Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Šeštadienis, rugsėjo 25, 10:32 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Centrinė Azija: ko regione ieško ir ką nori apsaugoti JAV?

Centrinė Azija: ko regione ieško ir ką nori apsaugoti JAV?

 „Didžiuoju žaidimu“ ХІХ a. pabaigoje - ХХ a. pradžioje buvo vadinama Rusijos ir Anglijos opozicija Centrinėje ir Vidurinėje Azijoje. Šio šaltojo karo „mūšio lauku“ tapo Afganistano ir Irano teritorija, į kur veržėsi Indiją kontroliuojanti Britanija ir Turkestane (Vidurinė Azija) viešpataujanti Rusija. Keista, tačiau per praėjusį mėnesį iš karto du stambūs leidiniai ("The New York Times" ir dukart "Foreign Policy") vėl sugrįžo prie „strateginių Vakarų ir JAV interesų“ šiame regione „istorinės problemos“. Ko ieško Vakarų valstybės regione; ką, nuo ko ir kaip nori apginti ir kokia yra prognozė artimiausiems metams? 

 
Super valstybių opozicijos Centrinėje ir Vidurinėje Azijoje istorija. „Didysis žaidimas“ baigtas... kad prasidėtų iš naujo 
 
Masterforex-V Akademijos prekybos Forex ir biržose ekspertai atkreipia dėmesį į tai, kad „Didysis žaidimas“:
• buvo sėkmingas pakaitom tai Anglijai, tai Rusijai, ir nesibaigė netgi po 1917 metų socialistinės revoliucijos Rusijoje. Carinės imperijos įpėdinė Tarybų Sąjunga aktyviai įsitraukė į kovą ir netgi gana sėkmingai.
• iš esmės, TSRS šiame fronte nugalėjo Angliją 1930-40-taisiais, įvesdama Tarybų valdžią, nugalėdama basmačių maištą (aktyviai palaikomą britų karūnos), o po Antrojo pasaulinio karo ir britų imperijos iširimo Londonas pats buvo priverstas atsisakyti savo ambicijų, palikdamas ramybėje ne tik Afganistaną ir Iraną, bet ir didžiulę Indiją (kuri to pasekoje suskilo į keletą valstybių : Indiją, Pakistaną, Bangladešą, Šri-Lanką); 
 • įkvėpta tokio laimėjimo prieš Didžiąją Britaniją, Maskva perėjo į puolimą, stiprindama savo įtaką regione. Šios politikos kulminacija tapo sovietų karinių pajėgų įsiveržimas į Afganistaną 1979 metais;
• deja, greitu laiku karas Afganistane tapo viena iš priežasčių, dėl kurių iširo pati Sovietų Sąjunga. Anglijos vietą „Didžiajame žaidime“ pamažu užėmė JAV, kuri sovietų armijos pralaimėjimą Afganistane priskyrė saviems nuopelnams. 
• nugalėtojas, kaip ir dera, toliau plėtė savo laimėjimus ir 90-ųjų pradžioje iškėlė sau užduotį išstumti rusus ne tik iš Vidurinės Azijos, bet ir iš Kazachstano ir Užkaukazės. Sheila Heslin, JAV nacionalinės saugumo tarybos specialistė, tuomet sukūrė Vašingtono politikos šiuose regionuose strategiją. Ji Užkaukazės ir Vidurinės Azijos valstybėms pasiūlė suteikti nepriklausomą nuo Maskvos finansinį kanalą. Juo tapo Baku-Džeichano vamzdynas – pirmas nerusiškas transporto maršrutas, einantis iš Kaukazo į Turkiją. Tokiu būdu, regiono šalys gavo gana nemažą politinės autonomijos potencialą milijardų naftos dolerių, stiprinančių jų ekonomiką, pavidalu; 
• vamzdynas Baku-Džeichanas buvo pradėtas eksploatuoti 2006 metais, bet iš esmės jo dėka pakeisti regiono geopolitinę padėtį nepavyko. Iš esmės JAV iki to laiko pati gana smarkiai įsipainiojo į „Didįjį žaidimą“. Amerikiečių kariuomenės įsiveržimas į Afganistaną 2001 ir į Iraką 2003 metais dar labiau destabilizavo regioną, ir, kas svarbiausia, visai nesustiprino Vašingtono pozicijų. Greičiau – atvirkščiai. 
• neįtikinama JAV pergalė Irake ir labai tikėtinas pralaimėjimas Afganistane JAV valstybės departamentą privertė susimąstyti dėl esminio politikos Centrinėje Azijoje peržiūrėjimo, o galbūt net ir išėjimo iš „Didžiojo žaidimo“. Tačiau nulenkti galvą prieš silpną Rusiją būtų buvę pernelyg gėdinga galingajai Amerikai. Tuomet ir buvo sugalvotas santykių su Maskva „perkrovimas“. 
• principe, pati savaime „asmeninių santykių perkrova“ ir JAV bei Rusijos draugystė numato „Didžiojo žaidimo“ nutraukimą.  Juo labiau, kad į ją be jokio pakvietimo jau įstojo trečias žaidėjas – dinamiškai besivystanti Kinija
 
