Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Sekmadienis, spalio 17, 20:46 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Investicijos: kas pelningiau - auksas, nafta, PIF‘ai ar PAMM sąskaitų indeksai?

Investicijos: kas pelningiau - auksas, nafta, PIF‘ai  ar PAMM sąskaitų indeksai?

Biržos naujienos. Kiekvieną investuotoją domina investicijų portfelio optimizavimas, kuriame būtų pristatyti įvairūs finansiniai investicijų instrumentai (banko indėliai, PIF‘ai (pajiniai investiciniai fondai), S & P500 ir kiti indeksai).

Į kokius šio investicijų portfelio pokyčius investuotojams verta atkreipti dėmesį? Kas pasikeitė per 2012 m. I ketvirtį pasaulio biržose?

Ką rodo pasaulio biržų indeksų kitimai?

Pirmasis 2012 m. ketvirtis buvo kupinas įvairių ekonominio ir politinio pobūdžio įvykių pasaulyje,  o tai turėjo įtakos kai kurių ekonomikos sričių ir jų investicinių sąlygų pokyčiams.

Nuo metų pradžios pagrindinėse pasaulio biržose susiformavo teigiama dinamika.
Žemiau pateiktame grafike (1 pav.) stebima gana stabili situacija ir matoma nedidelė  indeksų augimo tendencija. Per I-ąjį 2012 metų ketvirtį  vienas iš svarbiausių pasaulio ekonomikos rodiklių Dow Jones pakilo 6,47%,  aukštųjų technologijų indeksas NASDAQ Composite – 17,55%, Amerikos S & P 500 – 10,67%, Kinijos Hang Seng - 10,14%, svarbus Jungtinei Karalystei biržos FTSE 100 indeksas – 2,43%:

 Kaip matome, kitimo dydis varijuoja nuo 2 iki 17 %. Mažiausias buvo FTSE 100 indekso augimas ir tai buvo susiję su euro zonos skolų krize. Investuotojai metų pradžioje, dėl kilusių didelių rizikų, atsargiai investavo į Europos ekonomiką.
 
Taip pat neseniai sužinota, kad investicijų holdingas Berkshire Hathaway, kuris priklauso žinomam dėl savo investicinės nuojautos milijardieriui Vorenui Bafetui (Warren Buffett), 2011 metų pabaigoje į Europos įmonių akcijas investavo daugiau nei 1,4 milijardo eurų.

Taigi, euro zonos krizė išprovokavo trumpalaikių investicijų sumažėjimą (daugiausia portfelinių investuotojų ir paprastų spekuliantų), o ilgalaikių aktyvų investuotojai, apsišarvavę kantrybe, laukia ekonominės situacijos Europoje pagerėjimo, pastebi ekspertai.

Dabar atkreipkime dėmesį į aukštųjų technologijų kompanijų NASDAQ indekso augimą. Jo 17% prieaugis per pastaruosius tris mėnesius rodo nekantrų pasaulio technologijų vystymosi aktualumą ir nuolat augančią inovacinių kompanijų kapitalizaciją.

Kas 2012 metų pradžioje įtakojo pasaulio biržas?

Pagrindiniai veiksniai, įtakoję bendrą pasaulio fondų rinkų pagerėjimo vaizdą, buvo:
• JAV ekonomikos atsigavimo greitėjimas;
• 2-ojo pagalbos tranšo Graikijai suderinimas;
• 3 metų IRO (Ilgalaikės refinansavimo operacijos, angl.k. Long term refinancing operation -LTRO) įgyvendinimas euro zonoje;
• „minkštos“ monetarinės politikos išlaikymas JAV;
• naftos kainų augimas.
Neigiami veiksniai pasaulio ekonomikoje, nuo metų pradžios, buvo:
• ekonomikos augimo Kinijoje sulėtėjimas;
• Graikijos finansinių įsipareigojimų nevykdymo (defolto) artumas.

Kokios sritys galėjo duoti investuotojams pelną?

