Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Antradienis, gegužės 24, 14:03 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Kokios yra prezidento Barack Obama pralaimėjimo JAV kongreso rinkimuose ir G20 susitikime Seule pasekmės?

Kokios yra prezidento Barack Obama pralaimėjimo JAV kongreso rinkimuose ir G20 susitikime Seule pasekmės?

2010 m. lapkritis taps viena iš „juodžiausių dėmių“ JAV demokratų partijos istorijoje ir jos lyderio, prezidento Barack Obama gyvenime:
* pirma - pritrenkiantis pralaimėjimas savo šalies kongreso rinkimuose 2010 m. lapkričio 2 d.,
* po to - ne menkesnis pralaimėjimas „Didžiojo dvidešimtuko“  (G20) samite Seule, iš kur JAV prezidentas grįžo tuščiomis, eilinį kartą pademonstravęs, kad lyderio vaidmuo šalyje ir užsienyje kelia vis daugiau abejonių pasaulyje.

Kiek juntami yra šie Baracko Obamos pralaimėjimai, kas ir kodėl gali pasikeisti JAV ir pasaulyje artimiausiu laiku? Kokios išvados investuotojams? Atsiribodami nuo pasaulio žiniasklaidos emocijų, pabandysime ramiai ir objektyviai paanalizuoti situaciją kartu su Masterforex-V treidingo Aakademijos ekspertais.

Pralaimėjimas JAV kongreso rinkimuose –  nokdaunas
Obamai ar tipinė situacija, būdinga JAV?

2010 11 02 d. tarpiniuose kongreso rinkimuose įtikinamai laimėjo respublikonai, atsikovoję iš savo varžovų demokratų apie 60 vietų žemuosiuose parlamento rūmuose. Minimalios daugumos gavimui iš 218 mandatų respublikonams pakako perimti iš varžovų viso labo 39 vietas. Dabar prezidento Obamos priešininkai šio svarbaus valstybinio organo kontrolę perėmė visiškai. Senate demokratų partija neteko tik šešių vietų, išsaugojusi nedidelį pranašumą. Be to, respublikonai atėmė iš demokratų partijos atstovų gubernatorių postus dešimtyje valstijų. Dabar jie valdo 24 valstijas, kai tuo tarpu demokratai vis dar tebeturi valdžią 26 regionuose.

Kas pasikeis Obamos politikoje JAV kongrese, netekus daugumos? Masterforex-V treidingo Akademijos ekspertai išskyrė visą eilę punktų:

1. Iš esmės, situacija yra visiškai įprasta. Opozicinė partija JAV beveik visada ima viršų tarpiniuose rinkimuose ir iki tam tikros ribos užkariauja kongresą. Tuo ir pasireiškia atsvaros principas, kuris yra valstybinės valdžios pamatas Jungtinėse Valstijose.
2. Kongreso rinkimai vyksta maždaug po dvejų metų nuo prezidento išrinkimo, t.y. jo kadencijos viduryje. Per tą laiką liaudis jau yra spėjusi įvertinti visus naujojo lyderio politikos pranašumus ir trūkumus  ir, tuo būdu, gauna galimybę kiek pakoreguoti jo kryptį. Taip, kad tarpiniai rinkimai yra tarsi savotiškas „lakmuso popierėlis“, kuris atspindi amerikiečių požiūrį į savo pačių valdžią.
3. Paskutiniai įvykiai parodė, kad Barack Obama smarkiai neteko populiarumo. Apie galimą demokratų žlugimą, žinoma, daugelis kalbėjo, tačiau gauti rezultatai pralenkė visus lūkesčius. Tokį pralaimėjimą netolimoje praeityje teko pergyventi tik Bilui Klintonui 1994 metais. Tam tikra analogija pastebima akivaizdžiai: abu jauni ir energingi prezidentai demokratai atėjo į valdžią ant ypatingo populiarumo bangos, po amerikiečiams nusibodusių karingų Džordžų Bušų (tėvo ir sūnaus). Abu pažadėjo įgyvendinti grandiozines reformas, įveikti nedarbą, skurdą, didinti mokesčius didžiajam kapitalui ir apskritai pinigus skirti Amerikai, o ne užsienio politikos projektams.
4. Prezidentui dabar teks keisti savo politiką, įsiteikiant opozicijai. Kiek šie pokyčiai bus radikalūs, priklauso nuo jo paties bei jo noro būti perrinktam antrajai kadencijai.
5. Tarpiniai rinkimai yra laiptelis link prezidento rinkimų. Pirmasis Amerikos asmuo turi du metus  nesėkmės priežasčių išanalizavimui ir savo politikos pakeitimui. Žinoma, jei jis nori likti Baltuosiuose rūmuose ir antrai kadencijai.

Giluminės Baracko Obamos demokratų partijos nesėkmės priežastys


Barac ObamaPats prezidentas Barack Obama naktį po rinkimų buvo olimpietiškai ramus. Jis demonstravo puikius emocijų valdymo įgūdžius, pasveikino respublikonų lyderį su pergale ir išsisuko miglotu pareiškimu, esą, reikėjo galvoti ne tik apie pačias reformas, bet ir apie tai, kaip jas įgyvendinti. Gi stebėtojai pažymėjo, jog panašu, kad B. Obama kol kas neįsisąmonino tikrųjų nesėkmės priežasčių, viską nurašydamas neefektyviai priešrinkiminei kampanijai.

