tikėjo, kad socialinių valstybės funkcijų išplėtimas - tai „šliaužiantis socializmas“. Profesinių sąjungų aktyvumas ir agresyvumas taip pat prisidėjo prie socialinių garantijų įvedimo. Tačiau ir be to vyriausybių ekonominiai ir socialiniai analitikai padarė išvadą, kad įvedus bedarbio pašalpas pagerės ne tik socialinis klimatas, bet ir ekonomika taps stabilesnė. Pagrindinis klausimas - rasti pusiausvyrą. Pašalpa turėtų padėti darbo ieškantiems asmenims, bet neturėtų skatinti jų neveiklumo. Daugelis ekonomistų teigia, kad kapitalizmas negalėtų užkirsti kelio mirtiniems socialiniams sprogimams, jei nebūtų įvedęs daugelio „socialistinių“ skolinimų, tame tarpe ir bedarbio pašalpų.

Todėl šiandien daugelyje pasaulio šalių egzistuoja viena ar kita bedarbio pašalpų forma. Kaip taisyklė, tai reguliarios grynųjų pinigų išmokos, kurių sąlygos ir skyrimo terminai įvairiose šalyse skiriasi. Skiriasi ir ekspertų vertinimai dėl išmokų stimuliuojančio arba destimuliuojančio efekto.


Pasaulinė bedarbio pašalpų naudojimo patirtis

Vokietijoje yra dviejų tipų bedarbio pašalpos.
Taip vadinama „bazinė“ ALG2 pašalpa, kuri mokama darbo ieškančiam asmeniui, tol, kol jis jį suranda. Šios pašalpos tikslas - užtikrinti pragyvenimo minimumą; ji finansuojama iš mokesčių ir terminais neribojama. Taip pat yra ALG1 pašalpa, kuri mokama nuo šešių mėnesių iki dvejų metų ir sudaro nuo 60% iki 67% paskutinio atlyginimo. Kad ji būtų paskirta, turi būti išpildyta daug daugiau sąlygų nei skiriant ALG2 pašalpą ir ji žymia dalimi formuojama draudimo išmokų pagrindu. Vokietijoje griežtai kontroliuojama, kaip laikomasi nurodytų sąlygų; pašalpų gavėjai, pažeidę kokias nors sąlygas, yra baudžiami. Be to, vienu metu gali būti mokamos abi pašalpos.


Pasak specialistų, bedarbio išmokų dydis Vokietijoje (ypač jei atsižvelgsime į daugelį papildomų socialinių išmokų) yra ant destimuliacijos ribos. Šalyje daugiau nei 3 milijonai bedarbių ir vieningos nuomonės, kad toks lygis natūralus, nėra. „Market Leader“ portalo analitikai atkreipia dėmesį, kad pašalpų skyrimo procedūra yra gana sudėtinga ir sukčiauti šioje srityje gavėjams beveik neįmanoma.

JAV bedarbio pašalpa vertinama, kaip destimuliuojanti.
Nors pagrindo tokiems vertinimams lyg ir nėra:
- pirma, išmokos mokėjimo terminas - nuo 7 iki 8 mėnesių;
- antra, reikalaujamų (ir ne visada lengvai išpildomų) sąlygų išmokoms gauti yra daugiau nei toje pačioje Vokietijoje;
- trečia, pašalpos dydis neviršija 47% paskutinio atlyginimo.

Be to, pagal statistinius duomenis, ketvirtis bedarbių, gaudami tokią pašalpą, peržengia skurdo ribą ir apskritai , ketvirtis visų bedarbių kasmet iš viso negauna pašalpos, net jei išpildo visas sąlygas. Prie viso to dar pridėjus draudimo sektoriaus painumus gaunamas labai kritiškas vaizdas. Nenuostabu, kad tokioje situacijoje kandidatas į prezidentus Romnis (Romney) ypatingą dėmesį skiria darbo vietų kūrimui. Kitas klausimas, ar priešrinkiminiai planai bus įgyvendinti. Iš tiesų, šiandien nedarbas JAV didėja dėl išsilavinusios darbo jėgos trūkumo – o švietimui Romnis politiškai abejingas. Ekspertai taip pat primena, kad rugsėjo pradžioje FRS vadovas Benas Bernankė (Ben Bernanke) pranešė apie „struktūrinės žalos JAV ekonomikai“, grėsmę, kurią gali sukelti ilgalaikiai didelio nedarbo periodai. Jo žodžiai apie FED pasiryžimą skatinti JAV ekonomikos augimą turėjo įtakos tiek JAV fondų indeksų augimui, tiek ir JAV dolerio kursui.