Ar Jungtinės Valstijos pasitrauks iš Centrinės Azijos? 
 
Visiškai akivaizdu, kad galingosios valstybės nepaliks Centrinės Azijos ramybėje, mano dauguma analitikų. Kinija ir Rusija betarpiškai ribojasi su regionu, o JAV laiko ten didžiausią karinį kontingentą ir atlieka karinius veiksmus, išleisdamos jiems pasakiškus pinigus. Tačiau būtent Amerikoje nenutyla skambūs ginčai dėl dalyvavimo šiame regione būtinybės. Tarp Vakarų analitikų paplitę trys nuomonės: 
• JAV turi pamiršti Centrinę Aziją, kaip visiškai neperspektyvų planetos regioną.
• JAV turi pasilikti tenai ir iki paskutinio kovoti už demokratiją.
• JAV turi ten būti, tačiau tuo pačiu privalo iki minimumo apriboti savo dalyvavimą. 
 
Kokius argumentus pateikia, siekiantys JAV pasitraukimo iš neperspektyvaus Vidurinės ir Centrinės Azijos regiono? 
 
Šio požiūrio, kad JAV turi palikti regioną, sutaupydama milijardus dolerių, atstovu sąlyginai galima laikyti "Foreign Policy“ apžvalgininką Daniel W. Drezner, kuris straipsnyje „“Didžiojo žaidimo“ atsisakymas“ tezėms išdėstė savo esminius argumentus:
• vamzdyno Baku-Džeichanas paleidimas visiškai nieko neišsprendė. Kazachsanas ir Turkmėnistanas apskritai atsisakė prie jo jungtis. 
• „perkrovimo“ politika ie be to „pridavė“ Maskvai visas postsovietines regiono valstybes. To pasekoje tai išsiliejo į Kirgistano destabilizaciją, lėtą Azerbaidžano vyriausybės nusisukimą nuo proamerikietikos orientacijos ir t.t. Todėl nereikėtų apgaudinėti patiems savęs – regionas ir taip jau yra paliktas 
• Vašingtono atšilimas Uzbekistano prezidento Islamo Karimovo atžvilgiu, kuris iki tol buvo laikomas pačiu  žiauriausiu iš Vidurinės Azijos lyderių byloja apie Baracko Obamos administracijos silpnumą. 
• Centrinę Aziją verta palikti „sudoroti“ Rusijai ir Kinijai. Kovoje už ši probleminį regioną šios „imperijos“ nusilauš sau ne vieną dantį. Tuo pačiu visiškos hegemonijos kuriai nors iš jų pasiekti vis tiek nepavyks. 
• svarbiausia, politinei Vidurinės Azijos valstybių autonomijai dabar negresia joks pavojus, ir tai yra svarbiausias JAV nuopelnas šiame etape. 
Apžvalgininkas, apibendrindamas savo išvadas, tvirtai teigia: „Centrinė Azija yra taip toli nuo JAV, kaip tik įmanoma – jeigu pasaulyje yra regionas, kuriame Amerikai derėtų sumažinti savo dalyvavimą, tai yra būtent jis“. 
 