Kame gi valdančiosios JAV partijos nesėkmės priežastys? Masterforex-V treidingo Akademijos analitikai išskiria kiek kitas demokratų pralaimėjimo priežastis:

*Nedarbo augimas JAV iki 9,6% lygio, o kai kuriose valstijose, pavyzdžiui Kalifornijoje, šis rodiklis artinasi prie 12% žymos. Netekę darbo žmonės tuoj pat papildė nepatenkintųjų armiją ir nubalsavo už opoziciją. Kompanijos ABC socialinės apklausos, atliktos prie rinkiminių punktų išėjimų, duomenimis,  88% respondentų mano, kad Amerikos ekonomikos būklė kiekvienais metais tik blogėja, 29% apklaustųjų pasakė, kad po paskutinių prezidento rinkimų jie patys arba kas nors iš jų šeimos neteko darbo. Tokiu būdu, bedaliai amerikiečiai „atkeršijo“ savo kažkada populiariam prezidentui. Jiems nėra prasmės aiškinti, kad pusė iš 8 milijonų pradingusių darbo vietų, pradedant nuo 2008 metų, tenka periodui  prieš B. Obamai pradedant eiti savo pareigas.
*Skolininkų turto perdavimas bankams. Kandidatas į prezidentus B. Obama pažadėjo nutraukti tokią praktiką, tačiau, užėmęs kėdę Baltuosiuose rūmuose, taip ir nepasiekė savo.
*JAV bankų bankrotų serijos tąsa.
*Valstybinė pagalba stambiems bankams, kaip finansinės sistemos stabilizacijos priemonė. Nežiūrint į akivaizdžią tokių veiksmų būtinybę, liaudį jie papiktino. Nežiūrint į tai, kad lengvatiniai kreditai stambiems bankams, palaikantiems pramonę, skirti ekonominio augimo užtikrinimui, išsaugant darbo vietas.
*Užsakomųjų paslaugų (outsorcingo) praktikos įsigalėjimas. Daugelis kompanijų buvo priverstos perduoti dalį savo funkcijų kitoms komercinėms struktūroms.
* Ženklus mokesčių padidinimas viduriniajai klasei. Dabar smulkaus ir vidutinio verslo pečius užgulė nelengva kai kurių B.Obamos populistinių reformų našta. Pirmoje eilėje tai liečia sveikatos reformą, - stambiausią socialinę dabartinio prezidento iniciatyvą, kurios rezultate daugiau kaip 30 milijonų vargingiausių amerikiečių gavo galimybę naudotis nemokamos medicinos paslaugomis. Jų draudimas dabar turi būti apmokamas žmonių, turinčių vidutines ir aukštas pajamas, sąskaita. Pastarieji kaip tik ir palaikė respublikonus.
*Respublikonai labai tiksliai pasirinko savo kritikos objektus, netgi dabartinės vyriausybės pasiekimus pristatydami kaip nesėkmes. Tai liečia ir ekonomikos stimuliavimo priemones, kurios leido išvengti giliausios recesijos, ir finansinę reformą, kuri užkirto kelią neišvengiamam smukimui, ir, žinoma, sveikatos apsaugos reformą.
*Tarptautinė Baracko Obamos politika nuo santykių su Rusija „perkrovimo" iki prekybinių ir valiutinių konfliktų su Kinija, karinės priešpriešos su Iranu, karo pralaimėjimo Irake, užsitęsusio karo Afganistane, JAV įtakos praradimo G20 samite.

G20 susitikimas Seule – naujas Baracko Obamos pralaimėjimas

JAV planus samitui "Market leader" smulkiai aprašė straipsnyje „G20 Seule: ar pasikeis pasaulis po lemiamo susitikimo?“ Tai buvo Baracko Obamos šansas revanšui tarptautinėje arenoje po triuškinančio pralaimėjimo kongreso rinkimuose.

