Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Ketvirtadienis, vasario 25, 08:59 (GMT +02:00)
Aktualijos investuotojams

Amerikos doleris – amerikietiškosios svajonės fundamentas

Amerikos doleris – amerikietiškosios svajonės fundamentas

Amerika – paradoksų šalis. Entuziastingai kalbėdama visam pasauliui apie sąžiningumą, gerumą ir teisingumą, ji pati  nori tą pasaulį  valdyti. Būtent todėl Amerika žavi  mane,  nepaisant  to, kad nuoširdžiai nemėgstu šios šalies. Sutikite, juk manipuliuoti milijonais žmonių – tai menas, net jei šis menas ir gąsdina.
Vienas labiausiai paplitusių JAV kūrinių – Holivudas – iš viso pasaulio kino teatrų ekranų šypsosi mums plačia baltadante šypsena  ir moko mus paprasčiausio gerumo ir teisingumo. Būtent  Holivudo filmuose girdime frazes: „Mes vargšai, bet teisingi“. Tuo tarpu Amerika lieka pirmaujančia šalimi milijonierių gamyboje, o visa jos istorija – tai sočiųjų ir patenkintų kova už  gyvenimo būdo stabilumą.

Kalbant apie išorinę JAV  politiką, ji visada buvo nukreipta  valdžios siekimui visais būdais  ir kaip įmanoma didesnėje teritorijoje. Nuolat demonstruodama visam pasauliui Pelenės istoriją, Amerika tuo pačiu  matuojasi ir  pamotės kostiumą, diktuodama kitoms šalims jų gyvenimo taisykles. Amerikietiška svajonė Amerikai – greitai ir be pastangų užvaldyti visą žemės rutulį  ir primesti savo valią visoms tautoms.

Pirmieji žingsniai link visavaldystės.

Stebėtina, kad būdama viena iš jauniausių šalių, aktyviai įsijungusių į tarptautinį gyvenimą, Amerika  tuo pačiu sugebėjo tapti ir viena įtakingiausių valstybių. Ko gero, mokėjimas mokytis iš savo klaidų – vienas iš pagrindinių amerikiečių privalumų. Be to, svarbus yra ir tas faktas, kad JAV formavosi iš emigrantų ir pabėgėlių, kuriems iš vienos pusės yra būdingos didelės ambicijos, o iš kitos – visiškai nėra ko prarasti.

Amerikos doleris USDVieną  reikšmingiausių pamokų JAV gavo 1860-1865 m.,  kruviniausio Amerikos istorijoje Pilietinio karo metu. Nuo to laiko tauta darė viską, kad tik apsaugotų savo teritoriją nuo karinių veiksmų. Kas, beje, jai visai neblogai sekėsi. Dviejų pasaulinių karų, išsekinusių beveik visas pasaulio valstybes, pasekoje JAV liko vos ne vienintele šalimi, pilnai išsaugojusia gamybos galingumą ir ekonominius resursus. Savo praktiškai nenuginčijamą lyderystę Amerika sugebėjo įtvirtinti valiutinės finansinės Jungtinių Tautų Organizacijos konferencijos metu Bretton Woods miestelyje 1944 metais,  įtikinusi kitas valstybes-dalyves  vienos rezervinės valiutos, konvertuojamos į auksą,  sukūrimo būtinybe. Nenuostabu, kad šia valiuta ir tapo doleris, kaip stabiliausias piniginis vienetas tuo  metu.

Nuo to momento prasidėjo nauja jėgų pasiskirstymo era pasaulinėje arenoje. Amerika, dar neseniai nesudariusi rimtos konkurencijos Didžiajai Britanijai, Vokietijai, Rusijai, staiga tapo flagmanu, formuojant visų valstybių bankines sistemas ir privertė jas būti priklausomomis nuo JAV nacionalinės valiutos kurso. Stebėtina, kokios trumparegės buvo kitos šio susitikimo šalys-dalyvės, ir koks neapdairus buvo jų sprendimas pririšti dolerį prie aukso standarto ir  suteikti jam  nekonkurencinį lygį bet kurio kito piniginio vienetu atžvilgiu.

