Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Ketvirtadienis, rugsėjo 23, 14:42 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Įvadas į kapitalo valdymą. 2 dalis

Įvadas į kapitalo valdymą. 2 dalis

4. Stabilaus pelno gavimas
 
Ankstesnėse straipsnio dalyse mes iš dalies išmokome, kaip reikia vykdyti pirmą kapitalo valdymo užduotį pagal A. Elderį, o būtent – išmokti išgyventi. 
Kažkuriame lygyje kaina neišvengiamai pradeda blaškytis, piešdama fletą ar korekciją. Užtikrintai mes negalime numatyti, kokia kryptimi ji pajudės toliau. 
Būtent šiuo momentu ir prasideda pačios įdomiausios psichikos metamorfozės: dar prieš minutę jūs buvote pasitikintis ir laimingas treideris, o štai dabar tapote paprastu normaliu žmogumi, logiškai mąstančiu: „geriau žvirblis rankoje...“.  Kuris gi iš mūsų nepatyrė panašių jausmų? Taigi, jeigu šie jausmai ir tokia logika padiktavo jums sprendimą uždaryti poziciją, fiksuojant nedidelį pelną – jūs dar ne treideris, jūs – normalus žmogus. 
 
Atidarydami poziciją, mes priėmėme sprendimą: daugmaž su vienoda tikimybe paimti 1,5R punktų (R - sutartinis priimamos rizikos žymėjimas) arba prarasti R punktų. Matematiniai lūkesčiai teigiami (esant vienodai tikimybei papulti trendo kryptimi arba nepapulti). 
 
Dabar mes turime žymiai komfortiškesnį pasirinkimą (normalios logikos požiūriu): paimti mažiau, nei 1,5R punktų, tačiau garantuotai. Arba palikti poziciją atidarytą, rizikuojant nepaimti nieko (bet ir neprarasti). 
 
Žmogaus psichikos ypatybė yra ta, kad mums lengviau pakelti tuos nuostolius, kuriems pasiruošėme iš anksto. Ir žymiai sunkiau susilaikyti nuo to, kad nepaimti pinigų, kurie jau guli po kojomis, nors ir yra tikimybė, kad už kampo gali gulėti žymiai patrauklesnio dydžio suma. Ir mes pažeidžiame savo nustatytas taisykles (nors tam priežasčių ir nebuvo, išskyrus vieną – paimti nors šiek tiek). 
O kuo mūsų elgesys kitame sandėryje skirsis nuo šito? Niekuo. Mes pakartosime tą pačią klaidą (daugelis tai daro vėl ir vėl) ir vėl paimsime nedidelį pelną. Štai čia ir slypi matematinio lūkesčio klasta – tokiu atveju (fiksuojant minimalų pelną) jis pradeda kerštauti už jo nepaisymą tik po sandėrių serijos. Mes užsidarome pliuse keletą kartų, bet  jau pirmas nuostolis viršija visa tai, kas buvo uždirbta, o serijos sandėrių matematinis lūkestis tampa neigiamu. 
 
Esant vienodam kiekiui pelningų ir nuostolingų sandėrių  (arba netgi jei dėl mūsų įgimto talento ir sėkmės pelningų bus šiek tiek daugiau), bendras serijos rezultatas bus neigiamas. Vienas nesėkmingas sandėris atims keleto sandėrių suminį pelną. Tuomet koks pelningų-nuostolingų sandėrių santykis turi būti mūsų prekybos metode, kad susigrąžintume teigiamą matematinį lūkestį? Ir ką lengviau padaryti: laikytis disciplinos ir MM taisyklių, ar traukti savo prekybos sistemą į pliusą per prognozių, suformuotų techninės analizės pagrindu, tikslumą, t.y. remtis talentu ir sėkme? Tikimės, patys padarysite teisingą išvadą. 
 
