Portalas investuotojams Market Leadernaujienos, analitika, prognozės

Sekmadienis, gegužės 16, 23:46 (GMT +02:00)
Forex rinka

Euro judėjimas techninės analizės požiūriu


Ekonominė krizė 2008-2009 m. išryškino daug neišspręstų  problemų. Bene didžiausią sukrėtimą per šį laikotarpį sukėlė euro, bendros Europos valiutos, nepatikimumas. Finansų bendruomenė visame pasaulyje vis dar aktyviai diskutuoja apie Europos piniginio vieneto bei su juo susijusios Euro zonos žlugimo galimybę. Susidariusi situacija gali sukelti pačias įvairiausias ir netikėčiausias pasėkmes. Investuotojus ir indėlininkus baugina tolesnis euro kritimas ir gilėjanti ES krizė. Tačiau ar velnias toks baisus, kaip jis yra vaizduojamas? Ar laukia euro neišvengiamas kritimas? Viena vertus, George Sorosas ir žymiausios naujienų agentūros mums garantuoja, kad euras dar pigs ir netgi prives iki Euro zonos žlugimo. Kita vertus, euras yra oficiali valiuta 16-oje valstybių: Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kipre, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje ir Prancūzijoje. Dar devynios šalys, kurios naudoja bendrą Europos valiutą, yra už Euro zonos ribų, iš jų septynios yra europinės. Taigi daugiau kaip 320 milijonų europiečių naudoja eurą, kaip pagrindinę valiutą.


Be to, dar 2006 m. gruodžio mėn. grynųjų pinigų apyvarta eurais siekė 610 mlrd. ir turėjo aukščiausią bendrą vertę tarp visų cirkuliuojančių grynųjų pinigų pasaulyje. Bendra dolerių apyvarta tuo pačiu laikotarpiu sudarė 790 mlrd., kas tuometiniu kursu atitiko mažiau nei 600 mlrd. eurų.

 

Pagrindiniai euro plėtros etapai

 

Prieš įvedant vieningą Europos valiutą eurą Euro zonos šalyse,  nuo 1979 m. iki 1998 m. valiutinis vienetas buvo EKIU.

Ekiu pavadinimas kilo iš angliško junginio - European Currency Unit (Europos valiutinis vienetas), o taip pat iš prancūzų monetos ekiu.

Ekiu Euro zonos šalyse buvo naudojamas visų pirma atsiskaitymams pavedimu, o jo santykis su kitų šalių valiutomis buvo nustatomas atsižvelgiant į tai, kad Ekiu tarnavo kaip bendro šalių, įeinančių į Europos valiutinę sistemą, krepšelio atstovas.

 

    Ekiu daug kur turėjo visas tikros valiutos charakteristikas:

    * buvo pilnavertis matavimo vienetas;

    * šis piniginis vienetas buvo naudojamas apskaitai Europos valiutų sistemoje (EVS), taip pat ūkinėje ir finansinėje veikloje;

    *  pagal jį buvo matuojama rezervinė turtinė vertė;

    *  buvo padengtas valiutiniais rezervais ir buvo palūkanų išmokėjimo objektas;

    *  buvo atsiskaitymo priemonė operacijose, vykdomose tarp EVS šalių centrinių bankų.

 

    1999 m. sausio 1d. euras buvo įvestas į Euro zonos šalių negrynųjų pinigų apyvartą, o  2000 m. sausio 1 d. ir į grynųjų apyvartą. Ekiu buvo  keičiamas į eurą kursu 1:1. Nuo šio momento euras dolerio atžvilgiu palaipsniui augo iki pat krizės pradžios.

 

   Apie tai, kas atsitiko eurui, kas ir kodėl žaidžia jį smukdydamas, mes pakalbėsime kitą kartą. Šiandien išanalizuosime labiau tikėtinas europinės valiutos perspektyvas, remdamiesi  EURUSD kainos grafiko technine analize. Jūs paklausite – kodėl ne fundamentalia analize? Todėl, kad tam reikia disponuoti patikima informacija, o tie duomenys, kurie publikuojami žiniasklaidoje, straipsnio autoriams kelia abejonių. Nereikėtų stebėtis, jei valiutos judėjimas dažnai neatitinka ir netgi prieštarauja naujienoms, kurias skelbia informacinės agentūros, tokios kaip Dow Jones, kuri įeina į bankų-marketmeikerių konsorciumo sudėtį. Esmė slypi tame, kad bankai-marketmeikeriai, turėdami didžiausią analitinį aparatą ir remdamiesi fundamentaliais ekonomikos dėsniais, disponuoja realia informacija ne tik apie atskirų kompanijų, bet netgi ir ištisų šalių ekonominę padėtį. Ši informacija yra naudojama priimant sprendimus tos ar kitos valiutos pirkimui/pardavimui. Tai ar gi verta gaišti laiką fundamentaliosios analizės nagrinėjimui, jeigu tokio priešininko jo mūšio lauke vis tiek neįmanoma nugalėti? Tai yra tas pats, kaip su dūminiu užtaisu pulti ne šiaip vieną tanką, o jau ištisą tankų diviziją.

