Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Trečiadienis, gruodžio 1, 05:11 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Profesionalus instrumentas treideriui – ECN terminalas Integral FX

Profesionalus instrumentas treideriui – ECN terminalas Integral FX

Su prekybos sąskaita „Integralu“

Tu tapsi treido generolu!

„Nord Group Investmens Inc“ (Nord FX)
 
Manoma, kad Forex prekyba – vienas iš pelningiausių ir palyginti greitų būdų uždirbti nemažai pinigų. Tai tiesa. Tačiau, kaip ir bet kurioje kitoje gyvenimo srityje, valiutų rinkoje susiduriame su neišvengiama rizika, kurios turime paisyti. Nepatyręs treideris dažnai nekreipia dėmesio  į konkrečius faktus, dėl to, deja, jis patiria nesibaigiančius nuostolius. Labiau patyręs jo kolega žino, kad Forex rinkoje svarbiausia yra apsišarvuoti kantrybe, psichologiniu tvirtumu ir... turėti savo nuomonę. Visa tai,  kartu su patikimu brokeriu, kuris yra treiderio vedlys biržos rinkoje, „sužais ranka į ranką“ ir galų gale Forex rinka taps jums aukso kasykla, neišsemiamu pelno šaltiniu. Bet, mieli bičiuliai, tai atsitiks tik tada, kai jūs pademonstruosite aukščiau išvardintas savybes, atmesite visas mintis apie lengvą pelną ir žiūrėsite į Forex prekybą, kaip į rimtą darbą. O patikimas brokeris, įvaldęs šiuolaikines internetines treidingo technologijas, padės jums pasiekti teigiamų rezultatų.
 
Prekybos technologijų priešakyje teisėtai yra NordFX kompanija, šiandien siūlanti plačiausią prekybos platformų pasirinkimą nuo MT5 iki Integral, kurios pajėgios patenkinti  ne tik treidingo naujokų, bet ir profesionalų poreikius. Be to, kompanija „Nord Group Investments Inc“ (Nord FX) didelį dėmesį skiria šiuolaikinio treiderio pagrindiniams sėkmės „komponentams“. Kompanija mano, kad prieš pradedant prekybą valiutų rinkoje realiais pinigais, kiekvienam treideriui reikia:
 
1. Žinoti, KĄ DARYTI (valdyti informaciją apie padėtį rinkoje, mokėti analizuoti esamą situaciją, turėti juridines teises ir galimybes sudaryti prekybines sutartis);
2. Žinoti, KAIP DARYTI (mokėti naudotis elementariomis prekybos biržoje žiniomis ir šiuolaikiniais prekybos būdais bei priemonėmis pelningų sandėrių sudarymui);
3. Žinoti KUR ir kaip efektyviausiai pasinaudoti vienu ar kitu  treidingo instrumentu.
 
Kitaip tariant, profesionalus treideris yra tas, kuris:
• TURI neiškraipytą informaciją apie tai, kas vyksta rinkoje;
• Remdamasis šia informacija, SUGEBA prognozuoti galimus rinkos pokyčius artimiausiu metu;
• MATO, ką daro kiti rinkos dalyviai;
• MOKA prisijungti prie jų veiksmų arba juos nutraukti;
• ŽINO, kada reikia prisijungti arba kaip laiku pasitraukti.
 