Kovos su bedarbyste metodų paieška gali atvesti... prie sovietų patirties


Koks bebūtų bedarbio pašalpų efektas, stimuliuojantis arba destimuliuojantis, galima ginčytis tik dėl konkrečių tokios pašalpos parametrų, bet ne dėl jos būtinybės - ji akivaizdi. Šiandien neoliberalizmo pozicija „dykinėtojų ir veltėdžių“ atžvilgiu daugelyje pasaulio šalių yra nepriimtina, net ir atsižvelgiant į galimą destimuliuojantį išmokų efektą. Ekspertai taip pat primena, kad nedarbas yra neišnaikinamas rinkos palydovas.

ES, maksimalus nedarbo lygis fiksuojamas jau daugiau nei penkiolika metų. Ir prognozės labai pesimistinės. Didėja nedarbas jaunimo tarpe, ilgėja nedarbo trukmė, situacija įgauna visiškai naujas savybes. Akivaizdu, kad būtinos struktūrinės ekonomikos reformos, bet ar padės šiuolaikinio kapitalizmo problemas išspręsti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) siūloma mažmeninės rinkos ir profesionalių paslaugų prekybos liberalizacija? Galbūt prasminga ieškoti visiškai naujų atsakymų į laiko iššūkius?

Nedarbas Sovietų Sąjungoje buvo likviduotas 1936 metais, pažymi „Market Leader“ portalo analitikai, nors oficialiai apie tai Sovietų Sąjunga paskelbė dar 1931 metais. Sėkmę lėmė tai, kad gamybos struktūra buvo pagrįsta principu „iš kiekvieno pagal sugebėjimus“. Ūkis buvo organizuotas taip, kad kiekvienam darbingam žmogui buvo suteikta darbo vieta. Žinoma, tai varžo laisvos darbo jėgos rinkos egzistavimą. Tačiau neigiami socialiniai ir ekonominiai tos nekontroliuojamos rinkos laisvės efektai yra tiek reikšmingi, kad net užsienio (pavyzdžiui, prancūziškuose) istorijos vadovėliuose Sovietų patirtis yra vertinama kaip teigiama – su visomis pastabomis apie paslėptą bedarbystę ir ilgalaikius neigiamus padarinius.

Fašistinėje Vokietijoje 1936 metais nedarbas buvo beveik visiškai likviduotas dėl griežtos valstybės kontrolės veltėdžių atžvilgiu, taip pat dėl masinio viešųjų darbų įvedimo (automagistralių statybos (kurių daugelis veikia ir dabar); gyvenamojo būsto objektų statybos, teritorijų valymo, socialinio būsto statybos, sezoninių žemės ūkio darbų (sėja, derliaus nuėmimas) ir t.t.). Tiems, kurie nenorėjo eiti savanoriškai dirbti, vyriausybė taikė žiaurias bausmes iki koncentracijos stovyklų.

Paskelbimo data: 2012-09-10 16:32
Įterpti į BLOG'ą

Trampo politika atima iš JAV pagrindinį vaidmenį vakarų pasaulyje

Ekspertų tarpe dabartinio JAV prezidento Donaldo Trampo politika kelia susirūpinimą. Daugelio apžvalgininkų nuomone, dėl valstybės vadovo politikos JAV gali prarasti savo, kaip Vakarų pasaulio lyderės, pozicijas.

 

CNN televizijos kanalo vedantysis, politologas, ekspertas tarptautinių santykių srityje Faridas Zakarija (Fareed Zakaria) savo „The Washington Post“ publikacijoje rašė, kad pastarieji Donaldo Trampo žingsniai suvienijo Europą taip, kaip to nesugebėjo padaryti net Rusijos prezidentas Putinas. Visiškai tikėtina, kad Vakarų pasaulio dabartinis JAV prezidentas nesužlugdys, tačiau Vašingtonas rizikuoja prarasti savo vadovaujantį vaidmenį.

Paskelbimo data: 2017-07-26 18:42

„Goldman Sachs“ pataria investuotojams vengti rublio

Investicinis bankas „Goldman Sachs“ pataria investuotojams nutraukti procentinių palūkanų (carry trade) žaidimą Rusijos rubliais ir pereiti prie kitų besivystančių šalių valiutų.

 

„Goldman Sachs“ strategų rekomendacijos buvo viešai paskelbtos liepos 18 dienos apžvalgoje. Jie paskelbė apie rublio ir dar kelių besivystančių šalių valiutų augimo potencialo išsekimą.

Paskelbimo data: 2017-07-25 17:26

Kiek kainuoja nuskristi į Marsą?

Verslininkas, SpaceX ir Tesla kūrėjas Ilonas Maskas (Elon Musk) mano, kad yra būtina įsisavinti naujas technologijas, kad būtų galima ženkliai sumažinti žmogaus skrydžio į Marsą išlaidas. Dabar vieno asmens nusiuntimas į „Raudonąją planetą“ kainuotų 10 mlrd. dolerių - tai yra labai didelė suma, bet yra visai įmanoma ją sumažinti iki 200 tūkstančių. Esant tokiai kainai į Marsą būtų galima siųsti dideles žmonių grupes.