Deja, „dolerinio“ standarto krizė neprivertė ilgai laukti, labai greitai parodydama, kokie nepagrįsti buvo  tvirtinimai dėl amerikiečių valiutos pranašumo kitų valiutų atžvilgiu. Jau 1960 metais doleris pradėjo trauktis iš lyderio pozicijų. Bretton Woods sistemos krizė pilnai pasireiškė tada, kai „žaliosios“ valiutos stygių pakeitė jos perteklius, susijęs su chronišku JAV mokėjimų balanso deficitu. Nuo tada dolerių kiekis apyvartoje pradėjo smarkiai viršyti realias aukso atsargas. Lygiagrečiai vyko JAV ekonominis nuosmukis, silpninantis Amerikos lyderio poziciją pasaulyje.

Visi tolimesni bandymai sulaikyti krentančią į prarają valiutų sistemą aiškiai parodė, kad būtina nedelsiant ieškoti naujų sprendimų. Nesugebėjimas padengti auksu visų paleistų į apyvartą dolerių,  kaip buvo numatyta  iš pradžių, privedė prie to, kad 1971 metais JAV prezidentas Richard Nixon priėmė sprendimą dėl dolerio pririšimo prie aukso panaikinimo. Taip Amerikos valiuta pateko į ilgalaikę infliaciją, jos kursas krito visą 8 dešimtmetį.

Svarbu pažymėti, kad maždaug  per 15 metų paplitęs doleris  taip stipriai  įėjo į daugumos pasaulio šalių apyvartą, kad praktiškai neprarado savo privilegijuotos padėties net ir šiais laikais. Nekalbėsime apie tai, kokios pasekmės gali būti visoms pasaulio šalims atsisakius naudoti dolerį, kaip alternatyvią valiutą. Apie tai jau daug pasakyta ir parašyta. Svarbu yra tai, kad  iki šiol tai neįvyko, kas ir  leidžia milžiniškam amerikietiškam muilo burbului nesprogti.

USD Amerikos dolerisAlternatyvios valiutų sistemos paieškos


Mokslininkai-ekonomistai jau seniai susiejo ekonominį šalies vystymąsi su jos valiutos vystymusi, neatskiriamai susiedami šiuos du procesus. Tai vyksta visų pirma dėl piniginio vieneto ir nacionalinio ūkio vystymosi kriterijų neatitikimo, atsirandančio dėl prioritetų pagrindinėse jo sferose susipynimo.  Jėgų perskirstymas tarptautinėje ekonomikoje veda link sekančio etapo – pasaulinės valiutinės sistemos krizės, priverčiančios ją tapti lankstesne ir keistis, įtakojant naujiems faktoriams.

Tokios pasaulinės valiutinės sistemos krizės vykdavo su tam tikru periodiškumu ir trukdavo vidutiniškai iki 10 metų, versdamos visą pasaulio bendruomenę iš esmės peržiūrėti sistemos veikimo principus ir atnaujinti juos, pritaikant ekonominės realybės reikalavimams. Pagrindinis naujų sprendimų paieškos tikslas – tai bandymas parūpinti sąlyginį valiutinės sistemos stabilizavimą, išvengti reprodukcijos grėsmės, sušvelninti negatyvias krizės pasekmes, o taip pat neleisti  valiutinių karų kilimo. Mus supančiame laikmetyje  stebime aktyvų valiutinį karą tarp JAV dolerio ir euro, o tai išsekina ir silpnina šalis, priklausančias nuo šių piniginių vienetų, ir trukdo bendram ekonominiam vystymuisi bei pasaulinės krizės įveikimui.