Argumentai tų, kurie mano, kad JAV privalo kovoti už šį regioną „iki paskutinių jėgų“ 
 
Centrinė AzijaSekantį požiūrį atstovauja D. Dreznerio kolega iš "Foreign Policy" – Steve LeVine. Jis teigia, kad:
• kažkada, tolimais 1988 metais, Vašingtone jau buvo laikoma, kad kova už Centrinę Aziją jau yra laimėta, todėl buvo ranka numota į Afganistaną su Pakistanu, o vėliau teko grįžti, patiriant didelių nuostolių. Taip pat ir šį kartą yra didelė grėsmė suklysti, prieš laiką atsisakius nuo pretenzijų į Centrinę Aziją; 
• naujas kinų-rusų rungtyniavimas neatliks tokio balansuojančio vaidmens, kaip tą daro JAV dalyvavimas. To pasekoje nukentės visi; 
• Vašingtonui derėtų pasistengti ir patraukti į savo pusę bent aštuonis JAV sąjungininkus regione, negu palikti juos potencialiems savo konkurentams. 
• dėl regiono nutolimo nuo Valstijų, Steve LeVine prieštarauja, kad „…nuo uzbekų mieto Termez iki šiaurinės Afganistano sostinės Mazari Šarifo iš viso tik 57 mylios, ir dar 189 mylių iki Kabulo... Arba pažiūrėkite į Azerbaidžano sostinę Baku, kuri yra 338 mylios nuo Teherano. Kazachstano sostinė Alma-Ata yra 537 mylios nuo Vakarų Kinijos sostinės Urumči. Visos šios šalys susiję su pagrindiniais JAV interesais. „Specialisto“ nežinojimą šiuolaikinės kazachų sostinės palikime jo sąžinei.
 
3-ios analitikų grupės argumentai: JAV turi pasilikti regione, bet privalo sumažinti savo pagalbą jai  
 
Ir, pagaliau, trečią požiūrį atstovauja"The New York Times" dienraščio politikos apžvalgininkas Thomas L. Friedman, pretenzingai pavadindamas savo opusą „Didysis dvigubas žaidimas“. Jis mano, kad: 
• Amerikai tenka kariauti su Afganistanu ir Iraku, suvokiant,  kad pagrindiniai jos priešai – tai Pakistanas ir Saudo Arabija (būtent tenai, tariamai, buvo sukurtas 2001 metų rugsėjo 11 dienos teroristinis aktas). Tačiau pulti jų ne valia (Islamabadas turi atominę bombą, o Er Rijadas – daug naftos). Todėl nuspręsta juos apsupti, užimant, atitinkamai, Afganistaną ir Iraką;
• sukūrę Afganistane ir Irake demokratinę visuomenę, amerikiečiai galėtų pakeisti režimą tiek Pakistane, tiek Sauditų karalystėje. Tai duotų galimybę kontroliuoti atominę bombą ir naftą (Vašingtone norima galvoti apie pakistaniečių branduolinį ginklą lygiai tiek pat, kiek ir apie indišką, bet iki to dar labai toli); 
• kadangi svajonės pagrindas nuo pat pradžių buvo utopiškas (keista, kad valstybės departamente šito taip ilgai nesuprato), tai ji visiškai  suprantamai sužlugo. Tačiau tai visai nereiškia, kad JAV turi pasitraukti iš regiono. Priešingai, dabar ten reikia laikytis, kad užbėgti už akių tokio pavojingo sprogstamojo regiono galutiniam nusiridenimui į radikalųjį islamizmą.
• Tam teks kai ką paaukoti, palaikant naftos gavybą Saudo Arabijoje, perduodat ginklus Pakistanui.  Šaudomi amerikiečių kariai, tačiau su tuo tenka susitaikyti, kadangi bet koks kitas įvykių vystymasis gali tapti dar blogesniu;
• kaip šiokia tokia išeitis įmanomas tik dalyvavimo Afganistane apribojimas ir Saudo naftos pirkimų sumažinimas, kad „būtų galima neduoti tiek pinigų žmonėms, neapkenčiantiems mūsų, ir kad ekonominės ir politinės reformos taptų jiems būtinybe, o ne pramoga“. Bet, kaip mes visi suprantame, tai yra tik savęs raminimas. 
 
 

Paskelbimo data: 2011-02-04 08:42 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55