Verslo aplinkoje susiklosčiusi nuomonė apie prastą investicinį klimatą daugelio investuotojų negąsdina:
- nafta. Naftos pramonė per pastaruosius 3 mėnesius sugebėjo investuotojams atnešti gerą pelną: Brent naftos barelio kaina padidėjo 15% (2 pav.), WTI markės nafta pakartoja šią tendenciją. Naftos kainų pokyčius įtakojo tie patys veiksniai, kaip ir kitus fondų rodiklius. Be to, prie kainų augimo prisidėjo diskriminacinė JAV politika ir spaudimas pasaulio bendruomenei dėl tiekimų iš Irano.

Tačiau visai neseniai buvo nustatyta, kad didėjanti kaina mažina pasaulio naftos prekybos rodiklius. Tuomet kainų augimą imta vertinti kaip visumoje neigiamą ekonominės situacijos vystymosi faktorių ir dedamos visokeriopos pastangos, siekiant kainą sumažinti. Taigi, jau nuo kovo pradžios Kinija periodiškai praneša rinkai apie neigiamus ekonominius rodiklius, pavyzdžiui, apie bendro nacionalinės ekonomikos augimo ir verslo aktyvumo indekso sumažėjimą. JAV ketina panaudoti savo strateginius naftos rezervus jai sumažinti. Pagal prognozes, vasarą pasaulinė naftos kaina sumažės. Nors šiuo metu ji yra maždaug tame pačiame lygyje, svyruojanti, ir kainų mažėjimo tendencijos nesimato.

 


- netauriųjų metalų rinka. Dėl prastėjančios pasaulinės ekonominės padėties 2011 metų viduryje metalo kainos pasiekė žemiausią lygį. Aliuminio kaina nukrito iki prieš pusantrų metų buvusių kainų minimumų, dėl perprodukcijos baiminimosi ir dar didesnio ekonominės situacijos pablogėjimo, o tai, apskritai, sukėlė aliuminio ir kitų metalų gamybos sumažėjimą. Šiame etape, kai biržose metalų atsargos pradėjo mažėti, artimiausioje ateityje tikimasi jų kainų padidėjimo.
- auksas. Jau daugiau nei 10 metų stebima aukso kainos didėjimo tendencija. 2011 metų rugpjūčio pabaigoje aukso kaina pasiekė aukščiausią tašką - 1875,25 dolerių už unciją. Po to ji nukrito ir su  šiokiais tokiais svyravimais vėl ėmė augti. Taigi, nuo 2012 metų pradžios vyksta laipsniškas aukso kainos didėjimas ir po vasario 28 d., kai kaina buvo 1781 dolerių/unc., ji vėl pradėjo mažėti (3 pav.).  Didesniu mastu galima pastebėti dolerio kotiravimo įtaką aukso kainai, taip pat padidėjusią paklausą žmonių tarpe, kurie mato auksą, kaip patikimą pajamų šaltinį ypatingo ekonomikos nestabilumo laikotarpiu arba tiesiog nori apsaugoti laisvus pinigus nuo infliacijos.

 


- FOREX rinka. Sausio pradžioje buvo stebimas žymus beveik visų porų indeksų (išskyrus svaro/franko porą) kritimas, kuris buvo logiškas 2011 metų tendencijos tęsinys. Tačiau jau mėnesio viduryje daugelis jų ėmė augti. I ketvirčio pabaigoje euro/jenos kursas  padidėjo 11,62%, dolerio/jenos - 8,1%, svaro/jenos - 11,58%, svaro/dolerio - 3,8%, euro/dolerio - 4,9%. Kitų porų indeksai, jeigu ir padidėjo, tai nežymiai.

Atskirai norėtųsi paminėti, kad pelningas Forex rinkos investavimo instrumentas yra PAMM sąskaita (PAMM – angl.k.Percentage Allocation Management Module – Procentinio paskirstymo valdymo modulis), tai speciali prekybinė sąskaita, apimanti vieną ar keletą sąskaitų. PAMM sąskaitą valdo profesionalus treideris, kuris naudodamas investuotojų lėšas gali prekiauti didelėmis apimtimis ir atitinkamai gauti didelius pelnus. Savo ruožtu, investuotojai uždirba iš treiderio pajamų, proporcingai paskirstant tarp visų PAMM dalyvių pagal kiekvieno jų įneštų lėšų dalį. O treideris-valdytojas gauna procentinę gauto pelno dalį. Todėl jo PAMM sąskaitoje nustatomas nuostolių apribojimas, jeigu treideris pasiekia šį lygį, jo prekyba automatiškai nutraukiama, o investuotojas gali atsiimti savo lėšas anksčiau sutarto termino..