Perėjimas į sekantį lygį galimas keliais variantais, kurie yra teisingi MM atžvilgiu: 
 
1. Sulaukti sandėrio pabaigos, neliečiant stop-loss. 
2. Perkelti stopą į nenuostolingumo zoną (t.y. į pozicijos atidarymo kainos lygį) 
а) kai tik kaina pasislinks tam tikru leidžiamu atstumu (pagal DC sąlygas arba savo nuožiūra) 
b) kai tik kaina nueis atstumą, lygų pradinei rizikai.
3. Uždėti  slankųjį stopą, lygų priimtai tiesioginei rizikai punktais, t.y. pirminiam punktų kiekiui iki stop-loss.  
 
Pirmas variantas mums netinka, kadangi mes negalėsime atidarinėti naujų sandėrių, nepadidinę tuo pačiu suminės rizikos, o taip pat iki galo neįvykdysime pagrindinės MM užduoties – mūsų depozitas nebus apsaugotas. 
Todėl panagrinėkime 2а variantą: galimo potencialaus nuostolio (rizikos) pašalinimas pozicijoje šiuo atveju turi grynai psichologinį pobūdį (šildo dušią). Tačiau tuo pačiu mes pralaimime dėl galimo valiutinės poros volatilumo tame diapazone ir rizikuojame iškristi iš rinkos anksčiau laiko su nuliniu rezultatu. 
Toks variantas iš principo yra dažnai naudojamas, ypač smulkiuose perioduose (atskira MM tema), pvz., skalpingo metodikose, arba su maža rizika gaudant pačią didelio judėjimo pradžią. Prie šio meistriškumo ir drąsos lygio jūs prieisite palaipsniui ir savarankiškai. O kol kas laikysimės mūsų Taisyklių ir rankytėmis perkelsime stopą į nenuostolingumo zoną tik kainai pasiekus tą lygį, t.y. starto KAINA + (arba-) Rizika (punktais).
Dabar jūsų depozitas iš tiesų apsaugotas, stopas pervestas į nenuostolingumo zoną. Ką daryti toliau? 
 
Panagrinėjime, kaip būtų galima pasielgti mūsų sandėrio atveju, kad pabandytume (tik pabandytume, surizikuotume) gauti šiek tiek daugiau pelno, nerizikuojant prarasti daugiau, negu numatyta, t.y. 5%. Nagrinėjamoje pozicijoje (laikysime ją tipine) tęsinys turi keletą variantų, kurie yra teisingi MM atžvilgiu: 
Sulaukus nenuostolingumo ribos, galima laikinai atsipalaiduoti. Mes lyg tai pusiau uždarėme sandėrį (nuostoliai negalimi, pelnas – įmanomas) ir galime sugrįžti prie pradinės užduoties - naujo sandėrio atidarymo su pradiniais parametrais. T.y. pozicijos papildymo. 
Kokia padėtis tampa šiuo atveju MM požiūriu? Mes galime atidaryti dar vieną sandėrį su ta pačia rizika, pralaimėjimo atveju -  5% nuo depozito (arba R), o laimėjimo atveju - 1,5R (iš pirmo sandėrio)  + 1,5R (iš antro sandėrio) = 3R .
T.y. nenutraukdami sandėrio ir nedidinami rizikos, mes padidiname matematinį lūkestį. 
 
Praktikoje, be abejo, pageidautina įjungti jūsų patirtį ir mokėjimą analizuoti situaciją, kad teisingai (reikiamu momentu) atidaryti naują sandėrį ir jį uždaryti, tačiau tai jau yra kitų Akademijos disciplinų uždaviniai, na o mes panagrinėkime kai kurias bendros pozicijos auginimo taisykles MM požiūriu. 
 
 
Auginti pozicijas, iš principo, galima dviem variantais: uždarant pozicijas pagal take-profit, arba  uždarant visas pozicijas pagal bendrą slankųjį stopą po trendo apsisukimo, nededant take-profit. Antrą variantą panagrinėsime vėliau, kadangi savo esme jis skirsis tik įvykdymo technika. O štai pirmas variantas kaip tik mums labai tinka paties proceso suvokimui. 
Taigi, perkėlę SL į nenuostolingumo zoną pirmame sandėryje, mes nusprendėme atidaryti dar vieną:
-įėjimo taškas  = 1,4651
-SL= 1,4651+106p= 1,4757
-ТР= 1,4651-159p = 1,4492
 