Paskelbimo data: 2017-07-14 08:10

Kaip Kinija investicijomis pavergė pusę Afrikos

Dešimtis milijardų eurų Kinijos vyriausybė skiria Pekinui strategiškai svarbioms šalims. Strategiškai svarbių valstybių sąrašas apima nemažai Afrikos kontinento šalių.

 

Savo publikacijoje Prancūzijos leidiniui „Le Monde“ apžvalgininkas Sebastijanas Le Belzik (Sebastien Le Belzic) rašo, kad nuo 2000 metų Kinijos bankai ir įmonės skyrė 77 mlrd. eurų padėti šalims, turinčioms strateginę reikšmę Kinijai. Neseniai Kinijos televizijos žiūrovams buvo rodomas naujas dokumentinis filmas, pavadinimu „Mano traukinys, mano istorija“, kuris yra odė Pekino investicijoms į Afrikos šalis.

Paskelbimo data: 2017-07-13 08:58

Kuo dabartinės mobiliųjų prietaisų baterijos skiriasi nuo ankstesnių kartų baterijų

Šiuolaikiniai išmanieji telefonai nuo Nokia 3310 tipo mobiliųjų telefonų skiriasi ne tik techninėmis specifikacijomis, bet ir baterijų tipais, tačiau daugelis įmantrių mobiliųjų prietaisų savininkų iki šiol juos pakraudami vadovaujasi žinomos „plytos“ epochai aktualiais patarimais. Daugiau informacijos apie tai, kuo šiuolaikinių išmaniųjų telefonų baterijos skiriasi nuo ankstesnių kartų baterijų, pateikia portalo „Market Leader“ žurnalistai.

Paskelbimo data: 2017-07-12 18:31

Vokietijoje išleista 0 eurų nominalo kupiūra

Kaip pažymima portale „Market Leader“, Vokietijoje pasirodžiusi nauja neįprasta eurų nominalo kupiūra nėra atsiskaitymo priemonė, tačiau ji yra tikra. Jos išleidimui pritarė Europos Centrinis bankas ir atspausdintas banknotas visiškai atitinka technologijas: popieriaus, vandens ženklų, kitų apsaugos ženklų - viskas, kaip ir kitų nominalų kupiūrose.

 

Paskelbimo data: 2017-07-07 08:27

Tendencijos analizė FOREX indikatorių pagalba

Indikatoriai yra puiki tendencijos analizės priemonė, sako ekspertai. Jie iki minimumo sumažina pačią susidariusios padėties vertinimo procedūrą ir sumažina klaidingo sprendimo priėmimo tikimybę. Todėl prekeivis gali tikėtis gauti daugiau finansinės naudos, esant toms pačioms prekybos sąlygoms. Tačiau, nusprendus nustatyti indikatorių savo terminale, kiekvienas mūsų susiduria su sudėtingu pasirinkimu, juk jų yra daug daugiau, nei galime įsivaizduoti.

Paskelbimo data: 2017-07-06 07:33

Deividas Rokfeleris - Žmogus, kuris bandė suvienyti pasaulį

Prieš kelias savaites savo 102-ąjį gimtadienį būtų šventęs Deividas Rokfeleris (David Rockefeller) - visame pasaulyje žinomas milijardierius, įgijęs daugelio žmonių pripažinimą ir meilę dėl savo labdaringos veiklos. Tačiau šių metų kovo mėnesį visus sukrėtė liūdna žinia - Deividas Rokfeleris mirė miegodamas savo dvare Pokantiko-Hils, Niujorko priemiestyje. Jis buvo vyriausias Džono Rokfelerio (John Rockefeller) - pirmojo istorijoje dolerinio milijardieriaus, naftos magnato, anūkas.

Paskelbimo data: 2017-06-30 09:33

Paskelbtas pačių populiariausių pasaulio automobilių reitingas

Konsultacinė firma focus2move paskelbė 1-ojo 2017 metų ketvirčio automobilių pardavimo visame pasaulyje statistinius duomenis.

Paskelbimo data: 2017-06-27 07:50

Ar moderniam biurui reikalingas ping-pongo stalas, hamakai, sauna?

Naujų IT kompanijų tarpe populiarėja idėjos derinti darbą ir laisvalaikį - biuruose statomi ping-pongo stalai, hamakai ir net įrengiamos saunos.Išsamiau apie tai, ar galima suderinti darbą ir laisvalaikį bandė išsiaiškinti portalo „Market Leader“ žurnalistai.

Paskelbimo data: 2017-06-23 09:14