Nežiūrint į tai, kad G20 susitikimas Seule tradiciškai vienbalsiai patvirtino ir priėmė rezoliuciją dėl visų dalyvių pasiruošimo padaryti „viską, kas būtina tolesniam globalaus ekonominio augimo stimuliavimui", Masterforex-V treidingo Akademijos ekspertų vieninga nuomone, tai tapo eiliniu JAV, o reiškia ir Baracko Obamos asmeniniu  pralaimėjimu, kadangi JAV prezidentas:
* nepasiekė nė vienos nuolaidos iš Kinijos, kuri, dėka ženkliai sumažinto Juanio kurso JAV dolerio atžvilgiu, tęsia valiutinį ir prekybinį karą su JAV, laimėdama užtikrintas pergales. JAV finansų ministro Timothy Geithner šūkiai apie tai, kad „Kinija negali, nespartindama šalyje infliacijos, toliau priešintis rinkos jėgų poveikiui Juanio kursui“, liko samito dalyvių neišgirsti;
* nepasirašė sutarties su Pietų Korėja, kuri būtų leidusi sureguliuoti eksporto-importo santykius automobilių pramonės srityje  ir besitęsiantį konfliktą tarp Korėjos (JAV sąjungininkės) ir Detroito automobilių gamintojų profsąjungų;
* nesėkmė derybose su Vokietija, kuri atsisakė perorientuoti savo ekonominę politiką nuo eksporto į Europos Sąjungos vidaus vartojimo paklausos stimuliaciją, kas būtų leidę JAV sumažinti savo importą iš ES ir padidinti eksportą. Vokietijos kanclerė Merkel sumaniai pervedė ekonominius ginčus į antrą planą, iškėlusi vietoje jų glaudesnio Vokietijos ir JAV bendradarbiavimo gynybos srityje idėją;
* JAV projekto dėl „Dvidešimtuko“ tarpusavio prekybos disbalanso apribojimo iki  4% nuo jų BVP, kurį  atmetė G20 (Baracko Obamos asmeninė idėja, paremta Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy ir Didžiosios Britanijos premjero David Cameron). Savaime suprantama, Kinija ir kiti eksportuotojai, turintys didžiulį teigiamą saldo prekyboje su JAV, paprasčiausiai blokavo Obamos idėją, remdamiesi Europos Komisijos vadovo Chose Manuel Barroso sprendimo projektu.

Kas ir kaip gali pasikeisti JAV politikoje, esant „dvivaldystei“  ir dukart pralaimėjus Barackui Obamai?

Dabartinė „dvivaldystės“ situacija JAV toli gražu ne nauja: 1946 metais demokratai neteko 54 vietų Atstovų rūmuose, kažkas panašaus atsitiko ir 1994 metais. Tačiau tai nesukliudė prezidentams H. Truman ir B. Clinton sėkmingai būti išrinktiems antrai kadencijai. Jie sugebėjo padaryti reikiamas išvadas po tarpinio pralaimėjimo, truputį pakeitė savo politiką, pajuto rinkėjų interesus ir, to pasekoje, išstatė savo priešininkus nepalankioje šviesoje.

Ar sugebės Barack Obama pakartoti savo pirmtakų politinį manevrą? Masterforex-V treidingo Akademijos ekspertų nuomone, investuotojams reikia būti pasiruošusiems daugeliui pokyčių JAV vidaus politikoje:

1. Pesimistinis scenarijus Barackui Obamai ir... JAV investuotojams. Respublikonai pradės vetuoti visus mokesčių didinimo bandymus, o tuo tarpu demokratai iš visų jėgų priešinsis valstybės išlaidų mažinimui. Rezultate vyriausybė visiškai praras veiksnumą ir naują recesijos bangą padarys neišvengiama. Biudžeto deficitas artėjančiame dešimtmetyje sudarys trilijoną dolerių, kas yra nepakeliama našta Amerikos ekonomikai.
2. Optimistinis scenarijus Barakui Obamai ir JAV investuotojams. Respublikonai sugebės rasti bendrą kalbą su demokratais ir dirbs kartu šalies labui. Ir tie, ir kiti tarsi ne prieš bendradarbiavimą, sprendžiant pagal šių partijų atstovų pasisakymus, tačiau kiek jis bus efektyvus, priklauso tik nuo jų pačių. Neverta užmiršti, kad ant kortos pastatyti 2012 metų prezidento rinkimai ir kiekviena partija pirmiausiai rūpinsis savo šalininkų skaičiaus išsaugojimu ir padidinimu bei efektyviu smūgiavimu priešininkams JAV rinkėjų akivaizdoje. Todėl tarpusavio nuolaidos bus ribotos.
3. Realus scenarijus. Akivaizdu, kad respublikonams teks kažkiek „suvaldyti savo apetitą“, liečiantį mokesčių mažinimą. Ženklus mokesčių mažinimas nepadės efektyviai kovoti su biudžeto deficitu. Be to, tik 19% apklaustų amerikiečių laiko šią priemone pateisinama. Demokratai greičiausiai sutiks nutraukti kai kurias brangiai kainuojančias socialines programas, pirmiausiai - sveikatos reformą. Prezidentas Obama, matomai, atliks tam tikrus kadrų pakeitimus savo komandoje, papildęs ją labiau centristinių pažiūrų žmonėmis. Atsakydami, respublikonai gal būt susilpnins  ekonomikos valstybinio reguliavimo praktikos puldinėjimus, tačiau ir šis kišimasis ženkliai sumažės.

Pagrindinės nuolaidos respublikonams, ko gero, lies užsienio politikos sritis. JAV vidaus politika dabar yra tokia sudėtinga ir krizinė sfera, kad atsargūs respublikonai greičiausiai pagal galimybes laikysis nuo jos atokiau, suversdami visas nesėkmes Afganistane, Irake, Irane, Kinijoje, Šiaurės Korėjoje Barackui Obamai.

Paskelbimo data: 2010-11-16 15:01 Tekstas: Masterforex-V Akademija
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55