Reikia pažymėti, kad prekybos terminalas Integral yra priskiriamas elektroninių prekybos tinklų kategorijai (ECN), pastaruoju metu užkariaujančių  vis didesnį populiarumą tarp treiderių, kadangi reikalauja mažiausiai išlaidų, susijusių su įėjimu į rinką, 
Iki ECN (elektroninių komunikacinių tinklų) sukūrimo tapti sėkmingais profesionalais biržos prekyboje galėjo tik vienetai. Atsiradus elektroninėms prekybos aikštelėms, įgyti treiderio profesiją pasidarė žymiai lengviau, nes tai leidžia apsieiti be biržos tarpininkų („rinkos kūrėjų“) ir vykdyti prekybą tiesiogiai tarp pardavėjų ir pirkėjų (schema „bid–ask“). Per specialų  kompanijos NordFX prekybos terminalą  Integral, prijungtą prie ECN, treideris turi galimybę on-line režimu „gyventi“ pasaulio biržų prekyboje, vienas pirmųjų sužinoti ekonomikos ir politikos naujienas.
Darbas su šiuo prekybos terminalu sudaro galimybes treideriui:
1. Reguliariai gauti neiškreiptą informaciją;
2. Analizės metu savalaikiai išaiškinti, prognozuoti ir sekti rinkos tendencijas;
3. Stebėti rinkos dalyvių veiksmus ir  analizuoti jų pasekmes nustatytos tendencijos vystymuisi arba silpnėjimui.
Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad prekybos sąskaitos „Integral“ skirtos profesionaliems treideriams, turintiems pakankamą patirtį finansinėse rinkose ir norintiems prekiauti tiesiogiai ECN Integral per NordFX Trades platformą arba su FIX-protokolo pagalba. Tokioms sąskaitoms būdinga patys mažiausi bankiniai spredai ir nedideli komisiniai mokesčiai už sandorį, kurie yra apmokami atskirai.
O naujokams, atėjusiems į kompaniją NordFX ir norintiems prekiauti, naudojantis elektroniniais tinklais, būtina žinoti kai kuriuos ECN algoritmo ypatumus, pavyzdžiui,  tokius, kaip panaudojimas prioriteto pagal algoritminę priklausomybę „kaina/laikas“, pasirenkant pirkėjus ir pardavėjus (aukšta pirkėjo kaina ir žema pardavėjo – prioritetinė pozicija, jei kaina vienoda – prioritetą sudaro duomenų įvedimo į sistemą laikas).
Bet kuri elektroninė prekybos biržoje sistema sudaroma remiantis klasikiniu trijų komponentų principu:
1. Treiderio darbo vieta, darbo terminalas (Trader Station). Terminalo pagalba treideriai dalyvauja derybose, gauna informaciją apie esamą būklę rinkoje ir, suprantama, sudaro sandorius (duoda nurodymus pirkimui ar pardavimui);   
2. Ryšio linija (Communications Link) – priemonė keistis informacija, dialogo tarp treiderių ir centrinės biržos režimu;
3. Centralizuota biržos sistema (Central Exchange System) – tai visos rinkos informacijos apdorojimas, saugojimas ir  konsolidacija bei treiderių nurodymų vykdymas.
 
ECN kūrimo schema:
 
ECN tarminalas Integral FX
 
 
Pagrindinis ECN sukūrimo tikslas – aprūpinti treiderius garantuotu teisėtu priėjimu prie sistemos, užtikrinti greitą keitimąsi informacija tarp treiderių ir sistemos ir, kas svarbiausia, - iš esmės sumažinti išlaidas, tiesiogiai susijusias su pačiu treidingo procesu. Reikia pastebėti, kad centrinės sistemos kintamojoje duomenų bazėje yra sukauptas didžiulis kiekis informacijos  apie rinkos aktyvumą ir tendencijas. Šių duomenų dėka efektyviai ir, galima sakyti, su tam tikromis garantijomis formuojama treiderių ir pačios sistemos, tarnaujančios mums, veikla. Dar daugiau, priėjimas prie duomenų bazės, teikiamas šios sistemos skaičiavimo rūmų ir jų narių, leidžia vykdyti kruopščią ir rūpestingą priežiūrą ir laiku gauti duomenis analizei ir rizikos kontrolei, dėl ko  mažėja valstybės organų ir visuomenės baimė dėl nesąžiningos prekybos praktikos.
 
Norėdami pailiustruoti šį procesą, pasekime treiderio darbą ECN Integral FX. 
 
Priėjimas prie sistemos
 
Prekybos biržos  elektroninė sistema Integral FX turi autorinio prisijungimo funkciją. Greta to, ji „savarankiškai“ gali kontroliuoti priėjimo teises. Bet įdomiausia, kad sistema ne tik „seka“, ar teisingai ir teisėtai prisijungiama  pirmą kartą, bet reguliariai ir periodiškai vykdo kontrolę.
Tokiu būdu, jei treideris teisingai atliko autorinio prisijungimo veiksmus, kompanija „Nord Group Investments Inc“ po registracijos beveik akimirksniu suteikia jam priėjimo prie ECN Integral FX galimybę per platformą NordFX Trades.
 