Situacijos vystymosi variantai: 
1. Kaina juda prieš mus, ko pasekoje turime 0R (1-mas sandėris) – 1R (2-ras sandėris)= -1R, t.y. pirminė rizika 
2. Kaina juda iki pirmojo sandėrio uždarymo pagal take-profit, bet vėliau pasisuka prieš mus. 
1,5R -1R = +0,5R
3. Kaina eina mūsų kryptimi 1,5R +1,5R = 3R
 
Mūsų pavyzdyje pirmas sandėris užsidaro pagal suplanuotą take-profit 159 punktai ties  1,4598 lygiu.
Kainai nuėjus iki 1,4545, antras sandėris atsiduria tokioje pat nenuostolingumo zonoje (jeigu stop-loss perkeliamas į pozicijos atidarymo kainą), ir tokiu būdu  mes toliau turime galimybę, nerizikuodami daugiau kaip 5% depozito, atidaryti trečią sandėrį su tokiais pat parametrais. Depozito prieaugio nuo pirmo sandėrio pelno kol kas nenagrinėjame, nes jis pernelyg mažas prekybos parametrų pakeitimui (rizikos dydžio ir pozicijos svorio keitimui).
Vystymosi variantai: 
1. Kaina iš karto apsisuka prieš mus. 1,5R (1-mas) + 0R (2-ras) – 1R (3-čias)= 0,5R
2. Kaina pasiekia antro sandėrio profito tašką ir tada apsisuka 1,5R + 1,5R – 1R = 2R. 
3. Kaina eina mūsų kryptimi 1,5R + 1,5R + 1,5R = 4,5R
 
Rezultate turime pagrindą daugiau iš viso neanalizuoti rinkos, pradedant trečiuoju sandėriu (sąlyginai, be abejo). Bet kuriuo variantu mes turime bendrą teigiamą rezultatą. Štai mes ir įrodėme sau, kad uždirbti pinigus ir teisingai prognozuoti rinką – skirtingi dalykai (tačiau neprieštaraujantys vienas kitam, o papildantys vienas kitą). Todėl drąsiai atidarome trečią poziciją  1,4545 kaina. Po kurio laiko antroji pozicija uždaryta pelningai, 159 p ties 1,4492 lygiu, o su trečiąja įvyksta ta pati istorija: ties 1,4439 pervedimas į nenuostolingumo zoną, ir atidarymas (jau be jokių abejonių ir bangų žymėjimo) ketvirtos. Vystymosi variantai: 
1. Kaina eina prieš mus 1,5R +1,5R +0R -1R = 2R
2. 3-ia pozicija užsidaro pagal take-profit ir kaina tada apsisuka 1,5R +1,5R +1,5R -1R= 3,5R
3. Kaina toliau eina mūsų kryptimi 1,5R +1,5R +1,5R +1,5R = 6R
 
Realiai mes be abejo nagrinėsime situaciją TA požiūriu, ir be abejo pamatysime, kad tiksliniai penktos bangos lygiai jau pasiekti, pavyzdžiui, pasiektas 1,618 lygis nuo bendro 1-3 bangų ilgio. Bet mes remiamės dabar vien tik MM taisyklėmis ir tęsiame prekybą tik pagal jas, nenaudodami techninės analizės. Koks gi bus prekybos rezultatas mūsų pavyzdyje:
Stop-loss suveiks tik 4-toje pozicijoje po trendo apsisukimo, o 1, 2 ir  3-ias sandėriai užsidarys pelningai. Viso: 3,5R arba 4,5 х 106p – 106p = 371 punktai, o tai yra 174,37$.
 
Tokiu būdu, mes gana paprastu metodu priartėjome prie sekančios MM užduoties pagal Elderį – gauti stabilų pelną. Tačiau pagrindinis rezultatas MM požiūriu – mes galime sau leisti suklysti mažiausiai trijuose sekančiuose sandėriuose. 
 