Ieškant Bretton Woods pinigų sistemos krizės įveikimo būdų, buvo pasiūlyta daugybė variantų: pradedant grįžimu prie aukso standarto, baigiant visiškai naujos valiutos, nesusietos su jokia šalimi,  sukūrimu. Ir tik 1976 metais TVF šalių ministrų posėdžio metu  Kingston mieste (Jamaika) buvo priimtas sprendimas dėl pasaulinės valiutų sistemos pakeitimo nauja sistema, pavadinta Jamaikos sistema ir galiojančia iki šiol. Pagrindinė naujos valiutinės sistemos idėja yra ta, kad visos šalys atsisako savo piniginių vienetų pririšimo prie dolerio arba aukso  ir nustato laisvai plaukiojančius kursus, atspindinčius realų šalies ekonomikos vaizdą.

Valiutu tinkaAišku, tokia valiutų sistema irgi turi eilę trūkumų, ir ateityje neabejotinai bus reikalingas jos tobulinimas arba net pakeitimas, atsižvelgiant į naujas pasaulinio ūkio vystymosi tendencijas. Tokiu būdu laisvai plaukiojantys kursai tampa puikiu instrumentu spekuliacinei veiklai, be to, toks valiutos kursas yra priklausomas nuo ekonominių bei politinių įvykių, dėl ko vyksta per daug dideli  jo svyravimai. Todėl naujas valiutinis režimas yra laisvai reguliuojamas, o visų šalių be išimties vyriausybės naudoja eilę instrumentų savo nacionalinės valiutos kursui išlaikyti tam tikrose ribose.

Jamaikos valiutinės sistemos atsiradimas davė sąlygas ir  laisvos valiutų rinkos FOREX (Foreign Exchange Market) atsiradimui, kur įmanomas bet kokios valiutos keitimas į kitą  nustatytu  tuo laiko momentu kursu. Iš vienos pusės FOREX yra labai patogi sistema sandėrių atlikimui, keičiant valiutą aktualia kaina. Ji aktyviai naudojama įvairaus dydžio bankuose, brokerių kompanijose ir stambiose valstybinio bei privataus lygio korporacijose. Iš kitos pusės – atviras priėjimas prie FOREX traukia daugybę spekuliantų, pradedant organizacijomis, didinančiomis savo kapitalą,  baigiant atskirais fiziniais asmenimis, tai yra  treideriais, prekiaujančiais su pelno gavimo tikslu.

Šiandien FOREX – tai milžiniška virtuali erdvė, kurios kasdienė apyvarta yra nuo 2 iki 4 trilijonų  JAV dolerių.  Be abejo, ne visa ši suma realiai prekiaujama rinkoje. Didelę dalį užima taip vadinama maržinė sandėrių dalis, kuri galima dilingo centrų ir brokerių kompanijų veiklos dėka. Būtent jie siūlo sudaryti sandėrius sumomis, žymiai didesnėmis už prekiautojo kapitalą, suteikdami kreditinį petį savo klientams. Dėl tokios  apyvartos FOREX rinkoje yra ypač didelis likvidumas.


Nauji kovos dėl valdžios etapai

Amerika yra  įsitikinusi savo teisingumu ir siekia jo, net jeigu  ji ir yra  neteisi.

Doleris ir naftaO kaip gi JAV? Negi šalis, pripratusi diktuoti savo sąlygas visam pasauliui, taip lengvai užleis savo pjedestalą? Anaiptol. Tai ne jos stilius. Be to, Amerika seniai įgudo užkulisių žaidimuose ir įprato užimti ypatingą „supervalstybės“ vietą pasaulio arenoje. Būtent dėl to JAV iš visų jėgų stengiasi išlaikyti ypatingą dolerio padėtį rinkoje, susiklosčiusią Bretton Woods sistemos dėka, dažnai valiutiniame kare naudodama labai negražius metodus. Pavyzdžiui, galinga George Soros afera Britanijos svaro atžvilgiu 1992 metais ne tik rimtai pakirto Britanijos svarą bei Vokietijos markę, bet ir 5-iems metams atidėjo vieningos Europos valiutos – euro – įvedimą. Be to, doleris per tuos metus išaugo 30% svaro atžvilgiu, o Anglija patyrė daugiau nei milijardo dolerių išlaidų.