Rinkos informacijos peržiūra
 
Sistema Integral FX suteikia treideriui informaciją apie situaciją rinkoje realaus laiko režimu trimis būdais:
1. Rinkos langas (Market Window). Čia pavaizduotos pozicijos, pagal kurias vykdoma prekyba, be to, duotos kiekvienos pozicijos  kainos („bid“ ir „ask“) ir nurodytas prekiaujamo instrumento kiekis. Todėl naudotojas gali individualiai pasirinkti „tik jam“ tuo momentu tinkamas derybų  sąlygas bei ypatumus.
2. Treidingo naujienos (Trader Ticker). Tai vieta, kur sukaupta informacija apie treiderio darbą su sistema. Pavyzdžiui, sistemos kontroliniai testai, sistemos pranešimai apie duomenų įvedimo arba įsakymų vykdymo klaidas, bet svarbiausia – būtent čia sistema siunčia pranešimus apie sandorių sudarymą.
3. Rinkos naujienos (Market Ticker). Čia parodoma informacija apie bendrą padėtį rinkoje. Naudotojas gali pasirinkti vertingiausią informaciją ir pavaizduoti ją sau parankiu grafiniu pavidalu. 
 
Valdomųjų veiksmų (įsakymų) įvedimas 
 
Pasinaudodamas tik kompiuterio „pelyte“, treideris lengvai perduos įsakymą sistemai. Market Window lange nuosekliai pasirinkęs poziciją,  po to pasirodžiusiame meniu - įsakymo rūšį, treideris formuluoja įsakymą „savo nuožiūra“: priimdamas arba standartines sąlygas,  arba specialiąsias (per meniu įvesdamas įsakymus – Order Input). Po to treideris siunčia įsakymą į sistemą, spausdamas įvedimo klavišą (Enter). Perduodant įsakymą sistemai, galima nurodyti įsakymo rūšį (per meniu Order Types). Pavyzdžiui, įsakymas „All or anything“ („viskas arba nieko“) numato, kad visas nurodytas valiutos kiekis tam tikroje pozicijoje turi būti realizuotas (nupirktas  arba parduotas). Jei tai nepavyksta – šis įsakymas automatiškai atšaukiamas. Jeigu įsakyme jūs pastebėjote filtrą „Acts before cantellation“ („Veikia iki pakeitimo“), žinokite, kad įsakymas veiks iki to laiko, kol jūs jo neatšauksite arba kol sistema jums nepasiūlys kontragento sandoriui  sudaryti. Jeigu ir tai nepavyks, o jūs taip pat „užmiršite“ atšaukti šį įsakymą, teks laukti prekybos sesijos pabaigos, kada jis „savarankiškai pats save atšauks“.
 
Sandorių užbaigimas
 
Sistemos Integral FX dėka treideris gali pasirinkti bet kurį jam patogų sandorio sudarymo būdą. Pavyzdžiui, tai gali būti  „Continuous Trading“ („Nepertraukiama prekyba“), kurį pasirinkus treiderio įsakymai siunčiami nepertraukiamu srautu, o sistema nuolat parenka kontragentus sandorių sudarymui. Taip pat jūs galite pasinaudoti aukciono metodu, pagal kurį paraiškos ir pasiūlymai konkrečiai pozicijai teikiami per nustatytą laikotarpį, kuriam pasibaigus sistema nustato suderintą „vidutinę“ kainą šiai pozicijai ir visi sandoriai vykdomi nustatyta kaina.
 
