Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Pirmadienis, birželio 27, 17:06 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Investuotojams: kas, kur ir kodėl skuba bėgti iš Europos?

Investuotojams: kas, kur ir kodėl skuba bėgti iš Europos?

Investicijų naujienos, Europa. Dabar madinga kalbėti apie pasitikėjimo Euro zona krizę, be to, skepsis automatiškai persiduoda ir Europos Sąjungai, ir visai Europai. Atrodo, mes realiu lauku stebime tikrą Senojo Pasaulio saulėlydį. Vakarų žiniasklaidos nuomone, „didžiosios europietiškos svajonės“ žlugimas arti kaip niekada. Jau netgi skelbiama, jog euras gali išsilaikyti tik iki šv. Kalėdų...Europos šalių vyriausybės  lyg ir ketina sukurti vieningos Europos valiutos gelbėjimo planą pusantro mėnesio bėgyje, tačiau jų sėkme mažai kas tiki.

Ar iš tikrųjų viskas yra taip rimta? Kur yra pačios Europos problemos, o kur tik konkurentų „pagalba“?  Iki kokio lygio jie pasiruošę „skandinti“ Europą ir euro kursą?

Investuotojams: ar JAV, Rusija, Kinija reaguoja į Euro zonos problemas?

Amerikiečiai atvirai ir iki debesų išpūtė Europos skolų krizės reikšmę. Prezidentas Barack Obama, siekdamas nukreipti rinkėjų dėmesį nuo vidinių problemų, pasakė ištisą kalbą, paskirtą Euro zonos problemoms, pareikšdamas, kad Europos paralyžiaus grėsmė „gąsdina visą pasaulį“.
 ■ oficialūs asmenys. JAV finansų ministras Timothy Geithner apkaltino Europos Sąjungą „didžiausios rizikos pasaulio ekonomikai“ sukėlimu.
 ■ susidomėjimas Europa. Dauguma paprastų amerikiečių (51%), tame tarpe ir daugelis verslininkų, pirmą kartą šalies istorijoje nustojo domėtis Europa, žymiai patrauklesne laikydami Aziją (tame tarpe ir investicijų požiūriu). Negatyvi propaganda, kurios pagalba siekiama perkelti problemą „iš skaudančios vietos į sveiką“, netikėtai greitai pasiekė tikslą, sukurdama nepatrauklų Europos įvaizdį Naujojo Pasaulio gyventojų akyse. Vienintelis dalykas, galintis patraukti amerikiečio dėmesį „tylioje ir provinciškoje“ ES – tai daug prestižinio nekilnojamo turto, vis dar išlaikančio kainą;
 ■ Euro zonos, o kartu su ja ir Europos Sąjungos, niekas rimtai gelbėti neketina. Rusija žada duoti kreditą, tačiau kelia daugybę sąlygų. Kinija, vienintelė realiai pajėgi ištraukti ES iš skolų duobės, siūlo bendradarbiauti tik atskiros šalims (kuriose ekonomikos padėtis ir be jos dar daugiau ar mažiau tvarkinga), aplenkdama Briuselį. Jeigu jau galingosios valstybės neįžiūri „vieningų europietiškų namų“ ateities, tai ką jau bekalbėti apie paprastus žmones, kurie, taip sakant, „visomis keturiomis“ balsuoja prieš ES.

Apibendrinant galima teigti, jog ES turi mažiau strateginių sąjungininkų nei manė ir tikėjosi pasitikintys europiečiai prieš kokius metus.

Naujoji emigracija iš Europos arba ko ieškoma už ES ribų?