Tačiau naujos žaidimo taisyklės numato ir naujus metodus kovoje dėl valdžios. Augant pasitikėjimui tokiomis valiutomis kaip euras ir Japonijos jena, JAV labai reikalinga nauja svirtis, galinti įtakoti kitų šalių politiką. Viena iš stambiausių valdžios svirčių yra gamtinių išteklių valdymas, kurių pagrindiniai  yra nafta ir dujos. Riboti ir išsenkantys – jie tuo labiau  patrauklūs JAV, nes leidžia diktuoti savo valią kainų politikoje, įtakoti daugelio pramonės šakų vystymą, keisti prioritetus bet kurios kitos šalies ekonominiame vystyme.

Taip prasidėjo aktyvi Amerikos veikla, įtakojant  kitų šalių politiką. Visų pirma JAV interesai siekė tas šalis, kurios turi žymias naftos ir dujų atsargas. Bandymai išprovokuoti valdžios perversmą Venesueloje, dalyvavimas kariniuose veiksmuose Afganistane, nesibaigiantis karas Irake, - tai tik pirmi JAV vyriausybės žingsniai, siekiant įvesti  savo diktatūrą šalyse, turinčiose gamtinių išteklių.

Be to, JAV intensyviai tiesia savo „ranką“ postsovietinės erdvės šalims, besistengdama gauti galimybę jei ne kontroliuoti, tai nors aktyviai stebėti Rusiją – vieną iš pagrindinių naftos ir dujų tiekėjų pasaulyje. Tokiu būdu Amerikos dėmesys yra  nukreiptas į Ukrainą, Kirgiziją, Gruziją, Azerbaidžaną ir kai kurias kitas valstybes. Šių šalių  vyriausybėms aktyviai siūloma finansinis ir jėgos struktūrų palaikymas mainais už amerikietiško vystymo kurso laikymąsi,  kurio tikslas – maksimaliai susilpninti šių šalių ryšį su Rusija, o taip pat turėti galimybę naudotis jų teritorija, dislokuojant savo objektus, tame tarpe ir karinius. Tiesą sakant, JAV valstybės sekretorės Hillary Clinton „vojažas“ šių metų liepą yra labai panašus į būsimų perspektyvų  įvertinimą.

Visavaldystė reiškia, kad galima sau leisti viską?

Amerikos interesai dažniausiai pažeidžiami ten, kur niekas apie juos  nieko negirdėjo.

Kalbant apie JAV išorinius ekonominius interesus, neįmanoma neprisiminti  George Bush  2003-iais metais priimtos doktrinos, kurios dėka Amerika faktiškai pati sau leido bet kokius veiksmus bet kurios šalies atžvilgiu, remiantis vien tik įtarimu dėl galimos grėsmės Amerikai. Prevencijos priemonių arba įspėjamojo smūgio teorija tapo dideliu netikėtumu kaip visam pasauliui, taip ir pagrindiniam pasaulio taikos reguliatoriui – JTO. Ypač tada, kai tapo aišku: grėsmės atveju Amerika yra pasiruošusi  pirma paspausti gaiduką, nelaukdama  kitų šalių palaikymo ir pritarimo. Šis dokumentas iki šios kelia masę klausimų ir ginčų, bet kažkodėl galioja ir toliau.