 

   Tokią nuomonę turi ir kai kurie FOREX klasikai, vienas iš jų -   J. Murphy. Viename iš savo darbų jis rašo: „ Analizuodamas kainų grafikus ir daugybę papildomų indikatorių, techninis analitikas pasiekia tai, kad pati rinka nurodo labiausiai tikėtiną vystymosi kryptį, todėl mums nėra reikalo stengtis ją pergudrauti.”

 

     Taigi, išanalizuokime EURUSD globalinės tendencijos grafiką techninės analizės požiūriu. Nagrinėjimui pasirenkame laikotarpį nuo 1948 m. iki 2010 m.  Duomenys nuo 1948 iki 1979 metų yra sintetiniai ir daugiausia priklauso nuo Vokietijos markės kotiruočių, kuri Ekiu ir Euro įvedimo į apyvartą metu buvo stipriausia valiuta Europoje. Globalių trendo grafikų  panaudojimas yra suvaržytas, nes, turėdami prekybos terminaluose ribotą kotiruočių istoriją, mes su jumis, deja, galime „už medžių nepamatyti miško“. Vadinasi, negalime susidaryti išsamaus rinkos vaizdo. Grafikai yra sudaryti remiantis confinex.ru duomenimis.

 

eurusd

 

     Šis grafikas atspindi pasaulinę ekonomikos tendenciją su jai būdingais pakilimais ir kritimais (krizėmis). Todėl įvedant Ekiu, o vėliau ir Eurą, grafike nepastebime jokios koreliacijos, tačiau pastebimas kylančio kanalo formos euro augimas JAV dolerio atžvilgiu. Pabandykime sumodeliuoti tolesnį valiutinės poros EURUSD „elgesį“.

 

Scenarijus nr.1. Korekcinis trikampis.

 

Fakultetas GOST

 

Jeigu 60-ties metų laikotarpio (1948 – 2010m.) tendenciją (trendą) nagrinėtume pagal šabloną „korekcinis trikampis”, tada tolesnis euro kritimas yra labiau tikėtinas. Tokiu atveju palaipsniui bus pasiekti tokie palaikymo lygiai:

-1.1876 - lokalus 2010 metų minimumas;

-0.8225 -  istorinis 2001 metų minimumas ir išryškėjusio kylančio kanalo palaikymas.

 

     Toliau, pagal šį scenarijų, palaikymo linija bus bangos (C) pagrindas, tai panašiai atitinka 0.6000 - 0.4000 lygį, o įveikus šį lygį - globalaus trendo kanalo pagrindas atsiduria ties 0.2000 - 0.1000 žyma. Pagal techninę analizę tai visiškai įmanoma, nors dabartinės ekonomikos sąlygomis JAV ir Eurozonoje toks įvykių vystymasis mažai tikėtinas.

 

Scenarijus nr.2. Diagonalinis trikampis.

 Fakultetas GOSt EURUSD

     Jei pažvelgsime į minėtą grafiką kaip į modelio “baigiamasis, galutinis diagonalinis trikampis” susiformavimo schemą, kuri gali užbaigti bet kokį banginį modelį, nepaisant, ar tai yra impulsas, ar korekcija, tai tolesnis grafiko judėjimas greičiausiai pakartos ankstesnį scenarijų, tai yra, tokiu pat būdu bus testuojami pasipriešinimo lygiai 1,1876 ir 0.8225 su galimu, bet mažai tikėtinu euro nuvertėjimu.

 

    Jei darytume prielaidą, kad tai yra judėjimo pradžia, tada mes žvelgiame į pradinį diagonalinio trikampio modelį. Tai reikštų, kad euro kritimas šiuo atveju, kad ir koks jis bebūtų gilus, yra tik korekcija, o palaikymo lygiai lieka tie patys: 1.1876 ir 0.8225. Kritiniai  šio scenarijaus lygiai lieka  88.2% nuo viso korekcinio judėjimo ir, žinoma, 60-mečio trendo globalus minimumas.

 

 

Scenarijus nr.3. „C“ bangos susiformavimas.

 fakultetas gost

   Čia ir vėl turime reikalą su „ diagonalinio trikampio“ šablonu. Skirtumas nuo antro scenarijaus yra tas, kad šio modelio pratęsimas galimas per 5-tą bangą. Kritinis lygis šiam variantui yra 2010 m.- lokalus minimumas ties 1.1876 lygiu. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šį variantą  gali atšaukti tik staigus pramušimas ir greitas EURUSD kritimas žemiau šio lygio. Neatmeskime ir įvairaus sudėtingumo plokščių korekcijų  suformavimo ties 1,1876 ir 1,1639 lygiais (2005 metų minimumas). Šiuo metu valiutų pora įveikė daugiau nei 600 punktų ir yra ties 1,2400 lygio riba.