Dar pelningesnė investicija, kuri yra beveik nerizikinga investuotojui, tai novatoriškas „Forex-Trend“ kompanijos atradimas - PAMM sąskaitų indeksas. Priešingai negu PAMM sąskaita, kur egzistuoja lėšų praradimo rizika, PAMM indeksas leidžia apsidrausti, pasirenkant keletą geriausių treiderių prekybinių sąskaitų, į kurias galima investuoti lėšas. Labai mažai tikėtina, kad vienu metu visi prekiautojai patirs nuostolius. Paprastai, net jei vienas jų prekiauja nuostolingai, tada iš likusių treiderių-valdytojų, siekiančių  teigiamų rezultatų, investuotojas gauna solidžias pajamas, kurios apskaičiuojamos, kaip vidutinis visų treiderių, prekiaujančių investuotojo finansais tam tikrą laikotarpį, prekybos rezultatų rodiklis.

- pajiniai investiciniai fondai. Kaip pavyzdį apžvelkime Rusijos PIF‘us, kurie per pastaruosius tris mėnesius parodė daug geresnį rezultatą negu Ukrainos fondai. Tai buvo susiję su bendra situacija fondų rinkose. Ukrainos indeksai PFTS (Ukrainos Pirmoji fondų prekybos sistema, rus.k. ПФТС) ir UX (Ukrainos birža, angl.k. Ukrainian Exchange) duotuoju laikotarpiu sumažėjo atitinkamai 2% ir 3,3%. Tuo pačiu metu Rusijos fondų indeksai RTS ir MMVB (Maskvos tarpbankinė valiutų birža, rus.k. MMВБ) išaugo 14,19% ir 5%.

Pagal pelną, fondų, susijusių su vartotojų sektoriumi, rodikliai Rusijoje patys buvo aukščiausi,
t. y. tie, kurie statė už vidaus plataus vartojimo prekių paklausos didėjimą (STOIK - Vartojimo sektorius +27,41%, Trojka dialog – Vartojimo sektorius +22,68%, Ochotnyj riad - vartojimo sektoriaus įmonių fondas +22,31%). Taip pat tarp parodžiusių gerą rezultatą, buvo ir fondai, susiję su strategine Rusijos sritimi - elektros energetika (TKB BNP Pariba - Rusijos elektros energetika +24,74%), finansais (VTB - Finansų sektoriaus fondas  +22,9%) ir inovaciniu sektoriumi (FOND 2025 +21,21%).

2012 metų I ketvirtį blogiausius rezultatus Rusijoje parodė investiciniai fondai, susiję su tauriųjų metalų rinka, būtent su aukso ir metalurgijos rinka. Didžiausias nuostolis tarp fondų sudarė -6,38%.Ko tikėtis rinkose artimiausiu metu?

Nepaisant pasaulinių lyderių pastangų išlaikyti naftos kainą, visų įvykių fone ji gali būti tik dirbtinai sumažinta iki tam tikro lygio. Prisiminkime JAV prezidento rinkimus lapkričio 6 dieną. Taip, dabar bus mažinami įkainiai, atveriami naftos rezervai, kurie nėra nesibaigiantys. Be to, atsižvelgiant į politines tiekimo problemas iš naftos šalių ir Europos skolų duobių sprendimų nežinomybę (Ispanija, Portugalija), iškyla sunkumų dėl naftos kainų sutramdymo. Labiausiai tikėtina, kad jos bus tame pačiame lygyje, šiek tiek sumažės iki metų vidurio, po to, jei nebus aktyviai sprendžiamos bent jau minėtos problemos, kainos išaugs tuojau pat po rinkimų Amerikoje.

Taip pat nežinomas ir dolerio likimas. Dabar jam geriausia likti maždaug tame pačiame lygyje. Tam yra visos prielaidos, jeigu atsižvelgsime į naujienas apie Amerikos ekonomikos stabilizavimą. Nuo to priklausys ir pasaulinės aukso ir kitų tauriųjų metalų kainos.
 

Paskelbimo data: 2012-05-31 10:08 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55