Pasaulis USD akimisVisas situacijos komiškumas ir baisumas yra tas, kad JAV vyriausybė iš tikrųjų bando „suteikti malonę“ visoms kitoms šalims ir net išgelbėti jas nuo išmirimo. Dar Peter Beinart savo knygoje „Ikaro sindromas: amerikietiškos puikybės istorija“ aprašė  amerikiečių tautos, laikančios save  vos ne Dievo vietininkais žemėje, savimeilės augimo etapus. Štai viena iš knygos citatų: „1939 metais mažai kas iš Amerikos politikų tikėjo, kad nacistų  įsibrovimas į Varšuvą kelia milžinišką grėsmę JAV. 1965 metais dauguma jau manė, kad mes neiškęsime Šiaurės Vietnamo įsiveržimo į Saigoną. 80-ais metais amerikiečiai gyveno taikiai, nors ir su nerimu  žiūrėdami į tūkstančius sovietinių branduolinių raketų, nutaikytų į mūsų pusę. O 2003-iais daugelis Vašingtono komentatorių tvirtino, kad net irakiečių  biologiniai ir cheminiai ginklai sukelia mums mirtiną grėsmę“.
O kas toliau?

„Sustabdykite pasaulį, Amerika nori išlipti“
Woodrow Wilson


Šiandienos realybė taip pat neduoda preteksto nusiraminimui. Ir nors tyčinė agresyvi George Bush politika liko netolimoje praeityje, plati naujojo šalies prezidento Barako Obamos šypsena taip pat nekelia ypatingo pasitikėjimo. Iš vienos pusės, Amerika tiesia  draugystės ranką Rusijai, siūlydama „perkrovą“ santykiuose ir ilgamečio „šaltojo karo“ pabaigą, o iš kitos pusės, kaltina eilę Amerikos piliečių šnipinėjimu Rusijos naudai, tarsi primindama apie savo jėgą ir galingumą.

Ar verta saugotis Amerikos? Sunku vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą. Juk iki šiol yra šalių,  kurių teritorijoje toliau vyksta karo veiksmai, išprovokuoti ankstesnių JAV vyriausybių. Tačiau  Masterforex-V treidingo Akademijos ekspertai mano, kad ypatingos grėsmės tikėtis nereikia.  Šiandieniniai šalies  vadovai, supranta, kad  pernelyg  greiti ir agresyvūs veiksmai gali visą pasaulį nuteikti prieš Amerikos tautą. Ir jokiu terorizmu nepavyks pateisinti  tyčinės agresijos taikių šalių atžvilgiu.

Paskelbimo data: 2010-08-16 19:42 Tekstas: Larisa Zubenko
Įterpti į BLOG'ą

Kodėl faktiniai automobilių kuro suvartojimo rodikliai viršija deklaruojamus duomenis

Leidinio Westdeutsche Allgemeine Zeitung informacijos duomenimis, naujų automobilių Europos šalyse kuro sąnaudos vidutiniškai 42 procentais viršija gamintojų deklaruojamus rodiklius.  Todėl vidutinis automobilių savininkų permokos dydis sudaro apie 400 JAV dolerių per metus. Tokius duomenis gavo Tarptautinė ekologiškai švaraus transporto taryba (ICCT).

Paskelbimo data: 2017-12-05 08:01

Tokijo automobilių salonas pradžiugino automobilių mėgėjus naujovėmis

Tokijo automobilių salone Japonijos gamintojai tradiciškai pristato naujoves, kurios išsiskiria kiek neįprastu dizainu. Šiemet automobilių gamintojai taip pat pristatė eilę gana perspektyvių, bet iš pirmo žvilgsnio neįprastų automobilių modelių. Kiekvienas naujas produktas pritrauks ne tik automobilių rinkos ekspertų, bet ir automėgėjų dėmesį.

Paskelbimo data: 2017-11-16 08:48

Mokslininkai nukėlė pasaulio pabaigą į 2100 metus

Mokslininkas priminė, kad per pastaruosius 540 milijonų mūsų planetos istorijos metų buvo 5 masinio gyvų būtybių išmirimo bangos - ir visos jos buvo lydimos anglies cirkuliacijos ciklo gamtoje pokyčių.

