Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Penktadienis, liepos 1, 00:57 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

TSRS ir JAV karai Afganistane: bendrumai ir šokiruojantys skirtumai

TSRS ir JAV karai Afganistane: bendrumai ir šokiruojantys skirtumai

Amerikiečiai ir jų sąjungininkai Afganistane jau yra ilgiau, negu prabuvo tarybinė kariuomenė. 2010 m. lapkričio 26 d. sukako 9 metai ir 50 dienų nuo to laiko, kai NATO koalicija įsiveržė į Afganistano kalnų masyvą. Lygiai tiek laiko truko karinė operacija, kurią Afganistane pravedė TSRS. Rubikonas, kaip sakoma, yra pereitas ir jau galima padaryti keletą išvadų, palyginimų, paralelių ir prognozių. 

Kai 2001 m. Vašingtonas įvedė savo kariuomenę į „pasaulinio terorizmo lizdą“ Afganistane, posovietinėje erdvėje tik patys tingiausi nebandė pašmaikštauti šiuo klausimu, skeptiškai vertindami  NATO galimybes. Vakarų pasaulis, priešingai, buvo pavydėtinai įsitikinęs, kad jau jie tai nepakartos totalitarinės Tarybų Šalies klaidų ir artimiausioje ateityje pasieks norimą tikslą. Europoje ir Amerikoje buvo manoma, kad jokie JAV ir TSRS Afganistano karų palyginimai šiuo atveju yra neįmanomi. Betgi dabar akivaizdu, kad lyginti 1980-ų ir 2000-ų m. situaciją ne tik galima, bet ir reikia: 9- erių metų Afganistano karo istorija davė didžiulį kiekį medžiagos, kurį reikia analizuoti, lyginti ir prognozuoti situaciją. 
 
Ką turi bendro šalys-agresorės TSRS ir JAV Afganistano atžvilgiu?
 
Masterforex-V Akademijos Forex ir akcijų prekybos ekspertai išskyrė keletą dėsningumų:
1. Ir TSRS, ir JAV savo kariuomenės įvedimo į Afganistaną metu buvo  galingiausiomis pasaulio valstybėmis. Jų karinis potencialas buvo didžiulis, o tai, savo ruožtu, sudarė galimybę vienareikšmiškai ir greitai sėkmei. 
2. Abi valstybės buvo savotiškomis imperijomis, t.y. nacionalinės ideologijos skleidėjomis. TSRS kovojo už komunizmo įsigalėjimą visame pasaulyje, JAV – už demokratijos pergalę. Šių šalių armijos buvo daugianacionalinės, t.y. teoriškai jos negalėjo savo veiksmuose vadovautis nacionalistiniais motyvais.
3. Ir 1979, ir 2001 metais įsiveržimą pavyko atlikti žaibiškai ir beveik be kraujo praliejimo. 
4. JAV ir TSRS kariškiai pasižymėjo stipria kovine dvasia.
5. Abiejų armijų vadovybė  paskelbė apie kontrolę visoje Afganistano teritorijoje.
6. Riboto sovietinių karinių pajėgų kontingento (OKSVA) skaičius skirtingais metais svyravo nuo 80 iki 104 tūkstančių karių  (neskaitant spec. tarnybos darbuotojų, instruktorių, civilių specialistų). ISAF (International Security Assistance Force) kariuomenės sudėtyje dabar yra apie 130 tūkst. kareivių ir karininkų (neskaitant tariamai civilio personalo iš įvairių saugumo struktūrų).
7. Ir JAV, ir TSRS paskyrė marionetinę vyriausybę Afganistane, kurią palaikė materialiai, nesėkmingai bandydami uždėti ant jos pečių daugelį karo sunkumų.
Kaip matome, dviejų valstybių - karo Afganistane dalyvių - pradiniai duomenys yra daugmaž panašūs. Tačiau jų veikloje pastebimi ne tik tam tikri panašumai, bet  ir reikšmingi skirtumai.
 
Kuo skiriasi TSRS ir JAV Afganistano karai?
 