 

 

Scenarijus nr.4. „B“ bangos, kaip „bėgančios plokštumos“, susiformavimas.

 

eurusd

 

Pagrindinis skirtumas tarp šio ir trečio scenarijaus yra prielaida, kad banga (B) susiformavo kaip modelis “bėganti plokštuma” ir todėl modelio “diagonalinis trikampis “ pratęsimas įmanomas trečiosios bangos pavidalu. Toliau veiksmas vystysis pagal scenarijų  Nr.3: sustojimas ties 2010 metų lokaliniu minimumu 1.1876 ir ėjimas aukštyn. Ėjimas žemyn, kaip ir praeitame scenarijuje, įmanomas tik po staigaus pramušimo ir stipraus EURUSD kritimo žemiau nurodyto lygio.

 

Scenarijus nr.5. Dvigubo zigzago susiformavimas.

 

 

Šiuo atveju bangos (y) starto taškas yra istorinis 2001 metų minimumas ties 0.8225, todėl įmanomas bangos (c) formavimasis, kaip bangos (y) užbaigimo modelis. Realizuojantis šios versijos judėjimui banga (X) suformavo modelį „bėganti plokštuma“, todėl banga (a), kaip bangos (y) pradinė fazė, galbūt pradėjo formuotis nuo 2010 m. minimumo ties  1.1876 lygiu.

 

 

Iš minėtų variantų labiausiai tikėtinas scenarijaus Nr.5 grafiko judėjimas aukštyn, panašus į Nr.3 ir Nr.4 scenarijus.

 

Siekiant nesusipainioti judėjimo variantų įvairovėje, Masterforex-V Akademijoje buvo sukurta  prekybos strategija „SAKS“, kurioje  naudojamas  kontrolinių taškų žymėjimas. Šios metodikos sukūrimo tikslas - supaprastinti grafikų analizės procesą, nes iki kitos bangos formavimosi pabaigos būna sunku nustatyti, kokia tai bus banga. Būtent todėl prekybos sistemoje „SAKS“ maksimumų ir minimumų judėjimas vadinamas kontroliniais taškais (Kt-1)-(Kt-2)-(Kt-З).

Daugiau apie šią metodiką Jūs galite paskaityti straipsnyje „Stipriosios ir silpnosios techninės modelių analizės pusės“.


Paskelbimo data: 2010-07-21 16:27 Tekstas: E.Antipenko, L.Zubenko, masterforex-v.lt
Įterpti į BLOG'ą

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.07.08

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.07.08

Paskelbimo data: 2017-07-10 15:50

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.24

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.24

Paskelbimo data: 2017-06-26 22:23

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.17

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.06.17

Paskelbimo data: 2017-06-19 07:50

Kaip įėjimo į rinką taškus randa Forex prekeiviai?

Bet kuris profesionalus prekeivis pasakys, kad „teisingai rasti įėjimo į Forex rinką tašką yra tik pusė sėkmės“. Vargu ar atsiras prekeivis, kuriam patiktų 20 ar 100 punktų nuosmukis po to, kai jis atidarė sandorį.

 

Kaip gi Masterdorex-V prekeiviai randa išėjimo į rinką taškus? Akademijoje yra daugiau nei 20 skirtingų būdų. Vienas jų yra kainų judėjimo signalų palyginimas su apimties signalais.

Paskelbimo data: 2017-06-16 17:32

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.27

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.27

Paskelbimo data: 2017-05-30 08:45

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.13

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.13

 

Paskelbimo data: 2017-05-15 07:48

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.06

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.05.06

Paskelbimo data: 2017-05-07 07:50

Forex: rinka, kurioje nebūna krizių

Kas yra ekonominė krizė, daugelis mūsų jau galėjome pajusti savo kailiu. Ir, tikriausia, daugelis žmonių sunkiu metu svajojo užsiimti verslu, duodančiu pajamas net ir po pačių stipriausių nuosmukių. Ar tai įmanoma? Pasirodo, taip! Tiesiog reikėjo ištarti stebuklingą žodį „Forex“. 

 
Paskelbimo data: 2017-05-03 08:35

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22

Paskelbimo data: 2017-04-23 17:05

Dotoption - novatoriška binarinių opcionų paslauga

Prekyba rinkoje yra susijusi su rizika ir tai niekam ne paslaptis. Prekeivis gali atlikti keletą pelningų sandorių, o po to dėl įvairių priežasčių kitos operacijos metu patirti nuostolius. Beje, tokius, kurie nubrauks visų ankstesnių sandorių pajamas. O tam yra daugybė priežasčių: netikėta korekcija rinkoje, ne laiku suveikę indikatoriai, paties prekeivio klaida, nepasiteisinęs „persisėdėjimas“ tendencijoje ir t.t.

Paskelbimo data: 2017-04-10 07:43