Paskelbimo data: 2017-10-16 07:50

Baltarusija atsisako sąjungos su Rusija pasaulinėje kalio trąšų rinkoje

Minske manoma, kad jie sugebės savarankiškai kontroliuoti didelę dalį pasaulinės kalio trąšų rinkos. Šioje srityje Baltarusija nusprendė atsisakyti bet kokio bendradarbiavimo su Rusija. Tai praneša verslo žmonių portalo „Market Leader“ žurnalistai su nuoroda į „Novoje vremia".

Paskelbimo data: 2017-10-11 07:47

Kaip praktiškai realizuoti „brexit'ą“

Pasak Didžiosios Britanijos finansų ministro Filipo Hamondo (Philip Hammond), pereinamasis laikotarpis po JK pasitraukimo iš ES turi būti baigtas iki 2022 metų, iki kitų šalies visuotinių parlamento rinkimų. Jis mano, kad santykiai su Europos Sąjunga trejų metų laikotarpiu po „brexit'o“ gali būti panašūs į dabartinius, o būtent Jungtinė Karalystė dalyvaus muitų sąjungoje ir išlaikys prieigą prie bendrosios rinkos.

Paskelbimo data: 2017-09-22 07:50

Saulė ir vėjas labai greitai padarys anglies gavybą nepelninga

Labai greitai anglies šachtos taps nerentabilios, o angliakasių profesija pasiners į užmarštį. Šią prognozę pateikė verslo naujienų agentūra Bloomberg.

 

Anglies gavybos duobkasiu taps alternatyvi, arba „žalioji“, energetika, naudojanti saulės ir vėjo energiją. Jau po 3-4 metų saulės ir vėjo energijos kaina susilygins su energijos generacija iš anglies, o po 20-25 metų anglies naudojimas energijos gamybai smuks 87 procentais.

Paskelbimo data: 2017-08-26 19:39

„Išmanieji“ GOOGLE akiniai grįžta!

Patobulinta išmaniųjų GOOGLE akinių versija vadinama Glass Enterprise Edition greit pasirodys prekyboje, pranešė BBC su nuoroda į naujienų tinklapį Medium.

Paskelbimo data: 2017-08-22 15:18

Kriptovaliutos: kas naudingiau - investuoti ar jas „išgauti“?

Pastarosiomis dienomis vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į vakar dar mažai žinomas kriptovaliutas su jų „vadu“ - bitkoinu (bitcoin, BTC). Daugelis, žinoma, girdėjo apie šią skaitmeninę valiutą, kuri leidžia mokėti už pirkinius, atsiskaityti už paslaugas, investuoti, netgi uždirbti tik iš to, kad turi bitkoinų.

 

Paskelbimo data: 2017-08-01 07:50

Gyvenimas vien iš prekybos - utopija? Nemokamas vebinaras

Prieš pradedamas keliauti Forex prekybos keliu dažnas naujokas turi klaidingą supratimą ir iliuzijų apie tai, kokia iš tikrųjų yra sėkmingo prekeivio valiutomis kasdienybė. Svajojama apie „laisvą“ darbo grafiką, darbo aplinką pagal pasirinkimą, jokių viršininkų, jokio streso, darbo krūvis pagal pageidavimą ir išpildyta bet kuri asmeninė ar artimųjų svajonė. Deja viskas ne taip paprasta.

Paskelbimo data: 2017-07-31 15:59

Holografiniai vaizdo skambučiai išmaniais telefonais tampa realybe

Pirmą kartą žmonijos istorijoje holografinis vaizdo skambutis buvo atliktas šių metų balandžio 3 dieną. Proveržį telekomunikacijų srityje atliko Verizon (JAV) ir Korean Telecom (Pietų Korėja) kompanijų darbuotojai. Holografinis vaizdas į išmaniuosius telefonus buvo perduodamas tarp Pietų Korėjos Seulo ir Amerikos Nju Džersio. Demonstracijos metu holografinis Verizon darbuotojo vaizdas atsidūrė Korean Telecom būstinės monitoriuje.

Paskelbimo data: 2017-07-28 17:55