JAV ir RusijaMasterforex-V Akademijos analitikai paaiškino, kad: 
Prieš sovietų kariuomenę kariavo daugybė įvairių modžahedų grupių, turinčių skirtingas politines pažiūras, religiją (tadžikai ir uzbekai – saikingieji sunitai, puštunai – stačiatikių sunitai, Herato provincijos gyventojai – šiitai, tarp Badachšano gyventojų paplitęs ismailizmas – šiizmo atšaka), etninę priklausomybę. Bendras sovietinės okupacijos ginkluoto pasipriešinimo dalyvių skaičius vertinamas nuo 300 iki 500 tūkstančių žmonių.
Prieš NATO Afganistane dabar kariauja tik vienas Talibano judėjimas  ir nedidelė savo apimtimi "Al Qaeda"  organizacija. Talibanas sujungiapirmiausia puštunus, išpažįstančius radikalias  sunitų islamo formas. Talibų skaičius vargu ar viršija 100 tūkst. karių. 
1980-ais metais  Afganistano modžahedus palaikė JAV, Pakistanas, Kinija, Iranas, visos arabų šalys.
Dabar Talibaną slaptai remia tik Pakistano spec. tarnybos, truputį Iranas ir kai kurios arabų organizacijos. Iš esmės, Talibanas priverstas remtis tik Afganistano tauta ir tai tik tam tikromis gentimis  ir etninėmis  grupėmis.To aiškiai nepakanka didelio masto karo veiksmams. 
TSRS, kuri buvo Varšuvos bloko lydere, vis dėlto neįtraukė į Afganistaną sąjungininkų lenkų, čekų, rytų vokiečių, bulgarų. Tai leido pasitikėti tik savo jėgomis, užtikrinti vieningumą ir nesidalinti atsakomybe. Netgi žiūrint iš žmoniškosios pusės, toks žingsnis atrodo kilnesnis (Rytų Europos sąjungininkai to, tiesą sakant, neįvertino, užtai dabar gavo galimybę paragauti visų Afganistano karo „malonumų“). 
JAV inicijavo NATO karių įvedimą į Afganistaną, visos Aljanso šalys-narės visiškai palaikė šį sprendimą, Dabar kariai-afganai pasirodys daugiau nei 20 šalių, įskaitant net ne NATO nares Australiją ir Naująją Zelandiją.
Operacijos rezultatus galima įvardinti dvejopai :
- Iš vienos pusės, nei TSRS, nei JAV negalėjo Afganistane įvykdyti numatytų užduočių. Socializmo neįvedė, Bin Ladeno nepagavo, Al Qaedos nesunaikino, demokratijos neišplatino, vadinasi, tik žmones be reikalo prarado. 
- Iš kitos pusės, nuostolių skaičiai daugeliu atžvilgių nepalyginami, o tai duoda daugeliui ekspertų pagrindą kalbėti apie aiškų NATO pasisekimą ir pranašumą. 1980-ų metų bėgyje Afganistane žuvo arba mirė daugiau kaip 15 tūkst. sovietų karių, daugiau kaip 53 tūkst. buvo sužeista ir 417 dingo be žinios. Tuo tarpu tarptautinės koalicijos kariuomenė šiandienai yra praradusi 6900 karių ir daugiau kaip 12500 buvo sužeista. 
Šiuo atveju NATO funkcionieriams ir analitikams, neturint realių pasiekimų, belieka  tenkintis mažuma.  Jie didžiuojasi ne  tuo, kad atnešė Afganistanui taiką, o tuo, kad prarado mažiau kareivių, negu TSRS. Tarytum tai vienareikšmiškai įrodytų Šiaurės Atlanto Aljanso efektingumą. Bet nuostolių skirtumas, be abejo, turi paaiškinimą. 
 
Kaip galima paaiškinti TSRS ir JAV karių praradimo skirtumą „Afganistano karuose“?
 
TSRS ir JAVKaip paaiškino Rasul Žalalov, Masterforex-V Akademijos JAV ir Kanados treiderių ir investuotojų bendruomenių atstovas:
 Sovietų kariuomenė arba pati reguliariai atlikdavo stambias karines operacijas, arba pavesdavo jas vietiniams sąjungininkams, griežtai kontroliuodama jų vykdymą. Bet kuriuo atveju, karinis aktyvumas 1980-ais metais buvo gerokai didesnis, negu 2000-aisias. Ribotasis sovietų kontingentas iki paskutinių dienų bandė atlikti svarbias strategines užduotis, pavyzdžiui, blokuoti sieną su Pakistanu, išvalyti nuo Afganistano sukilėlių Pandžšero kanjoną.
Dauguma NATO karių praktikuoja gynybinę taktiką, jie kontroliuoja tik šalies sostinę, palyginti nedaug didelių miestų ir ryšio linijų (viso apie 10-11% Afganistano teritorijos, kai tuo tarpu sovietų armija realiai buvo paėmusi į savo rankas 30-35%). 
Sovietų kariai dažnai vykdydavo jiems nebūdingas užduotis: statė, padėjo ūkinėje veikloje ir t.t. Buvo daugybė apribojimų ginklo panaudojimui. 
Po 20 metų amerikiečiai ir jų sąjungininkai, išpažindami savo karių gyvenimo prioritetą, kilus mažiausiam pavojui, masiškai šaudo į taikinius, beveik neišeidami iš savo gerai įtvirtintų bazių ir stengiasi išvengti karo veiksmų iki gero pastiprinimas atvykimo. Faktiškai dabar Afganistane kariauja tik aviacija ir žvalgyba, esant tokioms sąlygoms, koalicijos nuostolius būtų galima sumažinti iki minimumo.
Sovietų kariai naudojo vietinį vandenį, ko pasekmėje daugėjo skrandžio ir žarnyno ligų. Būtent šia priežastimi paaiškinama didelė dalis netekčių.
Amerikiečiai ir jų sąjungininkai naudoja tik lėktuvais pristatytus produktus iš gimtųjų šalių. Netgi vandenį jiems atveža plastikiniuose buteliuose.
 
Tokiu būdu, pakankamai sunku spęsti, kieno veiksmai Afganistane buvo efektingesni. Daryti prognozes, žinoma, galima, bet jos yra pakankamai miglotos. Dabar visiškai akivaizdu, kad:
  • koalicijos netektys Afganistane tik didės (jau šiandien vidutinis metų rodiklis prilygsta sovietiniam),
  • nepasitenkinimas NATO šalyse taip pat žymiai išaugs, tuomet kariuomenė bus išvesta, islamišką Afganistano Respubliką apims pilietinis karas ir ji gautinai nugrims į Viduramžius.
Klausimas:  ar nežlugs „po Afganistano“ JAV,  kaip ir Sovietų Sąjunga?
Žinoma, ne.
  • TSRS iširo visai ne dėl Afganistano karo,
  • Amerikiečiai manys, kad jie laimėjo Afganistane. JAV gyventojai niekada nepamiršta svarbiausio - žiūrėti į pasaulį pozityviai. 
 

 

Paskelbimo data: 2010-12-28 10:24 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55