Kaip pabrėžė Eugenijus Olchovskis, Masterforex-V Akademijos finansų rinkų ekspertas, pusamžį kruopščiai kurtos Europos Sąjungos idėjos žlugimas kažkaip iš karto sugrąžina mus į senąją Europą – mažų ir sąlyginai didelių valstybių susibūrimą. Jos – turinčios istorinių ambicijų, nacionalinių ir ekonominių prieštaravimų, poliarinį socialinio išsivystymo lygį. Dėl milžiniškos emigracijos iš Azijos ir Afrikos kažkaip jau pasimiršo, kokios didelės persikėlėlių bangos kažkada plaukė iš Senojo Pasaulio. Ko gero, laikas apie tai prisiminti:
1. Airiai vėl palieka savo gimtus namus. „Europos negrai“, kaip jie buvo pasigailėtinai vadinami XVIII ir ХIX amžiuje, gelbėdamiesi nuo bežemystės, skurdo, bado, karaliavusių Žaliojoje saloje, ieškodami geresnio gyvenimo išsilakstė po visą pasaulį. Airiškas šaknis turi geras ketvirtadalis amerikiečių, kanadiečių, australų ir naujazelandiečių. Patys airiai jau seniai pamiršo piligrimų likimą, jaukiai įsikūrę savo mylimoje saloje, kurioje pragyvenimo lygis ilgą laiką buvo laikomas aukščiausiu Europoje ir vienu aukščiausių visame pasaulyje. Tačiau 2009 metais jų šalį sukrėtė finansinė krizė, sąlygota „burbulo“ sprogimo nekilnojamo turto rinkoje. Airijos BVP iš karto nukrito beveik  8 %. Valstybėje, kurioje iki tol visą sunkų darbą dirbo imigrantai iš Pabaltijo ir Lenkijos, prasidėjo didelė bedarbystė. To pasekoje dabar emigracijos iš Airijos tempai yra didžiausi visoje Europos Sąjungoje. Nuo 2009 metų balandžio iki 2010 m. šalį paliko 65 300 žmonių. Tai didžiausias kiekis nuo 1989 metų.
2. Lenkia grįžta namo. Kita amžinai „benamė“ Europos tauta – lenkai  – taip pat verčia stebėtis. Pastaroji emigracija iš Lenkijos, sutapusi su šios šalies įstojimu į ES, buvo viena masiškiausių sudėtingoje šalies istorijoje. Pasinaudodami sienų atidarymu, šalį ieškodami darbo paliko milijonai žmonių. Vien tik į Didžiąją Britaniją persikėlė apie 1,5 milijono Lenkijos piliečių. Prancūzijoje dešiniosios partijos netgi kėlė lozungus apie „lenką santechniką“, kuris neva atima darbą iš vietinių specialistų. Ir dabar jau apie pusė paskutinės emigracijos bangos lenkų emigrantų sugrįžo į tėvynę.
3. Turkai išvažiuoja iš Vokietijos. Jau pusė amžiaus praėjo nuo tada, kai Vokietija ir Turkija sudarė sutartį dėl darbo jėgos pritraukimo. To pasekoje į Elbės krantus persikėlė šimtai tūkstančių darbo migrantų, kurie tvirtai įsikūrė naujojoje tėvynėje. Tačiau dabar vis dažniau pastebimas atvirkščias vaizdas: pirmosios kartos Vokietijos turkų vaikai ir anūkai rodo vis didesnį susidomėjimą savo istorine gimtine. Pastarųjų keleto metų bėgyje iš užsienio į Turkiją kasmet grįžta apie 8-10 tūkst. jaunimo, turinčio turkiškas šaknis. Dabar 38 % vokiškų universitetų studentų, turinčių turkiškas šaknis, teigia, jog nori grįžti į šalį, iš kurios atvyko jų šeimos. Turkams tapo nepatogu gyventi Vokietijoje, kuri, beje, demonstruoja geriausius Europoje rodiklius. 
4. Kur vyksta turtingi vokiečiai, anglai, prancūzai? Kaip ne keista, išvažiuoja ne tik iš probleminių Europos šalių, ir ne tik darbo migrantai arba jų palikuonys. Išvyksta ir  garbingi išsivysčiusių Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos šalių piliečiai. Šiais metais, pirmą kartą per 27 metus, iš Vokietijos išvyko daugiau žmonių nei į ją įsikėlė. Dar 2007 metais į VFR persikėlė beveik 44 tūkstančiais daugiau žmonių nei iš jos išvyko. Nuo to laiko persvara yra išvykstančiųjų pusėje. Jei pirmoje 90-ųjų pusėje į Vokietiją imigruodavo daugiau kaip milijonas žmonių kasmet, tai 2008 metais nuolatiniam gyvenimui į Vokietiją atvyko  vos daugiau kaip 682 tūkstančiai (išvyko 738 tūkst. šalies gyventojų). Keista, bet net į Turkiją kasmet persikelia apie 34 tūkst. vokiečių. Labai daug anglų dabar išvyksta į Australiją, Kanadą ir JAV. Nemažas vakarų europiečių kiekis nuolatos gyvena ir dirba Rusijos sostinėje. Dabar vien tik Maskvoje gyvena apie 20 tūkst. amerikiečių, 40 tūkst. vokiečių, o prancūzų ir anglų – apie 10-20 tūkst. Tačiau tai lašas jūroje, lyginant su europiečių kolonija Kinijoje.