Įsakymų apskaitos knyga
 
Sistema protokoluoja visą treiderio veiklą įsakymų apskaitos knygos pavidalu, kurią panaudodamas treideris veda apskaitą ir kontroliuoja įsakymus, perduotus į sistemą. Dirbdami su įsakymų apskaitos knyga, jūs galite siųsti užklausimus apie savo įsakymus, perduotus į sistemą, ir kontroliuoti jų vykdymą (Order Enquiry). Kad treideriui būtų dar patogiau, sistema Integral FX suteikia unikalią galimybę –  jau įvestuose į sistemą įsakymuose  jūs galite daryti papildomus pakeitimus arba visai juos atšaukti (Order Amend/Cancel). Įrašų darymas režimu „Scratch Pad“ leidžia suformuoti įsakymų scenarijų „grandinėlę“, o po to vienu paketu perduoti juos į sistemą vykdymui arba, esant būtinybei, atšaukti. Jeigu jūs norite pakeisti perduodamus įsakymus į kitus formatus, galite pasinaudoti režimais „Export“ ir „Import“.
 
Informacinių pranešimų išsiuntinėjimas
 
Sistema su treiderių darbo vietomis tarpusavyje visą laiką veikia dialogo režimu. Ji nuolat siunčia informaciją apie esamus pasiūlymus ir įvykdytus sandorius. Be  sistemos pranešimų, treiderio ekrane galima sukurti informacines bendro pobūdžio juostas ir atsižvelgti į jų signalus, darant situacijos  analizę.
 
Prekybos  priežiūra
 
Sistema Integral FX teikia galimybę biržos prekybos vadovybei ir valstybinės priežiūros organams vykdyti  operatyvią kontrolę ir einamųjų biržos operacijų analizę  - registruojamas kiekvienas įsakymas, kiekvienas sandoris. Todėl, esant reikalui, sistemos administratorius, pasinaudodamas Exchange Monitor, visada gali pareikalauti ir  gauti bet kurią sistemoje saugomą informaciją treiderio veiksmams  ištirti.
 
Kontrolė
 
integralPaprasčiausi kontrolės šioje sistemoje parametrai – prekybos sesijos pradžia ir pabaiga, tačiau yra ir specialūs modeliai. Pavyzdžiui, treiderio kreditinio pajėgumo patikrinimas. Pastebėsime, kad pagrindinis elektroninių komunikacinių tinklų privalumas prekybai biržoje yra jo nepriklausomybė nuo laiko – prekybos operacijas galima daryti bet kuriuo paros metu. Tai įgalina gauti ne tik papildomą pelną, bet ir maksimalų įėjimą į rinkas. Dar vienas ECN pranašumas – mažesni operacijų kaštai, išplėsta informacija apie rinką (matoma keletas „geresnių pozicijų“) ir, žinoma, konfidencialumas.
ECN trūkumas pirmiausia yra tas, kad yra mažas rinkos aktyvumas tam tikru paros metu ir kaip to pasekmė – žemas jos likvidumas, kuris gali išprovokuoti ir sudaryti sąlygas šiuo periodu dirbtinai manipuliuoti rinka. Yra ir kitų problemų. Pavyzdžiui, sistema neatleidžia nerūpestingumo (aplaidumo) ir klaidų – už apsirikimą įvedant įsakymą į sistemą kartais tenka mokėti labai didelę  kainą. Prie trūkumų galima priskirti ir pakankamai didelį kiekį dabar egzistuojančių ECN. Juk, iš esmės, treideriui, ypač pradedančiam, susigaudyti biržos ypatumuose daugiau negu 50-yje elektroninės prekybos sistemų nėra paprasta ir lengva. Kartais tenka vienu metu dirbti su keliomis visiškai skirtingomis (ir nesuderinamomis tarpusavyje!) elektroninėmis platformomis. 
 
Todėl artimiausia ECN vystymosi perspektyva, mūsų manymu, bus globalus darbas, siekiant suderinti elektroninės prekybos biržoje sistemas. O jeigu ECN vystymosi procese išsispręs žemo prekybos likvidumo problema, taip bus garantuotas  galingas impulsas  tokioms sistemoms vystytis. Nereikia stebėtis, jeigu per keletą metų rinkoje susiformuos vieninga pasaulinė  elektroninės biržos prekybos sistema – Trader Net, kurioje kompanija NordFX užims lyderio pozicijas!
 
Tikėsimės, kad Masterforex-V Akademijos specialistų pasakojimas apie naują prekybos terminalą Integral FX padėjo jums susivokti treidingo per elektroninius komunikacinius tinklus plonybėse.  
Paskelbimo data: 2011-02-08 08:03 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55