MM
 
Prieš užbaigiant šios temos nagrinėjimą, atkreipsime dėmesį į antrą pozicijos auginimo variantą: kokį pelną galima gauti, nuėmus take-profit įsakymus ir nustačius slankųjį stopą vietoje stop-loss, kurio dydis lygus R (106 punktai).
Trendo pabaigoje kaina sustojo ties 1,4365 ir tuo metu pirmose trijose pozicijose slankusis stopas pasiekė 1,4471 lygį. Ketvirtoje pozicijoje jis liko pradiniame lygyje 1,4545, kadangi kaina dar nebuvo praėjusi 106 punktų. Po trendo apsisukimo ties 1,4471 kaina suveikė slankieji stopai 1,2,3-oje pozicijose, o toliau ties 1,4545 kaina – ketvirtos pozicijos stopas. Rezultate mes turime sekantį vaizdą: 
1 sandėris 1,4471 - 1,4757 = 286 punktai 
2 sandėris 1,4471 - 1,4651 = 180 punktai
3 sandėris 1,4471 - 1,4545 = 74 punktai
4 sandėris 1,4439 - 1,4545 = - 106 punktai
 
Viso:  + 434 punktai, arba (х0,47$) - 203$, t.y. 20,3%
 
Kiek kartų iš eilės jūs dabar galite neatspėti krypties be žalos depozitui? 
O juk iš pradžių atrodė, kad 1000$ dydžio depozitui 50$ lotas yra mažokas, norėjosi sužaisti stambiau. Neverta, dabar mes tai žinome.  
 
*Pateiktame pavyzdyje dėl aiškumo ask/bid kaina parodyta tik apskaičiuojant pirmą poziciją ir tolesniame trende nerodoma. 
 
Po šios sandėrių serijos mes jau galime apskaičiuoti pradinius statistinius mūsų Prekybos Sistemos matematinius lūkesčius (jeigu sistema yra paprastutė), kuriuos galima išreikšti punktais arba depozito valiuta. 
Е=(0.5х286p)+(0,5х180p)+(0,5х74p) - (0,5х106p)=217p.
 
T.y. matematiniai mūsų sistemos lūkesčiai vidutiniškai vienam sandėriui sudaro +217:4=+54 punktai. 
 
Čia mes turime padaryti pastabą, kad vis dėlto matematinių lūkesčių tokiu būdu skaičiuoti nereikėtų, ir tam yra dvi priežastys:  
1.Tikimybė 0,5 nevisai tiksli ir nelabai atitinka mūsų prekybos metodą. Tikroji tikimybė paaiškės vėliau. 
2.MM požiūriu faktiškai buvo atliktas vienas sandėris (vienas įėjimas, vienas išėjimas ir papildymai trendo eigoje).
 
Didėjant sandėrių kiekiui, mes vis labiau priartėsime prie tikrosios reikšmės, ji mažės arba didės, bet niekada neturi tapti mažesnė už 0. Jeigu tai įvyks, tai visų pirma reikia atkreipti dėmesį į kapitalo valdymo discipliną. Greičiausiai treideris gali būti ją pažeidęs. 
 
Išnagrinėtas algoritmas (su pradinės pozicijos priauginimu arba be jo) turi daugybę variacijų, priklausomai nuo treiderio pasirinktų instrumentų ir techninės analizės triukų, o taip pat ir nuo jo psichologijos ypatybių.  Apie tai literatūroje yra plačiai aprašyta, tačiau esmė yra viena: 
1) Techninės analizės atžvilgiu – maksimaliai gero įėjimo taško nustatymas; 
2) MM atžvilgiu: 
- niekada nepažeiskite leidžiamo rizikos dydžio ($) iki tam tikro depozito padidėjimo; 
- efektyviai naudokite turimą depozitą. 
 
„Sėkmingą prekybą sudaro: 1) nuostolių ribojimas, 2) nuostolių ribojimas ir 3) nuostolių ribojimas.
Jeigu jūs pajėgus laikytis šių trijų taisyklių, tuomet turite šansų.“ 

Edward Seykota (treideris) 

 

Paskelbimo data: 2011-02-09 09:23 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55