Kodėl žmonės palieka turtingas Europos šalis?

Norint atsakyti į klausimą „kodėl?“, būtina nustatyti, „kas būtent?“. Taigi, mes pastebėjome, jog išvyksta vietiniai šalies gyventojai, darbo migrantai ir emigrantų palikuonys.

 1. Apie vietinius tiek turtingų (Vokietija, Didžioji Britanija), tiek ne taip turtingų (Airija) šalių gyventojus galima pasakyti viena: jie išvyksta ieškoti geresnio gyvenimo ir geriau apmokamo darbo. Juos traukia:
- žemos gyvenamojo būsto kainos (pardavus butą Anglijoje, galima nusipirkti prabangų namą Australijoje),
- auganti ekonomika (Australijoje ir Kanadoje daugiau darbo vietų, o specialistų darbo užmokestis artimas europietiškam),
- santykis darbo užmokestis-mokesčiai-išlaidos daug palankesnis nei visose Europos šalyse,
- karjeros perspektyvos daugelyje sričių.

 2. Buvusius darbo migrantus ir emigrantų palikuonis išvykti, kaip taisyklė, priverčia du faktoriai:
- nedarbo pačioje Europoje augimas, ko pasekoje darbo vietos atitenka vietiniams gyventojams. Pavyzdžiui, nedarbo lygis tarp atvykėlių Ispanijoje šių metų pradžioje sudarė 27,1%. Tuo tarpu vietinių ispanų tarpe šis rodiklis nepakilo virš 15,2%;
- ekonominis pakilimas istorinėje gimtinėje. Pavyzdžiui, Lenkijoje ekonominio augimo tempai praeitais metais buvo didesni nei bet kurioje Vakarų Europos šalyje ir sudarė 3,8 % (tuo tarpu Britanijoje nedarbas pasiekė 8 %, taigi, dauguma lenkų nutarė išvykti). Arba Turkija:  praeitais metais ji užėmė trečia vietą „Didžiajame dvidešimtuke“ pagal ekonominio augimo tempus. 2011 metų gegužės mėnesio duomenimis, nedarbo lygis Turkijos jaunimo tarpe sumažėjo iki 17,5 %, lyginant su 19,8 % analogišku praeitų metų periodu. O bendras nedarbo lygis 2011 metų gegužės mėnesio duomenimis buvo sumažėjęs iki 9,4 %, lyginant su 11 % 2010 metų gegužę.

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu atspindi europietiškas problemas: akivaizdus meškų trendas, sustiprėjęs nuo 2011 metų gegužės. Techniniu požiūriu, nesuformavęs pilnavertės A bangos prieš trendą, euras pratęsė kritimą ilgojo periodo trendo kryptimi – pažymi Masterforex-V Akademijos prekybos Forex rinkoje specialistai.

Artimiausi meškų trendo tikslai yra lokalinis minimumas - 1,3211 ir spalio minimumas 1,3145. Aukštesnio periodo bulių bangos suformavimui reikalingas MF pivoto 1,3567 srityje kirtimas ir bulių fraktalinio-zigzaginio apsisukimo suformavimas.

 

Paskelbimo data: 2011-12-01 11:10 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55